Zavod
 
 
Klinički zavod za kemiju KBC "Sestre milosrdnice", Vinogradska 29, Zagreb
Telefon/Fax: 01/3768 280, E-mail: kzzk@kbcsm.hr
 
Zadnja izmjena: 03.02.2016
   
 


Uvod

INTRANET
Laboratorij
Povijest
Akreditacija
Organizacija
Foto album
Analitika
Testovi

Testovi - ne rade se
Kontrola kvalitete
ZA KORISNIKE
BOLESNICI

ZDRAVSTVENO OSOBLJE


Kontakt

KORISNI LINKOVI:

Lab Tests Online

HDMBLM

HKMB

IFCC

EFLM

HAA

 

Sustav upravljanja kvalitetom KZZK prema HRN EN ISO 15189 osiguravaju kontinuirana  a) unutarnja neovisna ocjena, b) vanjska neovisna procjena kvalitete, c) svakodnevna unutarnja kontrola analitičkog rada, i d) godišnje provjera sukladnosti rada KZZK sa svim točkama norme (kontrola akreditacije).

a) Svakodnevnu unutarnju kontrolu kvalitete rada provodi medicinski biokemičar ili specijalist medicinske biokemije i kontinuirano skrbi o zapisima i provjeri rezultata kontrole.

b) Vanjsku neovisnu procjenu kvalitete analitičkog rada provode mjerodavne institucije za provođenje procjene kvalitete, 2 – 3 puta godišnje.

  • CROQALM - Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini (pri Hrvatskom društvu za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu) za područje opće laboratorijske hematologije i koagulacije, opće i dijela specijalne medicinske biokemije, plinova u krvi, kompletne analize mokraće
  • RFB (DGKL) - Reference Institute for Bioanalytics of the German Society of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, za područje specijalne medicinske biokemije, laboratorijske hematologije i kolagulacije, molekularne dijagnostike, metoda suhe kemije, analitičke toksikologije, imunologije
  • INSTAND - Society for Promotion of Qualty Assurance in Medical Laboratories, za područje specijalne medicinske biokemije, laboratorijske hematologije i kolagulacije, metoda suhe kemije, analitičke toksikologije
  • UK NEQAS - United Kingdom National External Quality Assessment Service, za područje specijalne biokemije - analiza klorida u znoju
  • ECAT Foundation - International External Quality Assessment Programme, za područje tromboze i hemostaze
  • LABQUALITY (External Quality Assessment Services) za područje laboratorijske hematologije i kolagulacije, molekularne dijagnostike i specijalne medicinske biokemije
  • Međulaboratorijska usporedba s Kliničkim zavodima za laboratorijsku dijagnostiku KBC Zagreb i KB Dubrava za one pretrage koje nisu uvrštene u komercijalne programe kontrole kvalitete.

c) Unutarnju neovisnu ocjenu provodi prema godišnjem planu organizira i provodi Voditelj kvalitete i ocjenitelji Odsjeka za upravljanje kvalitetom i kontrolu kvalitete analitičkog rada.

d) Godišnju provjeru akreditacije prema normi HRN EN ISO 15189 provodi Hrvatska akreditacijska agencija.

 
 

2019-02-01
Promjena radnog vremena za prijem bolesnika
NOVO!
Radno vrijeme ambulante za vađenje krvi: isključivo radnim danom 7.00 do 9.00 sati

2018-06-04
Izdavanje i dostavljanje nalaza
NOVO!
Laboratorijske nalaze izdajemo isključivo uz predočenje zdravstvene iskaznice ili kontrolnog listića koji ste dobili prilikom uzimanja uzorka.
Nalaze dostavljamo i e-mailom, faksom ili klasičnom poštom, ali ISKLJUČIVO uz potpisivanje suglasnosti na licu mjesta prilikom uzimanja uzoraka. Naknadni zahtjevi zatraženi e-mailom ili telefonski, ne uvažavaju se jer nije moguće identificirati osobu na telefonu ili e-mailu.

2016-07-01
EU projekt KZZK
"Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice"

EUprojekt

2013-11-13
Pristup izvještajima
Putem sljedećeg LINKA moguće je pristupiti izvještajima o broju i potrošnji pretraga od strane bolničkih odjela prema KZZK

2013-07-12
Obavijest
PREGLEDNIK LAB NALAZA
WWW pregledniku laboratorijskih nalaza može se pristupiti samo unutar KBCSM, a pristup je omogućen korisničkom prijavom. Za dobivanje pristupa javiti se administratoru Kliničkog zavoda za kemiju.


HAA
HRN EN ISO
15189

 
 

Copyrights: MA®IO

 KBCSM