Category: NOVOSTI

Posted in Ne radi se

Imunofiksacija u mokraći i slobodni laki lanci imunoglobulina u mokraći (kvalitativno)

Privremeno ne primamo uzorke 24h mokraće za imunofiksaciju i za dokazivanje monoklonskih slobodnih lakih lanaca imunoglobulina.

Continue Reading
Posted in NOVOSTI

Nove stranice KZZK

Objavljene nove stranice Zavoda

Continue Reading