Zavod
 
 
Klinički zavod za kemiju KBC "Sestre milosrdnice", Vinogradska 29, Zagreb
Telefon/Fax: 01/3768 280, E-mail: kzzk@kbcsm.hr
 
Zadnja izmjena: 07.11.2013
   
 


Uvod

INTRANET
Laboratorij
Povijest
Akreditacija
Organizacija
Foto album
Analitika
Testovi

Testovi - ne rade se
Kontrola kvalitete
ZA KORISNIKE
BOLESNICI

ZDRAVSTVENO OSOBLJE


Kontakt

KORISNI LINKOVI:

Lab Tests Online

HDMBLM

HKMB

IFCC

EFLM

HAA

 

Laboratorijski testovi mogu se po želji pregledavati i pretraživati prema:

Pregled testova prema lokacijama:

U sadržaju lokacija testovi su poredani abecednim redom unutar medicinsko-biokemijskih područja. Svakom je testu pridružena i vrsta uzorka koja se testira.
Ulaskom u sadržaj svakog testa bit će Vam dostupne sljedeće informacije:

  • Vrsta uzorka
  • Vrsta spremnika
  • Vrijeme izdavanja nalaza
  • Analitička metoda
  • Vanjska kontrola kvalitete
  • Interferencije
  • Referentne vrijednosti
  • Klinička značajnost testa
  • Biološka varijabilnost
  • Odgovorna osoba, telefonski broj i E-mail Zavoda

Pripreme za pretragu možete naći na lijevom stupcu mrežne stranice pod nazivom Informacije bolesnicima. Na istom mjestu možete naći i informacije za zdravstveno osoblje.


Podatke o mjernoj nesigurnosti pretraga kliničari mogu dobiti od pročelnika kliničke jedinice ili od predstojnika Zavoda.

 

 


Klinički zavod za kemiju: Vinogradska 29

Vinogradska 29
kzzk@kbcsm.hr Tel: 01/37 68 280

Acido-bazična ravnoteža

BE (suvišak baze) - Arterijska krv, kapilarna krv
Bikarbonati - Arterijska krv, kapilarna krv
Kalcij, ionizirani - Kapilarna krv
Karboksihemoglobin - Puna krv
Methemoglobin - Puna krv
pCO2 (parcijalni tlak ugljičnog dioksida) - Arterijska krv, kapilarna krv
pH - Arterijska krv, kapilarna krv
pO2 (parcijalni tlak kisika) - Arterijska krv, kapilarna krv
Saturacija kisika - Arterijska krv, kapilarna krv
Ukupni CO2 (tCO2) - Arterijska krv, kapilarna krv

Cirkulirajući imunokompleksi

Cirkulirajući IgG- i IgM-imuni kompleksi - Serum

Čimbenici zgrušavanja krvi

Faktor II (FII) - % aktivnosti - Plazma
Faktor IX (FIX) - % aktivnosti - Plazma
Faktor V (FV) - % aktivnosti - Plazma
Faktor VII (FVII) - % aktivnosti - Plazma
Faktor VIII (FVIII) - % aktivnosti - Plazma
Faktor X (FX) - % aktivnosti - Plazma
Faktor XI (FXI) - % aktivnosti - Plazma
Faktor XII (FXII) - % aktivnosti - Plazma
Faktor XIII (FXIII) - % aktivnosti - Plazma
von Willebrandov faktor (vWF Ri:Co) - % aktivnosti - Plazma

Dif. krvna slika - svjetlosna mikroskopija

DKS svjetlosna mikroskopija - Puna krv

Elektroliti

Anorganski fosfati - Serum
Anorganski fosfati - 24-satna mokraća
Kalcij - Serum
Kalcij - 24-satna mokraća
Kalij - Serum
Kalij - 24-satna mokraća
Kloridi - Serum
Kloridi - 24-satna mokraća
Kloridi u znoju - Znoj
Magnezij - Serum
Magnezij - 24-satna mokraća
Natrij - Serum
Natrij - 24-satna mokraća
Osmolalnost - Serum, mokraća

Enzimi

5'-nukleotidaza - Serum
Alanin-aminotransferaza (ALT) - Serum
Alkalna fosfataza (ALP) - Serum
Amilaza - Serum, plazma, punktati
Amilaza - Mokraća, dren
Angiotenzin-konvertirajući enzim (ACE) - Serum
Aspartat-aminotransferaza (AST) - Serum
Gama-glutamiltransferaza (GGT) - Serum
Izoenzimi ALP - Serum
Kolinesteraza - Serum
Kreatin-kinaza (CK) - Serum
Laktat-dehidrogenaza (LD) - Serum, plazma, punktati
Lipaza - Serum

Fibrinolitička aktivnost

D - dimeri - Plazma
Plazminogen - % aktivnosti - Plazma
Razgradni produkti fibrinogena/fibrina (FDP) - Plazma

Fiziološki inhibitori sustava zgrušavanja

Antitrombin (AT) - % aktivnosti - Plazma
Protein C (PC) - % aktivnosti - Plazma
Protein S (PS) - % aktivnosti - Plazma

Funkcija trombocita

Agregacija trombocita s adenozin-difosfatom (ADP) - Plazma
Agregacija trombocita s epinefrinom - Plazma
Agregacija trombocita s kolagenom - Plazma
Vrijeme krvarenja (VK) - Kapilarna krv

Hemoglobini

Elektroforeza hemoglobina - Hemolizat
Hemoglobin, slobodni - Serum

Imunologija

ANA(15) screen test - Serum, plazma
ANCA screening - Serum, plazma
Antikardiolipinska antitijela IgG - Serum, plazma
Antikardiolipinska antitijela IgM - Serum, plazma
Antimitohondrijalna antitijela (AMA) - Serum, plazma
Antimitohondrijalna antitijela (AMA) na M2 i 3E BPO antigen - Serum, plazma
Antinuklearna antitijela (ANA) - Serum, plazma
Antistafilolizinska antitijela (ASTA) - Serum
Antitijela na antigen jetrenog citosola (anti-LC-1) - Serum, plazma
Antitijela na beta-2-glikoprotein I IgG - Serum, plazma
Antitijela na beta-2-glikoprotein I IgM - Serum, plazma
Antitijela na cikličke citrulinirane peptide (anti-CCP) - Serum, plazma
Antitijela na deamidirane glijadinske peptide IgG klase (anti-DGP-IgG) - Serum, plazma
Antitijela na dvostruku uzvojnicu DNA (dsDNA) - Serum, plazma
Antitijela na ekstraktibilne nuklearne antigene - (ENA), imunoblot - Serum, plazma
Antitijela na glatku muskulaturu (AGLM) - Serum, plazma
Antitijela na humanu transglutaminazu IgA (tTG-IgA) - Serum, plazma
Antitijela na mijeloperoksidazu (MPO) - Serum, plazma
Antitijela na mikrosome jetre i bubrega (LKM) - Serum, plazma
Antitijela na mikrosome jetre i bubrega usmjerena na LKM-1 antigen - Serum, plazma
Antitijela na parijetalne stanice želuca (APC) - Serum, plazma
Antitijela na proteinazu 3 (Pr-3) - Serum, plazma
Antitijela na topljivi jetreni antigen/antitijela na mikrosome jetre i pankreasa (SLA/LP) - Serum, plazma

Inhibitori čimbenika zgrušavanja

Inhibitor faktora II - Plazma
Inhibitor faktora IX - Plazma
Inhibitor faktora V - Plazma
Inhibitor faktora VII - Plazma
Inhibitor faktora VIII - Plazma
Inhibitor faktora X - Plazma
Inhibitor faktora XI - Plazma
Inhibitor faktora XII - Plazma
Inhibitor faktora XIII - Plazma

Kompletni pregled mokraće

Bilirubin (test traka) - Mokraća
Eritrociti (test traka) - Mokraća
Glukoza (test traka) - Mokraća
Ketoni (test traka) - Mokraća
Leukociti (test traka) - Mokraća
Nitriti (test traka) - Mokraća
pH - Mokraća, punktati
Pregled mokraćnog sedimenta - Mokraća
Proteini (test traka) - Mokraća
Relativna volumna masa - Mokraća, punktati
Urobilinogen (test traka) - Mokraća
Vizualni pregled mokraće - Mokraća

Koagulogram

Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV) - omjer - Plazma
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV) - sekunde - Plazma
Fibrin monomeri - etanolski test - Plazma
Fibrinogen - Plazma
Fibrinoliza - euglobulinski test - Plazma
Protrombinsko vrijeme (PV) - % aktivnosti - Plazma
Protrombinsko vrijeme INR (PV INR) - Plazma
Trombinsko vrijeme (TV) - Plazma

Ostale pretrage hemostaze

APTV(s) test miješanja uz LAC - Plazma
Heparin anti-Xa aktivnost - Plazma
Lupus antikoagulant (LAC) - omjer - Plazma
Protrombinsko vrijeme INR (PV INR) - Coaguchek XS System - Puna krv
Put proteina C (Put PC) - Plazma
Rezistencija na aktivirani protein C (APC rezistencija, APCR) - Plazma

Kompletna krvna slika

Bazofilni granulociti - Puna krv
Eozinofilni granulociti - Puna krv
Eritrociti - Puna krv
Hematokrit - Puna krv
Hemoglobin - Puna krv
Leukociti - Puna krv
Limfociti - Puna krv
MCH - Puna krv
MCHC - Puna krv
MCV - Puna krv
Monociti - Puna krv
Segmentirani neutrofilni granulociti - Puna krv
Trombociti - Puna krv

Koštani biljezi

Beta-CrossLaps - Serum, plazma
Osteokalcin - Serum, plazma

Lijekovi, toksikologija

Ciklosporin - Puna krv
Digoksin - Serum
Etanol - Serum
Fenobarbiton - Serum
Litij - Serum
Valproična kiselina - Serum

Lipidi i lipoproteini

Kolesterol - Serum
Kolesterol, HDL - Serum
Kolesterol, LDL - Serum
Kolesterol, LDL - Serum
Slobodne masne kiseline u majčinom mlijeku - Majčino mlijeko
Trigliceridi - Serum

Metaboliti i supstrati

Amonijak - Mokraća, punktati
Bilirubin, konjugirani - Serum
Bilirubin, nekonjugirani - Serum
Bilirubin, ukupni - Serum
Folna kiselina - Serum
Glukoza - Mokraća
Glukoza - Serum, plazma, punktati
Glukoza postprandijalno - Plazma
Hemoglobin A1c - Puna krv
Klirens kreatinina - Serum/plazma i 24-satna mokraća
Kreatinin - Serum
Kreatinin - Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Laktat - Plazma, likvor
Test oralne podnošljivosti glukoze (oGTT) - Plazma
Urat - 24-satna mokraća
Urat - Serum
Ureja - Serum
Ureja - 24-satna mokraća
Vitamin B12 - Serum
Žučne kiseline - Serum

Metabolizam željeza

Fe saturacija - Serum
TIBC - Serum
UIBC - Serum
Željezo - Serum

Molekularna dijagnostika

5-HTTLPR (L/S polimorfizam) - serotoninski transporter - DNA izolirana iz pune krvi
AAT (aleli PiZ: Glu342Lys i PiS: Glu264Val) - alfa-1-antitripsin - DNA izolirana iz pune krvi
ACE (ID polimorfizam) - angiotenzin konvertirajući enzim - DNA izolirana iz pune krvi
Apo E (aleli E2, E3 i E4) - apolipoprotein E - DNA izolirana iz pune krvi
COMT*2 (Val158Met; rs4680), polimorfizam katekol-O-metiltransferaze - DNA izolirana iz pune krvi
CYP2C19 - aleli *2 i *3 - DNA izolirana iz pune krvi
CYP2C9 - aleli *2 i *3 - DNA izolirana iz pune krvi
Faktor II (mutacija G20210A) - protrombin - DNA izolirana iz pune krvi
Faktor V Leiden (mutacija G1691A ) - DNA izolirana iz pune krvi
HFE (H63D, S65C, C282Y) - nasljedna hemokromatoza - DNA izolirana iz pune krvi
JAK2 (V617F), stečena mutacija tirozin kinaze JAK2 (Val617Phe) - DNA izolirana iz pune krvi
MTHFR (polimorfizam C677T) - metilentetrahidrofolat reduktaza - DNA izolirana iz pune krvi
PAI-1 (polimorfizam 4G/5G) - inhibitor aktivatora plazminogena-1 - DNA izolirana iz pune krvi
UGT1A1 (alel *28 [TA6/7]) - UDP-glukuronil transferaza (Gilbertov sindrom) - DNA izolirana iz pune krvi
VKORC1 (C1173T, G1639A) - podjedinica 1 K-vitamin reduktaze - DNA izolirana iz pune krvi

Ostale hematološke pretrage

Indeks zrelosti retikulocita - Puna krv
Krvne stanice u ascitesu - Ascites
Krvne stanice u dijalizatu / punktatu - Punktat
Osmotska rezistencija eritrocita - Puna krv
Retikulociti - Puna krv

Pretrage tjelesnih izlučevina

Mikroskopski pregled sedimenta pleuralnog punktata - Punktat
Okultno krvarenje - Stolica
Porfirini (ukupni) - 24-satna mokraća
Stolica na probavljivost - Stolica

Proteini

Albumin - Serum, plazma, punktati
Alfa-1-antitripsin - Serum
Anti-streptolizin O (ASO) - Serum
beta-2-mikroglobulin - Serum
C-reaktivni protein (CRP) - Serum
C3 komponenta komplementa - Serum
C4 komponenta komplenta - Serum
Elektroforeza proteina u 24h mokraći - 24-satna mokraća
Elektroforeza serumskih proteina - Serum
Haptoglobin - Serum
Imunoglobilin M - Serum
Imunoglobulin A - Serum
Imunoglobulin G - Serum
Prokalcitonin - Serum, plazma
Proteini, ukupni - Mokraća, likvor
Proteini, ukupni - Serum, plazma, punktat, likvor
Reumatoidni faktor (RF) - Serum
Transferin - Serum
Troponin I - Serum

Rutinske pretrage likvora

Dokazivanje pigmenata (bilirubin, oksihemoglobin, methemoglobin) - Likvor
Eritrociti u likvoru - Likvor
Stanice u likvoru (sve stanice osim eritrocita) - Likvor
Vrsta stanica u likvoru - Likvor

Sedimentacija eritrocita

Sedimentacija eritrocita - modifikacija metode po Westergrenu - Puna krv

Specifični proteini

Albumin - Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Albumin/kreatinin - Mokraća
alfa-1- mikroglobulin - Mokraća
Alfa1-antitripsin - fenotipizacija - Serum, plazma
Ceruloplazmin - Serum, plazma
Eritropoietin - Serum, plazma
Imunofiksacija u mokraći - 24-satna mokraća
Imunofiksacija u serumu - Serum
Imunoglobulin G (IgG) - Serum, plazma
Imunoglobulin M (IgM) - Serum, plazma
Mioglobin - Mokraća
Mioglobin - Serum, plazma
NT-proBNP - Serum, plazma
Slobodni laki lanci imunoglobulina - kapa tipa - Serum, plazma
Slobodni laki lanci imunoglobulina - lambda tipa - Serum, plazma
Slobodni laki lanci imunoglobulina u mokraći, kvalitativno - 24-satna mokraća

Visokodiferentne neurobiokemijske pretrage

Albumin barijera - Likvor i serum
Borrelia burgdorferi (IgG), Indeks specifičnih antitijela (ASI) - Likvor i serum
Dokazivanje očuvanosti barijere i intratekalne sinteze IgG u SŽS - Likvor i serum
Dokazivanje oligoklonskih IgG(tip 1-5) - Likvor i serum
HSV1/2 (IgG), Indeks specifičnih antitijela (ASI) - Likvor i serum
Imunoglobulin G, barijera - Likvor i serum
Morbilli (IgG), Indeks specifičnih antitijela (ASI) - Likvor i serum
Rubella (IgG), Indeks specifičnih antitijela (ASI) - Likvor i serum
Varicella/Zoster (IgG), Indeks specifičnih antitijela (ASI) - Likvor i serum

Vitamini

Folna kiselina - Serum, plazma
Vitamin B12 - Serum, plazma
Vitamin D - Serum, plazma

Zglobna tekućina

Eritrociti u zglobnoj tekućini - Zglobna tekućina
Kristali mokraćne kiseline - Zglobna tekućina
Kristali pirofosfata - Zglobna tekućina
Leukociti u zglobnoj tekućini - Zglobna tekućina

 


Odjel za medicinsku biokemiju u traumatologiji i ortopediji: Draškovićeva 19

Draškovićeva 19
kzzk@kbcsm.hr Tel: 01/46 97 170

Acido-bazična ravnoteža

BE (suvišak baze) - Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)
Bikarbonati - Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)
pCO2 (parcijalni tlak ugljičnog dioksida) - Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)
pH - Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)
pO2 (parcijalni tlak kisika) - Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)
Saturacija kisika - Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)
tCO2 (Ukupni CO2) - Arterijska krv (aK), kapilarna krv (kK), vena (vK)

Dif. krvna slika - svjetlosna mikroskopija

DKS Svjetlosna mikroskopija - Puna krv

Elektroliti

Anorganski fosfati - Serum, plazma
Anorganski fosfati - 24-satna mokraća
Kalcij - Serum, plazma
Kalcij - 24-satna mokraća
Kalij - 24-satna mokraća
Kalij - Serum, plazma
Kloridi - 24-satna mokraća
Kloridi - Serum, plazma
Magnezij - Serum, plazma
Magnezij - 24-satna mokraća
Natrij - 24-satna mokraća
Natrij - Serum, plazma
Osmolalnost - Serum, plazma

Enzimi

Alanin-aminotransferaza (ALT) - Serum, plazma
Alkalna fosfataza (ALP) - Serum, plazma
Amilaza - Serum, plazma, punktati
Amilaza - Mokraća
Aspartat- aminotransferaza (AST) - Serum, plazma
Gama-glutamiltransferaza (GGT) - Serum, plazma
Kreatin kinaza, MB izoenzim (CK-MB) - Serum, plazma
Kreatin-kinaza (CK) - Serum, plazma
Laktat-dehidrogenaza (LDH) - Serum, plazma, punktati
LIPAZA - Serum, plazma

Kompletni pregled mokraće

Bilirubin (test traka) - Mokraća
Eritrociti (test traka) - Mokraća
Glukoza (test traka) - Mokraća
Ketoni (test traka) - Mokraća
Leukociti (test traka) - Mokraća
Nitriti (test traka) - Mokraća
pH - Mokraća
Pregled mokraćnog sedimenta - Mokraća
Proteini (test traka) - Mokraća
Relativna volumna masa - Mokraća
Urobilinogen (test traka) - Mokraća
Vizualni pregled mokraće - Mokraća

Koagulogram

Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV) - omjer - Plazma
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV) - sekunde - Plazma
Antitrombin (AT) - Plazma
Fibrinogen - Plazma
Protrombinsko vrijeme (PV) - omjer - Plazma
Protrombinsko vrijeme (PV) - udjel - Plazma
Protrombinsko vrijeme INR (PV INR) - Plazma

Kompletna krvna slika

Bazofilni granulociti - Puna krv
Eozinofilni granulociti - Puna krv
Eritrociti - Puna krv
Hematokrit - Puna krv
Hemoglobin - Puna krv
Leukociti - Puna krv
Limfociti - Puna krv
MCH - Puna krv
MCHC - Puna krv
MCV - Puna krv
Monociti - Puna krv
Neutrofilni granulociti - Puna krv
Prosječni volumen trombocita (MPV) - Puna krv
Rapodjela eritrocita po volumenu (RDW) - Puna krv
Trombociti - Puna krv

Koštani biljezi

Beta-CrossLaps - Serum, plazma
Osteokalcin - Serum, plazma
Paratireoidni hormon (PTH) - Serum, plazma

Lijekovi, toksikologija

Etanol - Serum, plazma

Lipidi i lipoproteini

HDL-KOLESTEROL - Serum, plazma
KOLESTEROL - Serum, plazma
LDL-kolesterol - Serum, plazma
TRIGLICERIDI - Serum, plazma

Metaboliti i supstrati

Bilirubin, ukupni - Serum, plazma
Glukoza - Serum, plazma, punktati
Klirens kreatinina - 24-satna mokraća
Kreatinin - 24-satna mokraća
Kreatinin - Serum, plazma
Laktat - Plazma, likvor
Urat - Serum, plazma
Ureja - 24-satna mokraća
Ureja - Serum, plazma

Ostale hematološke pretrage

Retikulociti - Puna krv

Proteini

Albumini - Serum, plazma, punktati
C-reaktivni protein (CRP) - Serum, plazma
Prokalcitonin - Serum, plazma
Proteini, ukupni - Serum, plazma, punktati
Troponin I (TnI) - Serum, plazma

Razgradni produkti fibrinogena

D - dimeri - Plazma

Sedimentacija eritrocita

Sedimentacija eritrocita - modifikacija metode po Westergrenu - Puna krv

Specifični proteini

Mioglobin - Serum, plazma

Vitamini

Vitamin D - Serum, plazma

 

 


 

 
 

2016-02-03
Obavijest
Obnovljene Internet stranice Kliničkog zavoda za kemiju

2013-11-13
Pristup izvještajima
Putem sljedećeg LINKA moguće je pristupiti izvještajima o broju i potrošnji pretraga od strane bolničkih odjela prema KZZK

2013-07-12
Obavijest
PREGLEDNIK LAB NALAZA
WWW pregledniku laboratorijskih nalaza može se pristupiti samo unutar KBCSM, a pristup je omogućen korisničkom prijavom. Za dobivanje pristupa javiti se administratoru Kliničkog zavoda za kemiju.


HAA
HRN EN ISO
15189

 
 

Copyrights: MA®IO

 KBCSM