Skupna tablica svih analiza Kliničkog zavoda za kemiju na sve tri lokacije

Grupa pretraga

NAZIV

SUSTAV

VRIJEME IZRADE

LOKACIJA IZRADE

ABS - arterijska krv

pH (pH jedinice)

aK

RR,H

V408

I

D

ABS - arterijska krv

pCO2 (parcijalni tlak ugljičnog dioksida) (kPa)

aK

RR,H

V408

I

D

ABS - arterijska krv

BE (suvišak baze) (mmol/L)

ak

RR,H

V408

I

D

ABS - arterijska krv

Bikarbonati (mmol/L)

aK

RR,H

V408

I

D

ABS - arterijska krv

Ukupni CO2 (mmol/L)

aK

RR,H

V408

I

D

ABS - arterijska krv

pO2 (parcijalni tlak kisika) (kPa)

aK

RR,H

V408

I

D

ABS - arterijska krv

Saturacija kisika (%)

aK

R,H

V408

I

D

ABS - kapilarna krv

pH (pH jedinice)

kK

RR.H

V408

I

D

ABS - kapilarna krv

pCO2 (parcijalni tlak ugljičnog dioksida) (kPa)

kK

RR,H

V408

I

D

ABS - kapilarna krv

BE (suvišak baze) (mmol/L)

kK

RR,H

V408

I

D

ABS - kapilarna krv

Bikarbonati (mmol/L)

kK

RR,H

V408

I

D

ABS - kapilarna krv

Ukupni CO2 (mmol/L)

kK

RR,H

V408

I

D

ABS - kapilarna krv

pO2 (parcijalni tlak kisika) (kPa)

kK

RR,H

V408

I

D

ABS - kapilarna krv

Saturacija kisika (%)

kK

RR,H

V408

I

D

ABS - plazma

pH u plazmi (pH jedinice)

P

RR,H

V408

 

 

ABS - plazma

BE (suvišak baze) (mmol/L)

P

RR,H

V408

 

 

ABS - plazma

Akt. bikarbonati (ac HCO3) u plazmi (mmol/L)

P

RR,H

V408

 

 

ABS - plazma

Ukupni CO2 u plazmi (mmol/L)

P

RR,H

V408

 

 

Ascites

pH ascitesa (pH jedinice)

PS

RR,H

V184

I

D

Ascites

Relativna volumna masa (kg/L)

PS

RR,H

V184

I

D

Ascites

Proteini, ukupni (g/L)

PS

RR,H

V184

I

D

Ascites

Proteini (mukoproteini) po Rivalti (poz./neg.)

PS

RR,H

V184

I

D

Ascites

Albumin (g/L)

PS

RR,H

V184

I

D

Ascites

Amilaza (U/L 37°C)

PS

RR,H

V184

I

D

Ascites

Laktat-dehidrogenaza (LD) (U/L 37°C)

PS

RR,H

V184

I

D

Ascites

Glukoza u ascitesu (mmol/L)

PS

RR,H

V184

I

D

Ascites

Trigliceridi (mmol/L)

PS

RR,H

V184

I

D

Ascites

Sediment (opisni nalaz)

PS

RR,H

V184

I

D

Čimbenici zgrušavanja krvi

Faktor II (FII) (% aktivnosti)

P

PP

V115

 

 

Čimbenici zgrušavanja krvi

Faktor V (FV) (% aktivnosti)

P

PP

V115

 

 

Čimbenici zgrušavanja krvi

Faktor VII (FVII) (% aktivnosti)

P

PP

V115

 

 

Čimbenici zgrušavanja krvi

Faktor VIII (FVIII) (% aktivnosti)

P

PP

V115

 

 

Čimbenici zgrušavanja krvi

Faktor IX (FIX) (% aktivnosti)

P

PP

V115

 

 

Čimbenici zgrušavanja krvi

Faktor X (FX) (% aktivnosti)

P

PP

V115

 

 

Čimbenici zgrušavanja krvi

Faktor XI (FXI) (% aktivnosti)

P

PP

V115

 

 

Čimbenici zgrušavanja krvi

Faktor XII (FXII) (% aktivnosti)

P

PP

V115

 

 

Čimbenici zgrušavanja krvi

Faktor XIII (FXIII) (% aktivnosti)

P

PP

V115

 

 

Čimbenici zgrušavanja krvi

von Willebrandov faktor (vWF Ri:Co) (% aktivnosti)

P

PP

V115

 

 

Cirkulirajući imunokompleksi

Cirkulirajući imuni kompleksi (mg/L)

S

PP

V405

 

 

Cirkulirajući imunokompleksi

Cirkulirajući imunokompleksi-IgG (mg/L)

S

PP

V405

 

 

Cirkulirajući imunokompleksi

Cirkulirajući imunokompleksi-IgM (mg/L)

S

PP

V405

 

 

Crvena  krvna slika

Eritrociti (x10^12/L)

K

RR,H

V372

I

D

Crvena  krvna slika

Hemoglobin (g/L)

K

RR,H

V372

I

D

Crvena  krvna slika

Hematokrit (L/L)

K

RR,H

V372

I

D

Crvena  krvna slika

MCV (prosječan volumen eritrocita) (fL)

K

RR,H

V372

I

D

Crvena  krvna slika

MCH (prosječan sadržaj hemoglobina u eritrocitu) (pg)

K

RR,H

V372

I

D

Crvena  krvna slika

MCHC (prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitu) (g/L)

K

RR,H

V372

I

D

Crvena  krvna slika

RDW (raspodjela eritrocita po volumenu) (%)

K

RR,H

V372

I

D

Crvena  krvna slika

Retikulociti (/10^3 Erc) (/10^3 Erc)

K

RR,H

V372

I

D

Crvena  krvna slika

Retikulociti (x10^9/L) (x10^9/L)

K

RR,H

V372

 

 

Crvena  krvna slika

Frakcija nezrelih retikulocita (IRF) (-)

K

RR,H

V372

 

 

Crvena  krvna slika

Eritroblasti (x10^9/L) (x10^9/L)

K

RR,H

V372

 

 

Crvena  krvna slika

Morfološke osobitosti stanica (opisni nalaz)

K

RR,H

V372

I

D

Dif. krvna slika - svjetl. mikroskopija

Segmentirani neutrofilni granulociti (%)

K

RR,H

V372

I

D

Dif. krvna slika - svjetl. mikroskopija

Limfociti (%)

K

RR,H

V372

I

D

Dif. krvna slika - svjetl. mikroskopija

Monociti (%)

K

RR,H

V372

I

D

Dif. krvna slika - svjetl. mikroskopija

Eozinofilni granulociti (%)

K

RR,H

V372

I

D

Dif. krvna slika - svjetl. mikroskopija

Bazofilni granulociti (%)

K

RR,H

V372

I

D

Dif. krvna slika - svjetl. mikroskopija

Nesegmentirani neutrofilni granulociti (%)

K

RR,H

V372

I

D

Dif. krvna slika - svjetl. mikroskopija

Ostali oblici stanica (%)

K

RR,H

V372

I

D

Dif. krvna slika - svjetl. mikroskopija

Eritroblasti (br. stanica/100 Lkc)

K

RR,H

V372

I

D

Dif. krvna slika - svjetl. mikroskopija

Morfološke osobitosti stanica (opisni nalaz)

K

RR,H

V372

I

D

Diferencijalna krvna slika

Leukociti (x10^9/L)

K

RR,H

V372

I

D

Diferencijalna krvna slika

Segmentirani neutrofilni granulociti  (x10^9/L) (x10^9/L)

K

RR,H

V372

I

D

Diferencijalna krvna slika

Segmentirani neutrofilni granulociti (%) (%)

K

RR,H

V372

I

D

Diferencijalna krvna slika

Limfociti (x10^9/L) (x10^9/L)

K

RR,H

V372

I

D

Diferencijalna krvna slika

Limfociti (%) (%)

K

RR,H

V372

I

D

Diferencijalna krvna slika

Monociti (x10^9/L) (x10^9/L)

K

RR,H

V372

I

D

Diferencijalna krvna slika

Monociti (%) (%)

K

RR,H

V372

I

D

Diferencijalna krvna slika

Eozinofilni granulociti (x10^9/L) (x10^9/L)

K

RR,H

V372

I

D

Diferencijalna krvna slika

Eozinofilni granulociti (%) (%)

K

RR,H

V372

I

D

Diferencijalna krvna slika

Bazofilni granulociti (x10^9/L) (x10^9/L)

K

RR,H

V372

I

D

Diferencijalna krvna slika

Bazofilni granulociti (%) (%)

K

RR,H

V372

I

D

Diferencijalna krvna slika

Ostali oblici stanica ()

K

RR,H

V372

 

 

Elektroforeza serumskih proteina

Albumin (%)

S

RR

V315

I

D

Elektroforeza serumskih proteina

Alfa-1-globulini (%)

S

RR

V315

I

D

Elektroforeza serumskih proteina

Alfa-2-globulini (%)

S

RR

V315

I

D

Elektroforeza serumskih proteina

Beta-globulini (%)

S

RR

V315

I

D

Elektroforeza serumskih proteina

Gama-globulini (%)

S

RR

V315

I

D

Elektroforeza serumskih proteina

Omjer albumina i globulina (-)

računski

RR

V315

I

D

Elektroforeza serumskih proteina

Albumin (g/L)

S

RR

V315

I

D

Elektroforeza serumskih proteina

Alfa-1-globulini (g/L)

S

RR

V315

I

D

Elektroforeza serumskih proteina

Alfa-2-globulini (g/L)

S

RR

V315

I

D

Elektroforeza serumskih proteina

Beta-globulini (g/L)

S

RR

V315

I

D

Elektroforeza serumskih proteina

Gama-globulini (g/L)

S

RR

V315

I

D

Elektroliti

Kalij u plazmi (mmol/L)

P

RR,H

V410

I

D

Elektroliti

Kalij u serumu (mmol/L)

S

RR,H

V410

I

D

Elektroliti

Natrij (mmol/L)

S,P

RR,H

V410

I

D

Elektroliti

Kloridi (mmol/L)

S,P

RR,H

V410

I

D

Elektroliti

Kalcij (mmol/L)

S,P

RR,H

V410

I

D

Elektroliti

Fosfati (mmol/L)

S,P

RR,H

V410

I

D

Elektroliti

Magnezij (mmol/L)

S,P

RR,H

V410

I

D

Elektroliti

Kalij u mokraći (mmol/24h)

dU

RR

V410

I

D

Elektroliti

Kalij u mokraći (porcija) (mmol/L)

U

RR

V410

 

 

Elektroliti

Natrij u mokraći (mmol/24h)

dU

RR

V410

I

D

Elektroliti

Natrij u mokraći (porcija) (mmol/L)

U

RR

V410

 

 

Elektroliti

Kloridi u mokraći (mmol/24h)

dU

RR

V410

I

D

Elektroliti

Kloridi u mokraći (porcija) (mmol/L)

U

RR

V410

 

 

Elektroliti

Kalcij u mokraći (mmol/24h)

U,dU

RR

V410

I

D

Elektroliti

Kalcij u mokraći (porcija) (mmol/L)

U

RR

V410

 

 

Elektroliti

Fosfati u mokraći (mmol/24h)

U,dU

RR

V410

I

D

Elektroliti

Fosfati u mokraći (porcija) (mmol/L)

U

RR

V410

 

 

Elektroliti

Magnezij u mokraći (mmol/24h)

U.dU

RR

V410

I

D

Elektroliti

Magnezij u mokraći (porcija) (mmol/L)

U

RR

V410

 

 

Elektroliti

Osmolalnost u serumu (mOsm/kg)

S

RR

V184

 

 

Elektroliti

Osmolalnost u mokraći (mOsm/kg)

U,dU

RR

V184

 

 

Elektroliti

Kloridi u znoju (mmol/L)

Znoj

PP

V184

 

 

Elektroliti

Kalcij ionizirani (mmol/L)

Kk

RR,H

V408

 

D

ENA(6) - screening

Antitijela na RNP/Sm kompleks antigena (Semikvant. (omjer))

S,P

PP

V405

 

 

ENA(6) - screening

Antitijela na Sm antigen (Semikvant. (omjer))

S,P

PP

V405

 

 

ENA(6) - screening

Antitijela na SS-A (Ro) antigen (Semikvant. (omjer))

S,P

PP

V405

 

 

ENA(6) - screening

Antitijela na SS-B (La) antigen (Semikvant. (omjer))

S,P

PP

V405

 

 

ENA(6) - screening

Antitijela na Scl-70 antigen (Semikvant. (omjer))

S,P

PP

V405

 

 

ENA(6) - screening

Antitijela na Jo1 antigen (Semikvant. (omjer))

S,P

PP

V405

 

 

ENA(6) - screening

Antitijela na ribosomski P-protein (kvalitativno) (opisni nalaz)

S,P

PP

V405

 

 

Enzimi

Alkalna fosfataza (ALP) (U/L 37°C)

S,P

RR,H

V410

I

D

Enzimi

Gama-glutamiltransferaza (GGT) (U/L 37°C)