030 - ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM

Enzimi

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrija (IFCC)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 3 g: M: 25 do 500
Ž: 25 do 500
MJ: U/L 37°C
Do 8 g: M: 100 do 400
Ž: 100 do 400
MJ: U/L 37°C
Do 13 g: M: 179 do 472
Ž: 179 do 472
MJ: U/L 37°C
Do 15 g: M: 228 do 650
Ž: 89 do 435
MJ: U/L 37°C
Do 17 g: M: 97 do 503
Ž: 79 do 193
MJ: U/L 37°C
Do 20 g: M: 67 do 264
Ž: 50 do 125
MJ: U/L 37°C
Do 50 g: M: 60 do 142
Ž: 54 do 119
MJ: U/L 37°C
Do kraja života: M: 60 do 142
Ž: 64 do 153
MJ: U/L 37°C
Kliničko značenje
Povišeno: bolesti jetre i žuči, primarne bolesti kostiju (osteomalacija, osteogenesis imperfecta, intoksikacija vitaminom D, primarni tumori kostiju), sekundarne bolesti kostiju (koštane metastaze, multipli mijelom, akromegalija), insuficijencija bubrega, hipertireoza, ektopično okoštavanje, sarkoidoza, tuberkuloza kostiju, zarastanje kosti nakon prijeloma.
Sniženo: kod obiteljske hipofosfatazije, hipoparatireoidizma, ahondroplazije, bolesti kostiju u bolesnika na dijalizi, hipofiznog hipopituitarizma, kronične radijacijske bolesti i pothranjenosti.
Biološka varijabilnost
Povišeno: trudnoća, postmenopauza, cijeljenje prijeloma kosti, hepatotoksični lijekovi
Sniženo: oralni kontraceptivi, glukokortikoidi, transfuzije krvi
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrija (IFCC)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza interferira u određivanju aktivnosti GGT.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 3 mj: M: 15 do 132
Ž: 15 do 132
MJ: U/L 37°C
Do 1 g: M: 1 do 39
Ž: 1 do 39
MJ: U/L 37°C
Do 8 g: M: 4 do 22
Ž: 4 do 22
MJ: U/L 37°C
Do 20 g: M: 10 do 27
Ž: 10 do 24
MJ: U/L 37°C
Do kraja života: M: 11 do 55
Ž: 9 do 35
MJ: U/L 37°C
Kliničko značenje
Povišeno: intrahepatična ili posthepatična opstrukcija bilijarnog sustava, infektivni hepatitis, masna jetra, alkoholna ciroza, karcinom jetre, cistična fibroza, infektivna mononukleoza, akutni i kronični pankreatitis
Biološka varijabilnost
Povišeno: etanol, barbiturati, fenitoin, fenobarbital, citostatici
Promijenjeno: dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrija UV (L-aspartat bez piridoksal-fosfata)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Hemoliza interferira pri određivanju aktivnosti AST.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 3 g: M: 26 do 75
Ž: 26 do 75
MJ: U/L 37°C
Do 8 g: M: 24 do 49
Ž: 24 do 49
MJ: U/L 37°C
Do 13 g: M: 14 do 39
Ž: 14 do 39
MJ: U/L 37°C
Do 20 g: M: 11 do 38
Ž: 14 do 32
MJ: U/L 37°C
Do kraja života: M: 11 do 38
Ž: 8 do 30
MJ: U/L 37°C
Kliničko značenje
Povišeno: hepatitis, ciroza jetre, ekstrahepatična kolestaza, toksično jetreno oštećenje, karcinom jetre, infektivna mononukleoza, infarkt miokarda, progresivna mišićna distrofija, dermatomiozitis, akutni pankreatitis, plućna embolija, gangrena
Biološka varijabilnost
Povišeno: hemoliza in vivo i in vitro, etanol, trauma, stres, hepatotoksični lijekovi, kirurški zahvat, kateterizacija srca, angiografija, rentgensko zračenje skeletnih mišića
Promijenjeno: dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrija UV (L-alanin bez piridoksal-fosfata)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 3 g: M: 11 do 46
Ž: 11 do 46
MJ: U/L 37°C
Do 8 g: M: 9 do 20
Ž: 9 do 20
MJ: U/L 37°C
Do 13 g: M: 11 do 37
Ž: 11 do 37
MJ: U/L 37°C
Do 20 g: M: 10 do 33
Ž: 10 do 29
MJ: U/L 37°C
Do kraja života: M: 12 do 48
Ž: 10 do 36
MJ: U/L 37°C
Kliničko značenje
Povišeno: akutni virusni hepatitis, toksično jetreno oštećenje (paracetamol, tetraklorugljik), opstrukcija bilijarnog sustava, ciroza jetre, primarni i metastatski karcinom jetre, infarkt miokarda, infektivna mononukleoza, progresivna mišićna distrofija, dermatomiozitis
Biološka varijabilnost
Povišeno: hemoliza in vivo i in vitro, etanol, trauma, hepatotoksični i kolestatski lijekovi, stres, piridoksal fosfat
Sniženo: oksalati
Promijenjeno: dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrija UV (IFCC)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 3 g: M: 60 do 305
Ž: 60 do 305
MJ: U/L 37°C
Do 6 g: M: 75 do 230
Ž: 75 do 230
MJ: U/L 37°C
Do 8 g: M: 60 do 365
Ž: 60 do 365
MJ: U/L 37°C
Do 20 g: M: 70 do 285
Ž: 55 do 249
MJ: U/L 37°C
Do kraja života: M: do 177
Ž: do 153
MJ: U/L 37°C
Kliničko značenje
Povišeno: infarkt miokarda, angina pektoris, progresivna mišićna distrofija, polimiozitis, rabdomioliza, akutna cerebrovaskularna bolest, hipotiroidizam, plućna embolija
Biološka varijabilnost
Povišeno: trudnoća, postmenopauza, tjelesni napor, povećana mišićna masa, intramuskularne injekcije, defibrilacija srca, kirurški zahvati koji oštećuju skeletne mišiće, tetanus
Promijenjeno: dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Serum, punktati
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
- Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Fotometrija UV (IFCC)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Hemoliza i snažna ikterija interferiraju u određivanju aktivnosti LD.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 6 g: M: 150 do 360
Ž: 150 do 360
MJ: U/L 37°C
Do 8 g: M: 150 do 300
Ž: 150 do 300
MJ: U/L 37°C
Do 13 g: M: 164 do 299
Ž: 152 do 284
MJ: U/L 37°C
Do 15 g: M: 103 do 260
Ž: 103 do 260
MJ: U/L 37°C
Do 20 g: M: 127 do 231
Ž: 124 do 224
MJ: U/L 37°C
Do kraja života: M: 124 do 241
Ž: 124 do 241
MJ: U/L 37°C
Pleuralni punktat: M: do 120
Ž: do 120
MJ: U/L 37°C
Ascites: M: do 160
Ž: do 160
MJ: U/L 37°C
Kliničko značenje
Povišeno: serum/plazma: infarkt miokarda, hemolitična anemija, leukemija, perniciozna anemija, ciroza jetre, hipoksija, infektivna mononukleoza, virusni hepatitis, detmatomiozitis, polimiozitis, bubrežni infarkt
punktati: upalni proces, maligna bolest
Biološka varijabilnost
Povišeno: hemoliza in vivo i in vitro, trudnoća, tjelesni napor, trauma, šok, narkotički analgetici, anestetici
Promijenjeno: dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Serum, punktati
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
- Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Fotometrija (CNPG3)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza interferira određivanju aktivnosti amilaze.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: 23 do 91
Ž: 23 do 91
MJ: U/L 37°C
Ascites i pleuralni punktat: < serumske vrijednosti MJ: U/L 37°C
Kliničko značenje
Povišeno: serum/plazma: Akutni i kronični pankreatitis, karcinom gušterače, alkoholizam, upala slinovnica, bolesti bilijarnog sustava, karcinom bronha, bubrežno zatajivanje, makroamilazemija
punktati: maligne bolesti, akutni pankreatitis
Biološka varijabilnost
Povišeno: oralni kontraceptivi, sulfonamid, djelomična gastrektomija, kirurški zahvati, droge
Sniženo: analitički: piruvat, EDTA, oksalati, citrati, fluoridi

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Mokraća, dren
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
- Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Fotometrija (CNPG3)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: do 400
Ž: do 400
MJ: U/L 37°C
Kliničko značenje
Povišeno: akutni pankreatitis
Biološka varijabilnost
Povišeno: kolangiografija, fizički napor

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrija (MGLP, GK, GPO, POX)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Ikterija interferira u određivanju aktivnosti lipaze.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: 13 do 60
Ž: 13 do 60
MJ: U/L 37°C
Kliničko značenje
Povišeno: akutni pankreatitis, karcinom gušterače, akutna i kronična bubrežna bolest, čir dvanaesnika, divertikul dvanaesnika, kolecistitis, ileus
Biološka varijabilnost
Povišeno: heparin, protamin sulfat, niska koncentracija bikarbonata
Sniženo: kinin, EDTA, teški metali
Promijenjeno: dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Kolorimetrija (DGKL - butiriltiokolin)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza i snažna ikterija interferiraju u određivanju aktivnosti kolinesteraze.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: 4.389 do 10.928
Ž: 2.879 do 12.669
MJ: U/L 37°C
Kliničko značenje
Sniženo: otrovanje organofosfornim insekticidima, ciroza jetre, malnutricija, tetanus
Biološka varijabilnost
Povišeno: etanol
Sniženo: androgeni, estrogeni, H2-blokatori, oralni kontraceptivi

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrija UV (FAPGG)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
- LABQUALITY (External Quality Assessment Services)
Interferencije Hemoliza, ikterija i lipemija interferiraju u određivanju aktivnosti ACE.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: Djeca: 29-112 U/L
Odrasli: 20-70 U/L
MJ: U/L 37°C
Kliničko značenje
Povišeno: sarkoidoza, plućna fibroza, reumatoidni artritis, bolesti vezivnog tkiva, Gaucherova bolest, akutni i kronični bronhitis, lepra
Biološka varijabilnost
Sniženo: lijekovi (ACE inhibitori), EDTA

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Enzimi
Vrsta uzorka Pleuralni punktat
Vrsta spremnika - Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Fotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Nije primjenjivo
Interferencije
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: < 16 U/L TBC negativan
16-100 U/L granično pozitivan TBC
> 100 U/L TBC pozitivan
MJ: U/L
Kliničko značenje
Povišeno: akutni hepatitis,alkoholna fibroza jetre, kronični aktivni hepatitis, ciroz jetre, virusni hepatitis, hepatom i tuberkuloza
Biološka varijabilnost

...

Hemoglobini

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Hemoglobini
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Enzimska metoda
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna ikterija i lipemija utječu na rezultat HbA1c.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: Dijagnostički kriterij: <48
Terapijski cilj: <53
MJ: mmol/mol
Do kraja života: Dijagnostički kriterij: <6,5
Terapijski cilj: <7,0
MJ: %
Kliničko značenje
Povišeno: Šećerna bolest
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: Hemoglobinopatije, hemolitična anemija, policitemija, postsplenektomija

...

Hormoni

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Hormoni
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
- Bez antikoagulansa (gel / žuti čep)
- Bez antikoagulansa (gel) - (crveni čep)
Metoda CMIA
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna ikterija i hemoliza interferiraju u određivanju koncentracije B-hCG.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
<5 MJ: IU/L
Kliničko značenje
Povišeno: trudnoća, trofoblastni tumori, korionski karcinom, hidatiformna mola, seminomi, višestruka trudnoća; u kombinaciji sa sniženim AFP za određivanje rizika od trisomije 21 (Down sindrom)
Sniženo: prijeteći pobačaj, spontani pobačaj, ektopična trudnoća, gestoza ili untrauterina smrt
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Hormoni
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Kemiluminiscentno imunokemijsko određivanje pomoću magnetskih mikročestica (CMIA)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna ikterija i hemoliza interferiraju u određivanju koncentracije PTH.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: 1,6 do 7,2
Ž: 1,6 do 7,2
MJ: pmol/L
Kliničko značenje
Povišeno/sniženo: diferencijalna dijagnostika hiperkalcemije, hipokalcemije, poremećaja paratireoidnih žlijezda
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: Prisutne dnevne i sezonske varijacije u koncentraciji PTH.

...

Lijekovi, toksikologija

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Lijekovi, toksikologija
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda CMIA
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Krv uzorkovati 2, 4 ili 12 sati nakon primjene propisane doze.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: 12h nakon doze: 100-400
24h nakon doze: 100-200
ng/mL
Kliničko značenje
Povišeno: Toksične koncentracije ciklosporina povezane su s nefrotoksičnošću i hepatotoksičnošću; ostali štetni učinci uključuju: proljev, hiperplaziju desni, mučninu, povraćanje, hirzutisam, hipertenziju.
Sniženo: Snižene koncentracije ciklosporina povećavaju opasnost od imunološke reakcije odbacivanja presatka.
Biološka varijabilnost
Povišeno: Uz istodobnu primjenu sljedećih lijekova: amiodaron, klaritomicin, diltiazem, eritromicin, flukonazol, ketokonazol, nikardipin, verapamil, fluorokinoloni, sok grejpfruta.
Sniženo: Uz istodobnu primjenu sljedećih lijekova: karbamazepina, fenobarbitona, fenitoina, rifampicina.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Lijekovi, toksikologija
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda CMIA
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna ikterija interferira u određivanju koncentracije digoksina.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Krv uzorkovati 4 sata nakon i.v. doze; 6 sati nakon oralne primjene lijeka.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: Terapijsko područje: 1,0-2,6
Toksične koncentracije:
Odrasli > 2,6
Djeca > 3,8
nmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: Najraniji simptomi povišene koncentracije su anoreksija, mučnina i povraćanje, te poremećaji srčanog ritma ventrikularne ekstrasistole, atrioventrikularni blok različitog stupnja, te sinusna aritmija i sinoatrijski blok.
Kronična intoksikacija digoksinom može imati tihi, podmukli tijek kojeg karakterizira pogoršanje zatajenja srca, s gubitkom težine, neuralgijama, ginekomastijom, pojavom žutog vida i delirija.
Biološka varijabilnost
Povišeno: Moguće su križne reakcije sa sljedećim ljekovima: lanatoizid C, digitoksin, digoksigenin, dihidrodigoksin, digoksigenin bisdigitoksid, digoksigenin- 3,12-diacetat i digitoksigenin.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Lijekovi, toksikologija
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Kemiluminiscentno imunokemijsko određivanje pomoću magnetskih mikročestica (CMIA)
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (četvrtkom)
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza interferira u određivanju koncentracije fenobarbitona.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Krv uzorkovati naposredno prije sljedeće doze lijeka.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: 65 do 172
Ž: 65 do 172
MJ: µmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: Znakovi toksičnosti mogu se javiti i tijekom kronične terapijske uporabe, a rastu u bolesnika s bubrežnim bolestima.
Biološka varijabilnost
Povišeno: Istodobna primjena valproične kiseline, kloramfenikola, cimetidina i fenitoina inhibira razgradnju barbiturata što uzrokuje neočekivano visoke koncentracije fenobarbitona.
Sniženo: Sami barbiturati induciraju svoju razgradnju tako da je serumska / plazmatska koncentracija ispod terapijskog područja. Istodoban unos alkohola ima identično djelovanje.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Lijekovi, toksikologija
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Kemiluminiscentno imunokemijsko određivanje pomoću magnetskih mikročestica (CMIA)
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (četvrtkom)
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza i snažna ikterija interferiraju u određivanju koncentracije karbamazepina.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Krv uzorkovati neposredno prije sljedeće doze.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: Terapijsko područje: 17-51
Toksična koncentracija: > 63
µmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: Pri jako povišenim, toksičnim koncentracijama karbamazepina javlja se psihomotorna agitiranost i halucinacije, koje progrediraju do konvulzija i kome. Pri povišenim koncentracijama karbamazepina javlja se pospanost i ataksija.
Sniženo: Niske koncentracije karbamazepina mogu uzrokovati teške epileptičke napade.
Biološka varijabilnost
Povišeno: Istodobna primjena diltiazema, eritromicina, izonijazida, verapamila i cjepiva protiv gripe inhibira razgradnju karbamazepina, što rezultira njegovim toksičnim koncentracijama.
Istodobna primjena cimetidina, nikotinamida i propoksifena djelomično inhibira razgradnju
karbamazepina, što rezultira povišenim, ali ne i toksičnim koncentracijama.
Sniženo: Istodobna primjena klonazepama, ciklosporina, deksametazona, etosukcimida,teofilina, digoksina i valproične kiseline inducira razgradnju karbamazepina što rezultira njegovim subterapijskim koncentracijama.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Lijekovi, toksikologija
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Kemiluminiscentno imunokemijsko određivanje pomoću magnetskih mikročestica (CMIA)
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (četvrtkom)
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza i snažna ikterija interferiraju u određivanju koncentracije valproične kiseline.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Krv uzorkovati naposredno prije sljedeće doze lijeka.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: Terapijsko područje: 346-693 µmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: U odraslih uzrokuje promjenu tjelesne težine anoreksiju, mučnine i trombocitopeniju. U manjem broju bolesnika javlja se tremor ruku, glavobolja, anksioznost, depresija i alopecija.
Toksični učinak valproične kiseline može se očitovati akutnim zatajenjem bubrega.
Akutno otrovanje u djece uzrokuje reverzibilnu demenciju, a u težim slučajevima i atrofiju mozga.
Izbjegava se liječenje trudnica valproičnom kiselinom zbog njenog teratogena učinka.
Biološka varijabilnost
Povišeno: Primjena valproične kiseline i acetilsalicilne kiseline uvjetuje promjenu vezanja za proteine. Smanjeno vezanje za albumine,uzrokuje povećanu koncentraciju nevezanog (aktivnog) lijeka pa je nužno smanjenje doze.
Sniženo: Primjena valproične kiseline i fenitoina, izaziva indukciju njegove razgradnje, ali se povećava koncentracija metabolita 4-en-valproata koji je hepatotoksičan.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Lijekovi, toksikologija
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Spektrofotometrija (ADH)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: < 0,1 MJ: g/L
Kliničko značenje
Povišeno: 0,1 - 0,5 g‰ subklinički simptomi
0,3 - 1,2 g‰ euforija
0,9 - 2,5 g‰ uzbuđenost
1,8 - 3,0 g‰ konfuzija
2,5 - 4,0 g‰ stupor
3,5 - 5,0 g‰ koma
> 5,0 g‰ smrt
Biološka varijabilnost
Sniženo: Kod kroničnih alkoholičara zbog indukcije enzimskog sustava razgradnje alkohola brža je razgradnja alkohola te je koncentracija alkohola niža od očekivane.
Promijenjeno: metotreksat, etilen glikol, izopropanol i n-butanol

...

ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Lijekovi, toksikologija
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda CMIA
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza i snažna ikterija interferiraju u određivanju koncentracije gentamicina.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Krv uzorkovati naposredno prije sljedeće doze lijeka. Za vršne koncentracije uzorkovati 30-45 minuta nakon i.v. doze ili 60 minuta nakon i.m. doze.
Referentni interval: Mj. jedinica
Vršna koncentracija: 10,5-16,7
Kraj terapijskog intervala: <4,0-8,0
MJ: umol/L
Kliničko značenje
Povišeno: predoziranje, oštećena bubrežna funkcija
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Lijekovi, toksikologija
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda CMIA
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza i snažna ikterija interferiraju u određivanju koncentracije vankomicina.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Krv uzorkovati naposredno prije sljedeće doze lijeka. Za vršne koncentracije uzorkovati 15-30 minuta nakon i.v. doze.
Referentni interval: Mj. jedinica
Vršna koncentracija: 14-28
Kraj terapijskog intervala: 3-7
MJ: µmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: predoziranje, oštećena bubrežna funkcija
Biološka varijabilnost

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Lijekovi, toksikologija
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda ELISA
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 3 mjeseca
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Nisu poznate interferencije.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Stabilna koncentracija se postiže 14 tjedana od započinjanja terapije.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do g: Ciljana terapijska koncentracija: 3-7 ug/mL MJ: µg/mL
Kliničko značenje
Sniženo: Subterapijska koncentracija ukazuje na neučinkovito liječenje.
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Lijekovi, toksikologija
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda ELISA
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 3 mjeseca
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Stabilna koncentracija se postiže 14 tjedana od započinjanja terapije.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: 3,5 do 7,0
Ž: 3,5 do 7,0
MJ: µg/mL
Kliničko značenje
Sniženo: Subterapijska koncentracija ukazuje na neučinkovito liječenje.
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Lijekovi, toksikologija
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda ELISA
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 3 mjeseca
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: do 2,5
Ž: do 2,5
MJ: ng/mL
Kliničko značenje
Povišeno: sekundarni gubitak odgovora na terapiju infliksimabom
Biološka varijabilnost
Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Lijekovi, toksikologija
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Enzim-imunokemijska metoda (ELISA)
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 3 mjeseca
Vanjska kontrola kvalitete - Nije primjenjivo
Interferencije
Priprema pacijenta
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Ciljana terapijska koncentracija: >15 µg/mL. Stabilna koncentracija se postiže 14. tjedna od započinjanja terapije. MJ: µg/mL
Kliničko značenje
Sniženo: Subterapijska koncentracija ukazuje na neučinkovito liječenje.
Biološka varijabilnost
Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Lipidi i lipoproteini

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Lipidi i lipoproteini
Vrsta uzorka Serum, punktati
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrija (GPO-PAP)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Ikterija interfererira u određivanju koncentracije triglicerida.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
24 sata prije vađenja krvi treba jesti laganu, nemasnu hranu (ne uzimati mlijeko i mliječne proizvode, pržena jela, jaja, masno meso, bijeli kruh, masnoće, slastice).
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: do 1,7
Ž: do 1,7
MJ: mmol/L
Ascites: M: 0,2 do 1,9
Ž: 0,2 do 1,9
MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: primarna hiperlipoproteinemija, šećerna bolest, nefrotski sindrom, hipotiroidizam, disglobulinemija, pankreatitis, kronične bubrežne bolesti, glikogenoza
ascites: izljev iz limfnog sustava
Sniženo: naslijedna lipoproteinemija, kronična opstruktivna plućna bolest, hipertiroidizam, malapsorpcijski sindrom
Biološka varijabilnost
Povišeno: trudnoća, prehrana bogata ugljikohidratima, pušenje, oralni kontraceptivi, estrogeni
analitički: lipemija, glicerol, gliceraldehid
Sniženo: nedostatna prehrana, dugotrajni tjelesni napor, askorbinska kiselina, heparin
analitički: citrati, oksalati, fluoridi
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Lipidi i lipoproteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrija (CHOD-PAP)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Ikterija interferira pri određivanju koncentracije kolesterola.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
24 sata prije vađenja krvi treba jesti laganu, nemasnu hranu (ne uzimati mlijeko i mliječne proizvode, pržena jela, jaja, masno meso, bijeli kruh, masnoće, slastice).
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 18 g: M: do 4,7
Ž: do 4,7
MJ: mmol/L
Do kraja života: M: do 5,0
Ž: do 5,0
MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: primarna hiperlipoproteinemija, ateroskleroza, šećerna bolest, hepatobilijarne bolesti, nefrotski sindrom, hipotiroidizam
Sniženo: nedostatak alfa-lipoproteina, hipertiroidizam, hepatocelularna nekroza, malapsorpcijski sindrom, metastatski tumor jetre, megaloblastična anemija
Biološka varijabilnost
Povišeno: trudnoća, pretilost, etanol, pušenje, estrogeni, salicilati, androgeni, kortikosteroidi, ACTH, disulfiram, adrenalin, imipramin, levodopa, meprobamat, fenitoin, sulfonamid, veći kirurški zahvati
analitički:3 beta- hidroksisteroli
Sniženo: dugotrajan tjelesni napor, hospitalizacija, stres, L-asparaginaza, azatioprin, klomifen, kanamicin, inhibitori MAO, neomicin, tiroksin
analitički: askorbinska kiselina, metildopa, 4 -metilaminoantipirin
Promijenjeno: način prehrane, godišnje doba, dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Lipidi i lipoproteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrija (kolesterol esteraza)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
24 sata prije vađenja krvi treba jesti laganu, nemasnu hranu (ne uzimati mlijeko i mliječne proizvode, pržena jela, jaja, masno meso, bijeli kruh, masnoće, slastice).
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: >1,0;
Ž: >1,2
MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: primarna bilijarna ciroza, kronični hepatitis, otrovanje
Sniženo: Tangierska bolest - genska greška zbog koje dolazi do ubrzanog uklanjanja Apo A-I, odnosno manjka HDL-a, ateroskleroza, hiperlipoproteinemija III, šećerna bolest, jetrene i bubrežne bolesti
Biološka varijabilnost
Povišeno: dugotrajni tjelesni napor, pretilost, etanol, pušenje, oralni kontraceptivi, estrogeni, nikotinska kiselina, fenitoin, poliklorirani hidrokarbonati, veći kirurški zahvati
Sniženo: hidroklorotiazid, progesteron, citrati, oksalati, fluoridi

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Lipidi i lipoproteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrija (CHE, CHOD - DSBmT)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
Interferencije Snažna hemoliza i snažna ikterija interferiraju u određivanju koncentracije LDL kolesterola.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
24 sata prije vađenja krvi treba jesti laganu, nemasnu hranu (ne uzimati mlijeko i mliječne proizvode, pržena jela, jaja, masno meso, bijeli kruh, masnoće, slastice).
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: do 3,0
Ž: do 3,0
MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: hiperlipoproteinemija IIa, IIb, idiopatska hiperlipidemija, ateroskleroza, nefrotski sindrom, šećerna bolest, hipotiroidizam, bolesti hepatobilijarnog trakta
Biološka varijabilnost
Povišeno/sniženo: prehrana bogata mastima, pretilost
Sniženo: postmenopauza, estrogeni
Promijenjeno:

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Lipidi i lipoproteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Nije primjenjivo
Interferencije Nije primjenjivo.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
24 sata prije vađenja krvi treba jesti laganu, nemasnu hranu (ne uzimati mlijeko i mliječne proizvode, pržena jela, jaja, masno meso, bijeli kruh, masnoće, slastice).
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: do 3,0
Ž: do 3,0
MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: hiperlipoproteinemija IIa, IIb, idiopatska hiperlipidemija, ateroskleroza, nefrotski sindrom, šećerna bolest, hipotiroidizam, bolesti hepatobilijarnog trakta
Biološka varijabilnost
Povišeno: prehrana bogata mastima, pretilost
Sniženo: postmenopauza, estrogeni
Promijenjeno: dnevni ritam

...

Metaboliti i supstrati

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrija (diazo reagens)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza interferira pri određivanju koncentracije ukupnog bilirubina.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 1 d: M: do 100,0
Ž: do 100,0
MJ: µmol/L
Do 2 d: M: do 140,0
Ž: do 140,0
MJ: µmol/L
Do 6 d: M: do 200,0
Ž: do 200,0
MJ: µmol/L
Do 1 mj: M: 3,0 do 17,0
Ž: 3,0 do 17,0
MJ: µmol/L
Do 8 g: M: do 20,0
Ž: do 20,0
MJ: µmol/L
Do 15 g: M: 6,0 do 24,0
Ž: 6,0 do 26,0
MJ: µmol/L
Do 20 g: M: 7,0 do 30,0
Ž: 6,0 do 26,0
MJ: µmol/L
Do kraja života: M: 3,0 do 20,0
Ž: 3,0 do 20,0
MJ: µmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: virusni hepatitis, ciroza, infektivna mononukleoza, bilijarna opstrukcija, eritroblastoza, perniciozna anemija, anemija srpastih stanica, Crigler-Najjarov sindrom
Biološka varijabilnost
Povišeno: etanol, hospitalizacija, oralni kontraceptivi, hepatotoksični, kolestatski i hemolitički lijekovi
Sniženo: analitički: hemoglobin
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrija (diazo sulfanilna kiselina)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Hemoliza i lipemija interferiraju pri određivanju koncentracije direktnog bilirubina.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 14 d: M: 5,7 do 12,1
Ž: 5,7 do 12,1
MJ: µmol/L
Do 1 g: M: 0,8 do 5,2
Ž: 0,8 do 5,2
MJ: µmol/L
Do 9 g: M: 0,8 do 3,4
Ž: 0,8 do 3,4
MJ: µmol/L
Do 13 g: M: 0,8 do 5,0
Ž: 0,8 do 5,0
MJ: µmol/L
Do 19 g: M: 1,9 do 7,1
Ž: 1,7 do 6,7
MJ: µmol/L
Do kraja života: M: do 8,6
Ž: do 8,6
MJ: µmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: akutni i kronični virusni hepatitis, ciroza jetre, hepatocelularni karcinom (bolesti jetre hepatičnog podrijetla); ekstrahepatična kolestaza i odbacivanje organa kod presađivanja jetre (bolesti jetre posthepatičnog podrijetla); urođene hiperbilirubinemije - Dubin-Johnsonov i Rotorov sindrom
Biološka varijabilnost
Sniženo: neadekvatna pohrana uzorka, izlaganje svjetlosti
Promijenjeno: dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrija UV (GLDH)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 1 g: M: 1,0 do 7,5
Ž: 1,0 do 7,5
MJ: mmol/L
Do 8 g: M: 1,8 do 6,0
Ž: 1,8 do 6,0
MJ: mmol/L
Do 20 g: M: 2,7 do 6,8
Ž: 2,7 do 6,8
MJ: mmol/L
Do kraja života: M: 2,8 do 8,3
Ž: 2,8 do 8,3
MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: oligurično srčano zatajenje, dehidracija, žeđ, prerenalno (srčana dekompenzacija, povećan katabolizam proteina, iscrpljenje zaliha vode) i postrenalno zatajenje bubrega (opstrukcija urinarnog trakta), oštećenje bubrega (akutni glomerulonefritis, kronični nefritis, policistični bubrezi, tubularna nekroza, nefroskleroza)
Sniženo: teška jetrena bolest, celijakija, akromegalija, nefrotski sindrom
Biološka varijabilnost
Povišeno: prehrana bogata proteinima, dugotrajan tjelesni napor, šok, trauma, dehidracija, stres, nefrotoksični lijekovi, kortikosteroidi, tiroksin, Hb, asparagin, aminofenol, amonijev ion
Sniženo: trudnoća, dijeta siromašna proteinima i bogata ugljikohidratima, gladovanje, pušenje
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
- Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Fotometrija UV (GLDH)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Pretraga se može određivati u jednokratnoj i 24 satnoj mokraći, ovisno o tome kako je zatražio liječnik. Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. 24-satna mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju jednokratne i 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Ureja u jednokratnoj mokraći: M: 250,0 do 443,0
Ž: 250,0 do 443,0
MJ: mmol/L
Ureja u 24 satnoj mokraći: M: 428 do 714
Ž: 428 do 714
MJ: mmol/24h
Kliničko značenje
Povišeno: hiperparatireoidizam
Sniženo: jetrene bolesti, toksemija, bubrežno oštećenje
Biološka varijabilnost
Povišeno: proteinska dijeta, poslijeoperativno
Sniženo: trudnoća, prehrana siromašna proteinima i bogata ugljikohidratima, gladovanje, pušenje
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrija (urikaza-POX)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 1 mj: M: 59 do 271
Ž: 59 do 271
MJ: µmol/L
Do 1 g: M: 65 do 330
Ž: 65 do 330
MJ: µmol/L
Do 8 g: M: 105 do 295
Ž: 105 do 295
MJ: µmol/L
Do 13 g: M: 125 do 228
Ž: 125 do 228
MJ: µmol/L
Do 20 g: M: 163 do 383
Ž: 142 do 303
MJ: µmol/L
Do kraja života: M: 182 do 403
Ž: 134 do 337
MJ: µmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: giht, Lesch-Nyhanov sindrom, bubrežne bolesti, leukemije, limfomi, policitemija, multipli mijelom, tumori, psorijaza, glikogenoza tipa I, ulozi, Wilsonova bolest, cistinoza, virusni hepatitis, anemija srpastih stanica
Sniženo: hepatocelulularna bolest, Fanconijev sindrom, Wilsonova bolest, ksantinurija, nedostatak folne kiseline, trovanje olovom
Biološka varijabilnost
Povišeno: prehrana bogata purinima, gladovanje, tjelesni napor, pretilost, šok, trauma, stres, furosemid, adrenalin, noradrenalin, nikotinska kiselina, transfuzije krvi, prekomjerno zračenje, bilirubin
Sniženo: trudnoća, menstruacija, pušenje, alopurinol, ACTH, furosemid (intravenski), azatrioprin
analitički: ksantin, citrati, EDTA, fluoridi, oksalati
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
Metoda Fotometrija (urikaza-POX)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Pretraga se može određivati u jednokratnoj i 24 satnoj mokraći, ovisno o tome kako je zatražio liječnik. Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. 24-satna mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju jednokratne i 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Urat u jednokratnoj mokraći: M: 1,1 do 3,3
Ž: 1,1 do 3,3
MJ: mmol/L
Urat u 24 satnoj mokraći: M: 1,5 do 4,4
Ž: 1,5 do 4,4
MJ: mmol/24h
Kliničko značenje
Povišeno: ulozi, leukemije, Wilsonova bolest, cistinoza, virusni hepatitis, anemija srpastih stanica
Sniženo: nedostatak folne kiseline, trovanje olovom, predoziranje alopurinolom, povećana renalna ekskrecija
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrija (alkalni pikrat)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 14 d: M: 27 do 81
Ž: 27 do 81
MJ: µmol/L
Do 1 g: M: 14 do 34
Ž: 14 do 34
MJ: µmol/L
Do 3 g: M: 15 do 31
Ž: 15 do 31
MJ: µmol/L
Do 5 g: M: 23 do 37
Ž: 23 do 37
MJ: µmol/L
Do 7 g: M: 25 do 42
Ž: 25 do 42
MJ: µmol/L
Do 9 g: M: 30 do 48
Ž: 30 do 48
MJ: µmol/L
Do 11 g: M: 28 do 57
Ž: 28 do 57
MJ: µmol/L
Do 13 g: M: 37 do 63
Ž: 37 do 63
MJ: µmol/L
Do 15 g: M: 40 do 72
Ž: 40 do 72
MJ: µmol/L
Do 18 g: M: 55 do 96
Ž: 43 do 74
MJ: µmol/L
Do kraja života: M: 64 do 104
Ž: 49 do 90
MJ: µmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: maligne bolesti, nefrolitijaza, prostatizam, akutna i kronična bubrežna bolest, opstrukcija mokraćnog sustava, akromegalija, gigantizam, hipotiroidizam
Sniženo: mišićna distrofija
Biološka varijabilnost
Povišeno: analitički: lipemija, Hb, levodopa, glukoza
Sniženo: trudnoća
analitički: bilirubin, citrat, oxalat
Promijenjeno: dnevni ritam, prehrana

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
- Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Fotometrija (alkalni pikrat)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
- LABQUALITY (External Quality Assessment Services)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Pretraga se može određivati u jednokratnoj i 24 satnoj mokraći, ovisno o tome kako je zatražio liječnik. Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. 24-satna mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju jednokratne i 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Kreatinin u 24 satnoj mokraći do 8 g: M: 1,0 do 6,0
Ž: 1,0 do 6,0
MJ: mmol/24h
Kreatinin u 24 satnojmokraći do 12 g: M: 1,5 do 12,5
Ž: 1,5 do 12,5
MJ: mmol/24h
Kreatinin u 24 satnojmokraći do 17 g: M: 2,6 do 16,5
Ž: 2,6 do 16,5
MJ: mmol/24h
Kreatinin u 24 satnojmokraći do kraja života: M: 7,7 do 21,3
Ž: 2,5 do 19,2
MJ: mmol/24h
Kliničko značenje
Povišeno: akromegalija, gigantizam, šećerna bolest, hipotiroidizam
Sniženo: hipertiroidizam, mišićna distrofija, anemija, leukemija
Biološka varijabilnost
Povišeno: dugotrajni tjelesni napor, kortikosteroidi
analitički: askorbinska kiselina, levodopa, metildopa
Sniženo: androgeni, anabolički steroidi

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum i 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
- Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Nije primjenjivo
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: Muškarci (20-40g): 1,5-2,3
Žene (20-40g): 1,3-2,1
za svako desetljeće smanjuje se ~0,1mL/s
mL/s
Kliničko značenje
Povišeno: akromegalija, gigantizam, šećerna bolest
Sniženo: bubrežna insuficijencija
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum, plazma, punktati
Vrsta spremnika - Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
- Bez antikoagulansa (crveni čep)
- NaF/K-oksalat plazma (sivi čep)
Metoda Fotometrija UV (HK-G6PDH)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 1 d: M: 2,0 do 6,1
Ž: 2,0 do 6,1
MJ: mmol/L
Do 7 d: M: 2,6 do 6,1
Ž: 2,6 do 6,1
MJ: mmol/L
Do 1 mj: M: 3,0 do 6,5
Ž: 3,0 do 6,5
MJ: mmol/L
Do 7 g: M: 3,9 do 7,0
Ž: 3,9 do 7,0
MJ: mmol/L
Do 20 g: M: 3,9 do 5,9
Ž: 3,9 do 5,9
MJ: mmol/L
Do 30 g: M: 4,2 do 6,0
Ž: 4,2 do 6,0
MJ: mmol/L
Pleuralni punktat: M: 4,4 do 6,4
Ž: 4,4 do 6,4
MJ: mmol/L
Likvor: M: 2,2 do 3,9
Ž: 2,2 do 3,9
MJ: mmol/L
Ascites: M: > 2,8
Ž: >2,8
MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: serum/plazma: šećerna bolest tipa 1 i 2, kronični pankreatitis, hemokromatoza, karcinom gušterače, akromegalija, Cushingov sindrom, fekromocitom, tireotoksikoza, teške infekcije, kronične jetrene bolesti
Sniženo: serum/plazma: tumor stanica Langerhansovh otočića,teške jetrene bolesti, glikogenoza tipa I, Addisonova bolest, hipopituitarizam, nasljedno nepodnošenje fruktoze
likvor: u diferencijalnoj dijagnostici bakterijskog meningitisa omjer (glukoza likvor/glukoza serum) < 0,4
pleuralni punktat: eksudat <2,2 ili 3,9-6,4
Biološka varijabilnost
Povišeno: trudnoća, tjelesni napor, pušenje, vrućica, šok, trauma, oralni kontraceptivi, stres, kofein, ACTH, kortikosteroidi, tiroksin, adrenalin, estrogeni, indometacin, nikotinska kiselina, acetazolamid, furosemid, pankreatektomija, anestezija
analitički: škrob, oksidansi
Sniženo: etanol, droge, anabolički steroidi, antihistaminici, gastrektomija
analitički: bilirubin, urati, homogentizinska kiselina, glutation, askorbinska kiselina, levodopa, oksalati, citrati, fluoridi
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
- Spremnik za 24-satnu mokraću
Metoda Fotometrija UV (HK-G6PDH)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Čimbenici interferencije nisu poznati.
Priprema pacijenta Pretraga se može određivati u jednokratnoj i 24 satnoj mokraći, ovisno o tome kako je zatražio liječnik. Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. 24-satna mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju jednokratne i 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: < 0,8 MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: bubrežna glikozurija, hiperglikemija, Cushingov sindrom, adrenalna kortikalna hiperplazija
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: ovisno o bubrežnom pragu za glukozu

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Plazma, likvor
Vrsta spremnika - NaF/K-oksalat plazma (sivi čep)
- Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Fotometrija (LOD-POX)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Ikterija i snažna hemoliza i lipemija interferiraju u određivanju koncentracije laktata.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života (plazma): M: 0,50 do 2,20
Ž: 0,50 do 2,20
MJ: mmol/L
Do 2 d (likvor): M: 1,10 do 6,70
Ž: 1,10 do 6,70
MJ: mmol/L
Do 10 d (likvor): M: 1,10 do 4,40
Ž: 1,10 do 4,40
MJ: mmol/L
Do kraja života (likvor): M: 1,10 do 2,40
Ž: 1,10 do 2,40
MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: plazma: stanja povezana s hipoksijom (šok, kongestivno srčano zatajenje, infarkt miokarda, gubitak krvi, plućni edem), metabolički poremećaji (šećerna bolest, bolest jetre, neoplazija), urođeni poremećaji (bolest pohrane glikogena vrste I), poremećaji povezani s lijekovima/toksinima (metanol, etanol, epinefrin, acetaminoifen)
likvor: razine laktata u likvoru odražavaju razine u plazmi, koncentracije su povišene kod bakterijskog meningitisa, cerebralne hipoksije, ishemije
Biološka varijabilnost
Povišeno: trudnoća, tjelesni napor, adrenalin, fruktoza, glukoza, natrij bikarbonat (intravenski)
Sniženo: metilensko plavilo, morfin

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Li-heparinat plazma (zeleni čep)
Metoda Fotometrija UV (GLDH)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza, snažna ikterija i lipemija interferiraju u određivanju koncentracije amonijaka.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: 18 do 72
Ž: 18 do 72
MJ: µmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: stečene hiperamonijemije (jetrena encefalopatija), nasljedne hiperamonijemije (poremećaj enzima urea ciklusa, poremećaj oksidacije masnih kiselina, poremećaj metabolizma piruvata), multipli mijelom, infekcija urinarnog trakta
Biološka varijabilnost
Povišeno: valproična kiselina, prolazna hiperamonijemija kod novorođenčadi, kemoterapija

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda CMIA
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza i snažna ikterija interferiraju u određivanju koncentracije vitamina B12.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: 138 do 652
Ž: 138 do 652
MJ: pmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: mijeloproliferativne bolesti, jetrene i bubrežne bolesti, zloćudne bolesti, malnutricija
Sniženo: perniciozna anemija, intestinalna malapsorpcija
Biološka varijabilnost
Povišeno: hemokoncentracija, leukocitoza, valproična kiselina
Sniženo: etanol, trudnoća, aspirin, neomicin, H2-antagonisti

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda CMIA
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Hemoliza i snažna ikterija interferiraju u određivanju koncentracije folne kiseline.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: 7,0 do 46,4
Ž: 7,0 do 46,4
MJ: nmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: virusni hepatitis
Sniženo: malnutricija, malapsorpcija, hemolitična anemija, zloćudna bolest, manjak vitamina B12
Biološka varijabilnost
Povišeno/sniženo: godišnje doba, dnevni ritam
Povišeno: vegetarijanska dijeta
Sniženo: pušenje, etanol, malnutricija, antikonvulzivi, aspirin, estrogeni, oralni kontraceptivi, trudnoća, antacidi, metotreksat

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Enzimatska kolorimetrijska (3-alfa-HSD)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna ikterija i snažna lipemija interferiraju u određivanju koncentracije žučnih kiselina.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: do 6,0
Ž: do 6,0
MJ: µmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: hepatitis, ciroza, karcinom jetre
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Enzimatska
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Ikterija i snažna hemoliza interferiraju u određivanju koncentracije kreatinina enzimskom metodom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 14 d: M: 27 do 81
Ž: 27 do 81
MJ: µmol/L
Do 1 g: M: 14 do 34
Ž: 14 do 34
MJ: µmol/L
Do 3 g: M: 15 do 31
Ž: 15 do 31
MJ: µmol/L
Do 5 g: M: 23 do 37
Ž: 23 do 37
MJ: µmol/L
Do 7 g: M: 25 do 42
Ž: 25 do 42
MJ: µmol/L
Do 9 g: M: 30 do 48
Ž: 30 do 48
MJ: µmol/L
Do 11 g: M: 28 do 57
Ž: 28 do 57
MJ: µmol/L
Do 13 g: M: 37 do 63
Ž: 37 do 63
MJ: µmol/L
Do 15 g: M: 40 do 72
Ž: 40 do 72
MJ: µmol/L
Do 19 g: M: 55 do 96
Ž: 43 do 74
MJ: µmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: maligne bolesti, nefrolitijaza, prostatizam, akutna i kronična bubrežna bolest, opstrukcija mokraćnog sustava, akromegalija, gigantizam, hipotiroidizam
Sniženo: mišićna distrofija
Biološka varijabilnost
Povišeno: analitički: kreatin
Sniženo: trudnoća
analitički: bilirubin, lipemija, Hb
Promijenjeno: dnevni ritam, prehrana

...

ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Nije primjenjivo.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
eGFR CKD-EPI Glomerularna filtracija:
G1 (normalna): >=90;
G2 (blago snižena): 60-89;
G3a (blago do umjereno snižena): 45-59;
G3b (umjereno do jako snižena): 30-44;
G4 (jako snižena): 15-29;
G5 (zatajenje bubrega): <15
mL/min/1,73m2
eGFR dječji Glomerularna filtracija za djecu starosti >2 god.:
G1 i G2 (normalna do blago snižena): >=60;
G3a (blago do umjereno snižena): 45-59;
G3b (umjereno do jako snižena): 30-44;
G4 (jako snižena): 15-29;
G5 (zatajenje bubrega): <15
mL/min/1,73m2
Kliničko značenje
Sniženo: Kronična bubrežna bolest
Biološka varijabilnost
Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - K3EDTA plazma (ljubičasti čep)
Metoda CMIA
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna ikterija interferira prilikom određivanja koncentracije homocisteina.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: do 15,0
Ž: do 15,0
MJ: µmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: malnutricija, deficit vitamina B12, deficit folne kiseline, deficit vitamina B6, srčane bolesti, aterosleroza, genetski poremećaji enzima u metabolizmu homocisteina
Sniženo:
Biološka varijabilnost
Povišeno: menopauza, pušenje, karbamazepin, metotreksat, phenitoin, trudnoća, hrana bogata metioninom (jaja, meso)
Sniženo:

...

Metabolizam željeza

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metabolizam željeza
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrijska sa ferenom
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza interferira u određivanju koncentracije željeza.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
24 sata prije vađenja ne uzimati vitaminske pripravke/nedomjestke željeza. Krv vaditi min. 4 dana nakon transfuzije krvi i min. 2 tjedna nakon i.v. terapije željeza
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 8 g: M: 4 do 25
Ž: 4 do 25
MJ: µmol/L
Do 20 g: M: 7 do 33
Ž: 6 do 31
MJ: µmol/L
Do kraja života: M: 11 do 32
Ž: 8 do 30
MJ: µmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: hemokromatoza, hemosideroza, perniciozna anemija, aplastična i hemolitička anemija, anemija srpastih stanica, akutni hepatitis, akutno i kronično otrovanje željezom i olovom
Sniženo: anemija zbog nedostatka željeza, akutne i kronične infekcije, zloćudne bolesti, nefrotski sindrom, Kwashiokor
Biološka varijabilnost
Povišeno: etanol, oralni kontraceptivi, estrogeni, preopterećenje željezom, transfuzije krvi, kirurški zahvati
Sniženo: trudnoća, menstruacija, stres, alopurinol, ACTH, glukokortikoidi, adrenalin, EDTA, citrati, oksalati, dekstran, fluoridi
Promijenjeno: dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metabolizam željeza
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrijska sa ferenom
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Hemoliza interfererira u određivanju koncentracije UIBC.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
24 sata prije vađenja ne uzimati vitaminske pripravke/nedomjestke željeza. Krv vaditi min. 4 dana nakon transfuzije krvi i min. 2 tjedna nakon i.v. terapije željeza
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 20 g: M: 28 do 68
Ž: 31 do 72
MJ: µmol/L
Do kraja života: M: 25 do 54
Ž: 26 do 59
MJ: µmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: anemije
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metabolizam željeza
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Nije primjenjivo
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
24 sata prije vađenja ne uzimati vitaminske pripravke/nedomjestke željeza. Krv vaditi min. 4 dana nakon transfuzije krvi i min. 2 tjedna nakon i.v. terapije željeza
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 1 g: M: 17 do 65
Ž: 17 do 65
MJ: µmol/L
Do 6 g: M: 48 do 79
Ž: 48 do 79
MJ: µmol/L
Do 8 g: M: 43 do 91
Ž: 43 do 91
MJ: µmol/L
Do 20 g: M: 50 do 81
Ž: 53 do 84
MJ: µmol/L
Do kraja života: M: 49 do 72
Ž: 49 do 75
MJ: µmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: manjak željeza, talasemije
Sniženo: hemokromatoza, upala, zloćudne bolesti, nefrotski sindrom, malnutricija, hipotiroidizam
Biološka varijabilnost
Povišeno: tjelesni napor, hemokoncentracija, trudnoća, estrogeni, oralni kontraceptivi
Promijenjeno: dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metabolizam željeza
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Nije primjenjivo
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
24 sata prije vađenja ne uzimati vitaminske pripravke/nedomjestke željeza. Krv vaditi min. 4 dana nakon transfuzije krvi i min. 2 tjedna nakon i.v. terapije željeza
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 5 g: M: 7 do 44
Ž: 7 do 44
MJ: %
Do 9 g: M: 17 do 42
Ž: 17 do 42
MJ: %
Do 14 g: M: 2 do 40
Ž: 11 do 36
MJ: %
Do 19 g: M: 6 do 33
Ž: 6 do 33
MJ: %
Do kraja života: M: 16 do 45
Ž: 16 do 45
MJ: %
Kliničko značenje
Sniženo: anemije
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metabolizam željeza
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda CMIA
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Hemoliza interferira u određivanju koncentracije feritina.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 15 d: M: 99,6 do 717,0
Ž: 99,6 do 717,0
MJ: µg/L
Do 6 mj: M: 14,0 do 647,2
Ž: 14,0 do 647,2
MJ: µg/L
Do 1 g: M: 8,4 do 181,9
Ž: 8,4 do 181,9
MJ: µg/L
Do 5 g: M: 5,3 do 99,9
Ž: 5,3 do 99,9
MJ: µg/L
Do 14 g: M: 13,7 do 78,8
Ž: 13,7 do 78,8
MJ: µg/L
Do 16 g: M: 12,7 do 82,8
Ž: 5,5 do 67,4
MJ: µg/L
Do 19 g: M: 11,1 do 171,9
Ž: 5,5 do 67,4
MJ: µg/L
Do kraja života: M: 21,8 do 274,7
Ž: 4,6 do 204,0
MJ: µg/L
Kliničko značenje
Sniženo: Snižene vrijednosti feritina ukazuju na ranu fazu deficita željeza.
Kod oralne primjene preparata željeza, feritinom se može pratiti popunjavanje rezervi.
Povišeno: Povišene vrijednosti feritina mogu ukazivati na suvišak željeza. Međutim, povišene vrijednosti zabilježene su uslijed oštećenja jetrenog parenhima, infekcija, upale i malignih bolesti. U tom slučaju ne postoji kvantitativna povezanost sa rezervama željeza.
Povišene vrijednosti feritina neovisne o rezervama željeza mogu biti posljedica nekroze tkiva, nakupljanja željeza u retikuloendotelnom sustavu ili poremećaja u uklanjanju plazmatskog feritina putem jetre. Za dijagnostiku stanja koja karakterizira suvišak željeza, uputno je rezultat vrijednosti feritina tumačiti s rezultatima drugih testova.
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Pretrage mokraće

ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Pretrage mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda CMIA
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Visoke koncentracije askorbinske kiseline mogu interferirati u određivanju koncentracije NGAL
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: do 131,7
Ž: do 131,7
MJ: µg/L
Kliničko značenje
Povišeno: akutno bubrežno zatajenje
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati

...

Proteini

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum, punktati
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
- Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Fotometrija (Biuret)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza interferira u određivanju koncentracije ukupnih proteina.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 6 mj: M: 41 do 67
Ž: 41 do 67
MJ: g/L
Do 8 g: M: 55 do 80
Ž: 55 do 80
MJ: g/L
Do 70 g: M: 66 do 81
Ž: 66 do 81
MJ: g/L
Do kraja života: M: 66 do 80
Ž: 66 do 80
MJ: g/L
Ascites i pleuralni punktat: < 30 MJ: g/L
Kliničko značenje
Povišeno: monoklonski: multipli mijelom, poliklonski: kronične infekcije, ciroza jetre, autoimune bolesti, sarkoidoza, AIDS
pleuralni punktat: > 30 g/l eksudat, tuberkuloza
Sniženo: malnutricija, malapsorpcija, nefrotski sindrom, teške opekline
pleuralni punktat: < 30 g/l transudat, nefrotski sindrom
Biološka varijabilnost
Povišeno: pretilost, hemokoncentracija, stres, androgeni, glukokortikoidi, adrenalin, oralni kontraceptivi, hormoni štitnjače
Sniženo: prehrana siromašna proteinima, trudnoća, karbamazepin, estrogeni
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Mokraća, likvor
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
- Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
- Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Turbidimetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Pretraga se može određivati u jednokratnoj i 24 satnoj mokraći, ovisno o tome kako je zatražio liječnik. Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. 24-satna mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju jednokratne i 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Po kreatininu: < 2 godine: < 50; 2-19 godina: < 20; Odrasli: Kategorije proteinurije: P1 (normalna do blaga): < 15; P2 (umjerena proteinurija): 15 - 50; P3 (izrazita proteinurija): > 50 MJ: mg/mmol kreatinina
Do 1 mj: M: 0,15 do 1,30
Ž: 0,15 do 1,30
MJ: g/L
Likvor: M: 0,15 do 0,45
Ž: 0,15 do 0,45
MJ: g/L
Do 6 mj: M: do 240
Ž: do 240
MJ: mg/24h
Do kraja života: M: do 150
Ž: do 150
MJ: mg/24h
Kliničko značenje
Povišeno: mokraća: bubrežne bolesti, bolesti srca i štitnjače, nakon teških tjelesnih napora, monoklonska gamaglobulinopatija, nefritis, dijabetička nefropatija, infekcija urinarnog trakta
likvor: povećana propusnost krvno-moždane barijere, tumor, intracerebralno krvarenje, upala, meningitis, encefalitis, poliomijelitis, povećana intratekalna sinteza
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum, punktati
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
- Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Fotometrija (brom krezol zelenilo)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 1 d: M: 35,0 do 49,0
Ž: 35,0 do 49,0
MJ: g/L
Do 1 mj: M: 26,0 do 43,0
Ž: 26,0 do 43,0
MJ: g/L
Do 8 g: M: 28,0 do 48,0
Ž: 28,0 do 48,0
MJ: g/L
Do 20 g: M: 41,6 do 50,8
Ž: 41,6 do 50,8
MJ: g/L
Do 70 g: M: 40,6 do 51,4
Ž: 40,6 do 51,4
MJ: g/L
Do kraja života: M: 39,6 do 48,4
Ž: 39,6 do 48,4
MJ: g/L
Ascites: M: >11,0
Ž: >11,0
MJ: g/L
Kliničko značenje
Sniženo: malnutricija, malapsorpcija, ciroza jetre, karcinom, bubrežne bolesti, infarkt miokarda, opekline, reumatoidni artritis, kronične infekcije
Promijenjeno: ascites: diferencijalna dijagnostika portalne hipertenzije
Biološka varijabilnost
Povišeno: gubitak tekućine
Sniženo: trudnoća, gladovanje, oralni kontraceptivi, estrogeni
Promijenjeno: dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Imunoturbidimetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza i snažna ikterija interferiraju u određivanju koncentracije RF.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: do 30,0
Ž: do 30,0
MJ: IU/ml
Kliničko značenje
Povišeno: RF je nespecifičan test i zamijećen je kod 1-5% zdrave populacije te u starijih bolesnika s drugim kroničnim bolestima. Pozitivan RF pojavljuje se autoimunih reumatskih bolesti, nereumatska stanja (SLE-a), Sjorgenovog sindroma, subakutnog bakterijskog endokarditisa i drugih bakterijskih infekcija, infektivnog hepatitisa, kroničnih bolesti jetre, kroničnih aktivnih plućnih bolesti, parazitskih i virusnih infekcija.
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Imunoturbidimetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 15 g: M: do 150,0
Ž: do 150,0
MJ: IU/ml
Do kraja života: M: do 200,0
Ž: do 200,0
MJ: IU/ml
Kliničko značenje
Povišeno: bakterijske infekcije, akutna reumatska groznica, akutni glomerulonefritis, akutni faringitis, sinusitis, upala pluća, septični šarlah, gangrena, limfagitis
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Imunoturbidimetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza i snažna ikterija interferiraju u određivanju koncentracije CRP-a.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: < 5,0
trudnice < 15,0
MJ: mg/L
Kliničko značenje
Povišeno: akutna upala, bakterijska infekcija, zloćudna bolest, trauma, bubrežna bolest
Sniženo: jetrena bolest, malnutricija
Biološka varijabilnost
Povišeno: pušenje, trudnoća, estrogeni, oralni kontraceptivi

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
- Li-heparinat plazma (zeleni čep)
Metoda CMIA
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna ikterija i hemoliza interferiraju u određivanju koncentracije PCT.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
do 0,06
Novorođenčad:
(0-6h):do 2; (6-12h):do 8; (12-18h):do 15; (18-30h):do 21; (30-36h):do 15; (36-42h):do 8; (42-48h):do 2
Interpretacija (djeca i odrasli):
< 0,5 ng/mL nizak rizik
> 2,0 ng/mL visok rizik teške sepse ili septičkog šoka
ng/mL
Kliničko značenje
Povišeno: bakterijska infekcija, sepsa, septički šok
Biološka varijabilnost
Povišeno: Novorođenčad do 48h života

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Imunoturbidimetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 14 g: M: 0,80 do 1,70
Ž: 0,82 do 1,73
MJ: g/L
Do kraja života: M: 0,82 do 1,85
Ž: 0,83 do 1,93
MJ: g/L
Kliničko značenje
Povišeno: upala, zloćudne bolesti, šećerna bolest, amiloidoza
Sniženo: urođeni nedostatak, autoimune bolesti, membranoproliferativni glomerulonefritis, sepsa, ciroza
Biološka varijabilnost
Povišeno: dob, trudnoća, oralni kontraceptivi
Povišeno/sniženo: dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Imunoturbidimetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 14 g: M: 0,14 do 0,44
Ž: 0,13 do 0,46
MJ: g/L
Do kraja života: M: 0,15 do 0,53
Ž: 0,15 do 0,57
MJ: g/L
Kliničko značenje
Povišeno: upala, zloćudne bolesti, šećerna bolest, amiloidoza
Sniženo: urođeni nedostatak C4 komponente komplementa, autoimune bolesti, mješana krioglobulinemija, ciroza.
Biološka varijabilnost
Povišeno/sniženo: oralni kontraceptivi, trudnoća
Nije dokazan: dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Imunoturbidimetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 1 mj: M: 4,0 do 17,7
Ž: 3,9 do 17,4
MJ: g/L
Do 1 g: M: 3,2 do 9,5
Ž: 3,2 do 9,3
MJ: g/L
Do 2 g: M: 4,8 do 12,1
Ž: 4,8 do 12,3
MJ: g/L
Do kraja života: M: 5,4 do 18,2
Ž: 5,5 do 16,3
MJ: g/L
Kliničko značenje
Povišeno: poliklonski: autoimune bolesti, sarkoidoza, ciroza, kronične infektivne bolesti,
monoklonski: IgG multipli mijelom
Sniženo: naslijedne i stečene imunodeficijencije, nefrotski sindrom, opekline, bolesti probavnoga trakta
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Imunoturbidimetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza interferira u određivanju koncentracije IgM.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 3 mj: M: 0,06 do 0,21
Ž: 0,06 do 0,21
MJ: g/L
Do 1 g: M: 0,17 do 1,43
Ž: 0,17 do 1,50
MJ: g/L
Do 12 g: M: 0,41 do 1,83
Ž: 0,47 do 2,40
MJ: g/L
Do kraja života: M: 0,22 do 2,40
Ž: 0,33 do 2,93
MJ: g/L
Kliničko značenje
Povišeno: poliklonski: virusne infekcije, autoimune bolesti, primarna bilijarna ciroza, sarkoidoza, nefrotski sindrom, cistična fibroza
monoklonski: Waldenströmova makroglobulinemija, kronična limfatična leukemija, limfomi
Sniženo: multipli mijelom ostalih klasa imunoglobulina, malnutricija, imunodeficijencija, bolesti probavnoga sustava s gubitkom proteina
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Imunoturbidimetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 3 mj: M: 0,01 do 0,34
Ž: 0,01 do 0,34
MJ: g/L
Do 1 g: M: 0,08 do 0,91
Ž: 0,08 do 0,91
MJ: g/L
Do 12 g: M: 0,21 do 2,91
Ž: 0,21 do 2,82
MJ: g/L
Do 60 g: M: 0,63 do 4,84
Ž: 0,65 do 4,21
MJ: g/L
Do kraja života: M: 1,01 do 6,45
Ž: 0,69 do 5,17
MJ: g/L
Kliničko značenje
Povišeno: poliklonski: ciroza, kronične bolesti probavnoga sustava, infekcije dišnoga sustava, autoimune bolesti
monoklonski: IgA multipli mijelom
Sniženo: urođeni nedostatak IgA, naslijedne i stečene imunodeficijencije, kronična limfatična leukemija, nefrotski sindrom
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Imunoturbidimetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (četvrtkom)
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza i ikterija interferiraju u određivanju koncentracije AAT.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: 0,90 do 2,00
Ž: 0,90 do 2,00
MJ: g/L
Kliničko značenje
Povišeno: akutne i kronične upalne bolesti, autoimune i zloćudne bolesti
Sniženo: urođeni nedostatak A1AT, nefrotski sindrom, bolesti probavnog sustava s gubitkom proteina, teške opekline, kronični emfizem pluća kao posljedica urođenog nedostatka A1AT
Biološka varijabilnost
Povišeno: trudnoća, trauma, oralni kontraceptivi, streptokinaza, steroidi, kirurški zahvati

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Imunoturbidimetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (četvrtkom)
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 1 g: M: 0,08 do 3,00
Ž: 0,08 do 2,35
MJ: g/L
Do 12 g: M: 0,08 do 2,70
Ž: 0,11 do 2,20
MJ: g/L
Do 60 g: M: 0,14 do 2,58
Ž: 0,35 do 2,50
MJ: g/L
Do kraja života: M: 0,40 do 2,68
Ž: 0,63 do 2,73
MJ: g/L
Kliničko značenje
Povišeno: upalne bolesti, zloćudne i autoimune bolesti, bubrežne bolesti
Sniženo: hemolitičke anemije, malarija, sarkoidoza, sferocitoza, talasemija, bolesti jetre
Biološka varijabilnost
Povišeno: androgeni
Sniženo: estrogeni, transfuzijske reakcije,

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Imunoturbidimetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (četvrtkom)
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 14 g: M: 1,86 do 3,88
Ž: 1,80 do 3,91
MJ: g/L
Do 60 g: M: 1,74 do 3,64
Ž: 1,80 do 3,82
MJ: g/L
Do kraja života: M: 1,63 do 3,44
Ž: 1,73 do 3,60
MJ: g/L
Kliničko značenje
Povišeno: u anemiji uzrokovanoj nedostatkom željeza. Pri urođenoj atransferinemiji vrlo niska razina transferina popraćena je viškom željeza i teškom hipokromnom anemijom otpornom na liječenje nedostatka željeza.
Skraćeno: u akutnoj upali
Biološka varijabilnost
Povišeno: u trudnoći, pri primjeni estrogena

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Imunoturbidimetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza i snažna ikterija interferiraju pri određivanju koncentracije beta-2-mikroglobulina.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 60 g: M: 0,8 do 2,4
Ž: 0,8 do 2,4
MJ: mg/L
Do kraja života: M: do 3,0
Ž: do 3,0
MJ: mg/L
Kliničko značenje
Povišeno: limfoproliferativni i upalni poremećaji, disfunkcija bubrega i smanjena glomerularna filtracija, akutno odbacivanje transplantata bubrega, trovanje aminoglikozidima, litijem ili teškim metalima, akutna tubularna nekroza
Biološka varijabilnost
-

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda CMIA
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza i snažna ikterija interferiraju u određivanju koncentracije hsTnI.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Muškarci 99-ta percentila = 34 ng/L
Na akutnu nekrozu miokarda ukazuje porast koncentracije hsTnI u razmaku od 3 sata >50% od početne vrijednosti kod nižih početnih koncentracija te porast >20% kod izrazito visokih početnih koncentracija hsTnI.
MJ: ng/L
Žene 99-ta percentila = 16 ng/L
Na akutnu nekrozu miokarda ukazuje porast koncentracije hsTnI u razmaku od 3 sata >50% od početne vrijednosti kod nižih početnih koncentracija te porast >20% kod izrazito visokih početnih koncentracija hsTnI.
Kliničko značenje
Povišeno: akutno oštećenje miokarda: infarkt miokarda, ishemija miokarda, nestabilna angina, miokarditis
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati

...

ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda CMIA
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Ikterija interferira u određivanju koncentracije CK-MB.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: do 5,2
Ž: do 3,1
MJ: ng/mL
Kliničko značenje
Povišeno: infarkt miokarda, progresivna mišićna distrofija, polimiozitis, rabdomioliza
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Proteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
- Bez antikoagulansa (gel / žuti čep)
Metoda Kemiluminiscentno imunokemijsko određivanje pomoću magnetskih mikročestica (CMIA)
Vrijeme izdavanja nalaza Kao hitna pretraga unutar 1 sata; kao redovna pretraga 1 dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Serum M:
0 do 125
Ž:
0 do 125
MJ: ng/L
Kliničko značenje
Povišeno: kongestivno zatajenje srca, srčana disfunkcija, akutni koronarni sindrom
Biološka varijabilnost
Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Specifični proteini

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Specifični proteini
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
- Spremnik za 24-satnu mokraću
Metoda Turbidimetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
- INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
Interferencije Ukoliko se ni nakon pripreme uzorka mokraće ne uspije ukloniti zamućenost uzorka, uzorak nije adekvatan za analizu.
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Jednokratna mokraća: M: do 20,0
Ž: do 20,0
MJ: mg/L
Jednokratna mokraća (po kreatininu): Djeca > 2 god. i odrasli: < 3,0
Kategorije albuminurije:
A1 (normalna): < 3,0
A2 (umjereno povišena): 3,0 - 30,0
A3 (izrazito povišena): >30,0
MJ: mg/mmol
24 satna mokraća: djeca > 2 god. i odrasli: < 30,0
Kategorije albuminurije:
A1 (normalna): < 30,0
A2 (umjereno povišena): 30,0 - 300,0
A3 (izrazito povišena): >300,0
MJ: mg/24h
Kliničko značenje
Povišeno: dijabetička nefropatija
Biološka varijabilnost
Povišeno: u fizičkoj aktivnosti (ortostatska proteinurija)

...

ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Specifični proteini
Vrsta uzorka Serum, plazma
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
- K3EDTA plazma (ljubičasti čep)
- Li-heparinat plazma (zeleni čep)
Metoda CMIA -kemiluminiscentna imunokemijska analiza
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Institut fur Qualitatssicherung, Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG
Interferencije Ikterija i izrazito jaka hemoliza utječu na rezultat pretrage.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
negativno: < 5 MJ: U/mL
Kliničko značenje
Povišeno: Reumatoidni artritis
Biološka varijabilnost
Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Specifični proteini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda CMIA
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Snažna ikterija interferira prilikom određivanja koncentracije mioglobina.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: do 154,9
Ž: do 106,0
MJ: µg/L
Kliničko značenje
Povišeno: Degenerativne sistemske kronične mišićne bolesti, akutne miolize, traume s oštećenjem mišića, infarkt miokarda, rabdomioliza, miozitis, snažni tjelesni napori, neumjerena tjelovježba, injekcije, operacije, zastoj bubrežne funkcije.
Biološka varijabilnost
Povišeno: Nakon intramuskularnih injekcija ili intenzivne fizičke aktivnosti.

...

Vitamini

Akreditirana (2012-2017)
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Vitamini
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Kemiluminiscentno imunokemijsko određivanje pomoću magnetskih mikročestica (CMIA)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza i lipemija interferiraju u određivanju koncentracije vitamina D.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: Nedostatak vitamina D: < 25 nmol/L
Preporučene vrijednosti: > 75 nmol/L
MJ: nmol/L
Kliničko značenje
Sniženo: nedovoljno izlaganje suncu, smanjena apsorpcija vitamina D crijevima uslijed malapsorpcije masti, ubrzani metabolizam vitamina D (zbog terapije barbituratima ili antikonvulzivima), povećan gubitak vitamina D (nefrotski sindrom, peritonealna dijaliza), sekundarni hiperparatireoidizam, smanjena gustoća kostiju, mišićna slabost
Povišeno: predoziranje ili intoksikacija terapijskim vitaminom D
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati

...

Acido-bazična ravnoteža

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (032)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Acido-bazična ravnoteža
Vrsta uzorka Arterijska, venska i kapilarna krv, pupkovina
Vrsta spremnika - Heparinizirana šprica
- Heparinizirana kapilara
- Li-heparinat puna krv (zeleni čep)
Metoda Potenciometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Za uravnoteženu raspodjelu plinova - bolesnik u opuštenom stanju min. 5 min prije uzorkovanja. U slučaju promjene ventilacijskog stanja - pričekati 20 - 30 min da se postigne uravnoteženo stanje.
Referentni interval: Mj. jedinica
Pupkovina: Arterija: 7,09-7,40
Vena: 7,15-7,45
MJ: pH jedinice
Miješana venska krv: M: 7,35 do 7,43
Ž: 7,35 do 7,43
MJ: pH jedinice
Arterijska i kapilarna krv: M: 7,35 do 7,45
Ž: 7,35 do 7,45
MJ: pH jedinice
Kliničko značenje
Povišeno: metabolička alkaloza, hiperaldosteronizam, Cushingov sindrom, plućne bolesti
Sniženo: metabolička acidoza, ketoacidoza, adrenalna insuficijencija
Biološka varijabilnost
Povišeno: nakon obroka, transfuzije krvi, lijekovi koji uzrokuju alkalozu (antacidi, diuretici, glukokortikoidi, steroidi)
Sniženo: tjelesni napor, produženo gladovanje, vrućica

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (032)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Acido-bazična ravnoteža
Vrsta uzorka Arterijska, venska i kapilarna krv, pupkovina
Vrsta spremnika - Heparinizirana šprica
- Heparinizirana kapilara
- Li-heparinat puna krv (zeleni čep)
Metoda Potenciometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Za uravnoteženu raspodjelu plinova - bolesnik u opuštenom stanju min. 5 min prije uzorkovanja. U slučaju promjene ventilacijskog stanja - pričekati 20 - 30 min da se postigne uravnoteženo stanje.
Referentni interval: Mj. jedinica
Pupkovina: Arterija: 4,7-10,7
Vena: 4,0-7,6
MJ: kPa
Miješana venska krv: M: 4,9 do 6,7
Ž: 4,9 do 6,7
MJ: kPa
Arterijska i kapilarna krv: M: 4,7 do 6,4
Ž: 4,7 do 6,4
MJ: kPa
Kliničko značenje
Povišeno: respiracijska acidoza, kronična opstruktivna plućna bolest, depresija CNS-a
Sniženo: respiracijska alkaloza, plućna embolija, ciroza, hipertireoidizam
Biološka varijabilnost
Povišeno: barbiturati, opijati
Sniženo: vrućica, hiperventilacija, aspirin

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (032)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Acido-bazična ravnoteža
Vrsta uzorka Arterijska, venska i kapilarna krv, pupkovina
Vrsta spremnika - Heparinizirana šprica
- Heparinizirana kapilara
- Li-heparinat puna krv (zeleni čep)
Metoda Amperometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Izlaganje inhalacijskim anesteticima (izofluran, halotan, dušikov oksid) može interferirati u određivanju koncentracije pO2.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Za uravnoteženu raspodjelu plinova - bolesnik u opuštenom stanju min. 5 min prije uzorkovanja. U slučaju promjene ventilacijskog stanja - pričekati 20 - 30 min da se postigne uravnoteženo stanje.
Referentni interval: Mj. jedinica
Pupkovina: Arterija: 0-2,9
Vena: 2,2-4,7
MJ: kPa
Miješana venska krv: M: 4,8 do 5,9
Ž: 4,8 do 5,9
MJ: kPa
Arterijska i kapilarna krv: M: 11,0 do 14,4
Ž: 11,0 do 14,4
MJ: kPa
Kliničko značenje
Sniženo: kronična opstruktivna plućna bolest, pneumonija, embolija, urođena srčana greška, karcinom pluća, depresija CNS-a
Biološka varijabilnost
Sniženo: barbiturati, opijati
Promijenjeno: tjelesni napor, hiperventilacija, aspirin, leukocitoza, trombocitoza

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (032)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Acido-bazična ravnoteža
Vrsta uzorka Arterijska, venska i kapilarna krv, pupkovina
Vrsta spremnika - Heparinizirana šprica
- Heparinizirana kapilara
- Li-heparinat puna krv (zeleni čep)
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - Nije primjenjivo
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Za uravnoteženu raspodjelu plinova - bolesnik u opuštenom stanju min. 5 min prije uzorkovanja. U slučaju promjene ventilacijskog stanja - pričekati 20 - 30 min da se postigne uravnoteženo stanje.
Referentni interval: Mj. jedinica
Pupkovina: Vena: 11,8-21,4 MJ: mmol/L
Venska krv: M: 21,0 do 26,0
Ž: 21,0 do 26,0
MJ: mmol/L
Arterijska i kapilarna krv: M: 18,0 do 23,0
Ž: 18,0 do 23,0
MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Promijenjeno: Zajedno s drugim parametrima koristan u utvrđivanju tipa poremećaja acido-bazične ravnoteže
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (032)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Acido-bazična ravnoteža
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - Heparinizirana šprica
- Heparinizirana kapilara
- Li-heparinat puna krv (zeleni čep)
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - Nije primjenjivo
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Za uravnoteženu raspodjelu plinova - bolesnik u opuštenom stanju min. 5 min prije uzorkovanja. U slučaju promjene ventilacijskog stanja - pričekati 20 - 30 min da se postigne uravnoteženo stanje.
Referentni interval: Mj. jedinica
Arterijska, kapilarna, miješana venska krv: M: 22,0 do 29,0
Ž: 22,0 do 29,0
MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Promijenjeno: koristan u razlučivanju metaboličkih od respiratornih poremećaja
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (032)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Acido-bazična ravnoteža
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - Heparinizirana šprica
- Heparinizirana kapilara
- Li-heparinat puna krv (zeleni čep)
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - Nije primjenjivo
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Za uravnoteženu raspodjelu plinova - bolesnik u opuštenom stanju min. 5 min prije uzorkovanja. U slučaju promjene ventilacijskog stanja - pričekati 20 - 30 min da se postigne uravnoteženo stanje.
Referentni interval: Mj. jedinica
Arterijska, kapilarna i miješana venska krv: M: - 2,0 do 3,0
Ž: - 2,0 do 3,0
MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Promijenjeno: parametar za diferencijalnu dijagnostiku tipa acido-bazičnih poremećaja
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (032)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Acido-bazična ravnoteža
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - Heparinizirana šprica
- Heparinizirana kapilara
- Li-heparinat puna krv (zeleni čep)
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - Nije primjenjivo
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Za uravnoteženu raspodjelu plinova - bolesnik u opuštenom stanju min. 5 min prije uzorkovanja. U slučaju promjene ventilacijskog stanja - pričekati 20 - 30 min da se postigne uravnoteženo stanje.
Referentni interval: Mj. jedinica
Miješana venska krv: M: 70,0 do 80,0
Ž: 70,0 do 80,0
MJ: %
Arterijska i kapilarna krv: M: 95,0 do 98,0
Ž: 95,0 do 98,0
MJ: %
Kliničko značenje
Promijenjeno: Saturacija kisika u kombinaciji sa sadržajem kisika je korisna u procjeni količine kisika koji je na raspolaganju tkivima; za procjenu efekta terapije kisikom
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (032)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Acido-bazična ravnoteža
Vrsta uzorka Serum, kapilarna krv
Vrsta spremnika - Heparinizirana kapilara
- Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Potenciometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Neki lijekovi interferiraju prilikom određivanja ioniziranog kalcija (acetaminofen, ibuprofen, acetilsalicilna kiselina). Irenat (Natrijev perklorat) daje lažno snižene vrijednosti iCa. Preporučuje se uzorkovanje za iCa 96 sati nakon zadnje doze Irenata.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 3 d: M: 1,05 do 1,30
Ž: 1,05 do 1,30
MJ: mmol/L
Do 1 mj: M: 1,00 do 1,50
Ž: 1,00 do 1,50
MJ: mmol/L
Do 6 mj: M: 0,95 do 1,50
Ž: 0,95 do 1,50
MJ: mmol/L
Do 17 g: M: 1,22 do 1,37
Ž: 1,22 do 1,37
MJ: mmol/L
Do 19 g: M: 1,22 do 1,37
Ž: 1,18 do 1,32
MJ: mmol/L
Do kraja života: M: 1,18 do 1,32
Ž: 1,18 do 1,32
MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: primarni hiperparatiroidizam, ektopični tumori koji stvaraju PTH, zloćudne bolesti
Sniženo: primarni hipoparatiroidizam, pseudohipoparatiroidizam, nedostatak vitamina D, alkaloza, nedostatak magnezija, akutne bolesti
Biološka varijabilnost
Povišeno: tjelesni napor, vitamin D, androgeni
Sniženo: nakon jela, karbamazepin, fenitoin, glukokortikoidi

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (032)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Acido-bazična ravnoteža
Vrsta uzorka Arterijska krv
Vrsta spremnika - Heparinizirana šprica
Metoda Spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
Interferencije Metilensko modrilo i sulfhemoglobin mogu interferirati prilikom određivanja karboksihemoglobina.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: nepušači: 0,4 do 1,6
pušači: 3,0 do 6,0
MJ: %
Kliničko značenje
Povišeno: kod trovanja ugljičnim monoksidom, endogena hemoliza i mioliza
Biološka varijabilnost
Povišeno: pušenje

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (032)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Acido-bazična ravnoteža
Vrsta uzorka Arterijska krv
Vrsta spremnika - Heparinizirana šprica
Metoda Spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
Interferencije Sulfhemoglobin može interferirati prilikom određivanja methemoglobina.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: 0,2 do 1,0
Ž: 0,2 do 1,0
MJ: %
Kliničko značenje
Povišeno: toksična methemoglobinemija (lijekovi, lokalni anestetici, nitrati, nitriti, toksini, voda za piće koja sadrži nitrate), nasljedna methemoglobinemija
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Rutinske pretrage likvora

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (032)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Rutinske pretrage likvora
Vrsta uzorka Likvor
Vrsta spremnika - Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - UKNEQAS (engl. United Kingdom National External Quality Assessment Service)
- RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
Interferencije Lažno pozitivan rezultat ukoliko se prekorači vrijeme dostave od 30 minuta nakon punkcije, a prisutna je hemoragija, traumatska punkcija, hemoliza, visoka koncentracija ukupnih proteina u likvoru, hiperbilirubinemija seruma.
Priprema pacijenta
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: neg. poz./neg.
Kliničko značenje
Promijenjeno: Oksihemoglobin, methemoglobin i bilirubin su tri glavna pigmenta u likvoru koji potječu iz eritrocita i mogu ukazivati na intrakranijalno krvarenje različitog uzroka. Dinamika pojavljivanja određenog pigmenta u likvoru, ili njihove smjese, uglavnom ovisi o vrsti incidenta, blizini likvorskih prostora i starosti krvarenja. Pozitivan bilirubin u likvoru može biti posljedica visoke koncentracije bilirubina u krvi (prolazak kroz krvno-moždanu barijeru).
Biološka varijabilnost
- U novorođenčadi je često pozitivan nalaz bilirubina.

...

Elektroliti

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (033)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Serum, mokraća
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
- Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Krioskopska osmometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: 50 do 1.200
Ž: 50 do 1.200
MJ: mOsm/kg
Do 18 g: M: 274 do 305
Ž: 274 do 305
MJ: mOsm/kg
Serum do starosti: djeca: 274-305
odrasli: 280-300
mOsm/kg
Do kraja života: M: 280 do 300
Ž: 280 do 300
MJ: mOsm/kg
Kliničko značenje
Povišeno: Serum: Dehidracija, diabetes insipidus, hiperglikemija, hipernatremija, intoksikacija etanolom, metanolom, etilenglikolom, bubrežna oštećenja, terapija manitolom, šok.
Mokraća: Hipernatremija, kongestivne srčane bolesti, poremećena sekrecija ADH, jetrena oštećenja, šok.
Sniženo: Serum: Hiperhidracija, hiponatremija, poremećena sekrecija ADH.
Mokraća: Diabetes insipidus, prekomjerno uzimanje tekućine, hiperkalcemija, hipokalemija, oštećenje bubrežnih tubula.
Biološka varijabilnost
Nije primjenjivo

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Indirektna potenciometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Hemoliza interferira u određivanju koncentracije kalija.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 3 g: M: 3,0 do 7,0
Ž: 3,0 do 7,0
MJ: mmol/L
Do 8 g: M: 3,5 do 6,0
Ž: 3,5 do 6,0
MJ: mmol/L
Do 20 g: M: 3,6 do 5,0
Ž: 3,6 do 5,0
MJ: mmol/L
Do kraja života: M: 3,9 do 5,1
Ž: 3,9 do 5,1
MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: serum/plazma: Addisonova bolest, bubrežno oštećenje, dijabetička ketoacidoza, teško oštećenje tkiva, intravaskularna hemoliza, teške opekline, primarni i sekundarni aldosteronizam, bubrežni tubularni sindrom, metabolička acidoza, metabolička alkaloza
Sniženo: serum/plazma: dugotrajno povraćanje, teški proljevi, intestinalne fistule, bubrežna tubularna acidoza, Fanconijev sindrom, hiperaldosteronizam, Cushingov sindrom, stenoza pilorusa s alkalozom
Biološka varijabilnost
Povišeno: hemoliza, prehrana bogata kalijem, dehidracija, stres, adrenalin, heparin, histamin (intravenski), indometacin, litij, sukcinilkolin, penicilin, tetraciklini, manitol, produženo liječenje kalijem, kirurški zahvati, transfuzije krvi, test opterećenja glukozom,
Sniženo: trudnoća, gladovanje, vrućica, stres, kortikosteroidi, ACTH, furosemid glukoza, glukagon, inzulin

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Indirektna potenciometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 7 d: M: 134 do 145
Ž: 134 do 145
MJ: mmol/L
Do 1 g: M: 134 do 142
Ž: 134 do 142
MJ: mmol/L
Do 8 g: M: 134 do 143
Ž: 134 do 143
MJ: mmol/L
Do 20 g: M: 135 do 144
Ž: 135 do 144
MJ: mmol/L
Do kraja života: M: 137 do 146
Ž: 137 do 146
MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: dehidracija, nefrogeni diabetes insipidus, hiperaldosteronizam, Cushingov sindrom, adrenokortikalna insuficijencija, nefropatija s gubitkom soli, bubrežna tubularna acidoza, šećerna bolest, neprikladno lučenje ADH, alkaloza
Sniženo: Addisonova bolest, polidipsija, hipoaldosteronizam, naslijedna adrenalna hipertenzija, dekompenzacija srca, ciroza jetre, nefrotski sindrom, zloćudne bolesti, izvanbubrežni gubitak natrija, adrenokortikalna hiperfunkcija, smanjena glomerularna filtracija, oligurija, predbubrežna azotemija
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam
Povišeno: tjelesni napor, dehidracija, oralni kontraceptivi, stres, androgeni, kortikosteroidi, ACTH, estrogeni, metildopa, natrijev bikarbonat, inzulin
analitički: antikoagulansi koji sadržavaju natrij, acetat, benzalkonijklorid, benzalkonij, heparin
Sniženo: etanol, hiperglikemija, trudnoća, nedovoljan unos soli, menstruacija, furosemid, ureja, heparin, infuzije siromašne natrijem, prekomjerno znojenje, bilirubin, ureja, citrat, heparin, lipemija

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (033)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Znoj
Vrsta spremnika - Staklena posudica s poklopcem
Metoda Titracija po Schalesu
Vrijeme izdavanja nalaza Uz prethodno naručivanje idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - UKNEQAS (engl. United Kingdom National External Quality Assessment Service)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: 6 mjeseci Normalno: < 30 mmol/L
Granično: 30-60 mmol/L
Povišeno: > 60 mmol/L
mmol/L
Do starosti: 200 Normalno: < 40 mmol/L
Granično: 40-60 mmol/L
Povišeno: > 60 mmol/L
mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: kod cistične fibroze
Biološka varijabilnost
Nije primjenjivo

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Indirektna potenciometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza interferira pri određivanju koncentracije klorida.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 6 mj: M: 96 do 111
Ž: 96 do 111
MJ: mmol/L
Do 1 g: M: 96 do 108
Ž: 96 do 108
MJ: mmol/L
Do 8 g: M: 96 do 109
Ž: 96 do 109
MJ: mmol/L
Do kraja života: M: 97 do 108
Ž: 97 do 108
MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: dekompenzacija srca, bubrežna tubularna acidoza, akutno bubrežno oštećenje, metabolička i respiracijska acidoza, hiperparatiroidizam, dehidracija
Sniženo: dugotrajno povraćanje, pijelonefritis, metabolička alkaloza, dijabetička ketoacidoza, otrovanje salicilatima
Biološka varijabilnost
Povišeno: dehidracija, androgeni, kortikosteroidi, estrogeni, metildopa, dugotrajno liječenje natrijevim kloridom, borna kiselina
Sniženo: vrućica, bikarbonati, hiponatremija, kortikosteroidi, ACTH, furosemid manitol, laksativi (kronična uporaba), teofilin, adenin, K-oxalat, Na-citrat, fluorid
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrija (arsenazo III)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 8 g: M: 2,15 do 2,80
Ž: 2,15 do 2,80
MJ: mmol/L
Do 15 g: M: 2,16 do 2,63
Ž: 2,16 do 2,63
MJ: mmol/L
Do kraja života: M: 2,14 do 2,53
Ž: 2,14 do 2,53
MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: primarni hiperparatiroidizam, metastatski karcinom kostiju, limfomi, leukemija, multipli mijelom, karcinomi koji izlučuju PTH, sarkoidoza, Addisonova bolest, tireotoksikoza, Pagetova bolest, respiracijska acidoza
Sniženo: hipoparatiroidizam, malapsorpcijski sindrom, akutni pankreatitis, ciroza jetre, osteomalacija, kronična bubrežna bolest, naslijedni rahitis ovisan o vitaminu D
Biološka varijabilnost
Povišeno: dugotrajni tjelesni napor, pretjerano izlaganje suncu, oralni kontraceptivi, androgeni, kalcijeve soli, diuretici (kronična uporaba), vitamin D, estrogeni, PTH, progesteron
Sniženo: trudnoća, laktacija, antikonvulzivi, kalcitonin, kortikosteroidi, diuretici (početni učinak), estrogeni, gastrin, glukagon, glukoza, inzulin, magnezijeve soli, fosfati, transfuzije krvi
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Fotometrija (amonijev molibdat)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza interferira u određivanju koncentracije anorganskih fosfata.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 1 mj: M: 1,25 do 2,50
Ž: 1,25 do 2,50
MJ: mmol/L
Do 1 g: M: 1,15 do 2,15
Ž: 1,15 do 2,15
MJ: mmol/L
Do 8 g: M: 0,95 do 1,80
Ž: 0,95 do 1,80
MJ: mmol/L
Do 14 g: M: 1,11 do 1,73
Ž: 1,11 do 1,73
MJ: mmol/L
Do 16 g: M: 1,07 do 1,64
Ž: 1,07 do 1,64
MJ: mmol/L
Do kraja života: M: 0,79 do 1,42
Ž: 0,79 do 1,42
MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: kronično bubrežno zatajenje, hipoparatiroidizam, koštani tumori, Addisonova bolest, akromegalija, dijabetička ketoacidoza, trovanje vitaminom D, hipertiroidizam, avitaminoza D (normalan unos fosfata i niski unos kalcija), bubrežna tubularna acidoza, acidoza
Sniženo: hiperparatiroidizam, rahitis, osteomalacija, Fanconijev sindrom, dijabetična koma, hiperinzulinizam
Biološka varijabilnost
Povišeno: oralni kontraceptivi, menopauza, trudnoća, prehrana bogata fosfatima, cijeljenje prijeloma kosti, stres, androgeni, vitamin D furosemid, hGH, PTH, fosfati, tetraciklini
Sniženo: etanol, aminokiseline, anestetici, antikonvulzivi, kalcitonin, adrenalin, estrogeni, fruktoza, inzulin, hemodijaliza
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
Metoda Enzimatska (izocitrat dehidrogenaza)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Snažna hemoliza interferira u određivanju koncentracije magnezija.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 8 g: M: 0,65 do 1,03
Ž: 0,65 do 1,03
MJ: mmol/L
Do 20 g: M: 0,74 do 0,97
Ž: 0,74 do 0,97
MJ: mmol/L
Do kraja života: M: 0,65 do 1,05
Ž: 0,65 do 1,05
MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: zatajivanje bubrega, dijabetička ketoacidoza, hipotiroidizam, Addisonova bolest
Sniženo: ciroza jetre, kronični proljevi, akutni pankreatitis, ulcerozni kolitis, hipoparatiroidizam, hiperaldosteronizam, malapsorpcijski sindrom, otrovanje digitalisom
Biološka varijabilnost
Povišeno: analitički: trikloroctena kiselina
Sniženo: trudnoća, laktacija, prehrana bogata masnim kiselinama i fosfatima, prehrana siromašna proteinima, oralni kontraceptivi, aldosteron, inzulin, kalcijev glukonat
analitički: kalcijev glukonat
Promijenjeno: dnevni ritam, hemoliza in vivo i in vitro, menopauza, menstruacija, dehidratacija, progesteron, vitamin D

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
- Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Indirektna potenciometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Čimbenici interferencije nisu poznati.
Priprema pacijenta Pretraga se može određivati u jednokratnoj i 24 satnoj mokraći, ovisno o tome kako je zatražio liječnik. Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. 24-satna mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju jednokratne i 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Porcija mokraće: M: do 98,0
Ž: do 98,0
MJ: mmol/L
24-satna mokraća: M: 25,0 do 125,0
Ž: 25,0 do 125,0
MJ: mmol/24h
Kliničko značenje
Povišeno: primarni i sekundarni aldosteronizam, bubrežni tubularni sindrom, metabolička acidoza, metabolička alkaloza
Sniženo: adrenokortikalna hiperfunkcija
Biološka varijabilnost
Povišeno: kortikosteroidi, ACTH, kalcitonin, penicilin, sulfati, diuretici, borna kiselina, solna kiselina, timol, toluen, kofein, citrat
Sniženo: alanin, amiloid anestetici, adrenalin, hGH

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
- Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Indirektna potenciometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Pretraga se može određivati u jednokratnoj i 24 satnoj mokraći, ovisno o tome kako je zatražio liječnik. Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. 24-satna mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju jednokratne i 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Natrij u jednokratnoj mokraći: M: 10 do 226
Ž: 10 do 226
MJ: mmol/L
Natrij u 24 satnoj mokraći: M: 40 do 220
Ž: 40 do 220
MJ: mmol/24h
Kliničko značenje
Povišeno: adrenokortikalna insuficijencija, nefropatija s gubitkom soli, bubrežna tubularna acidoza, šećerna bolest, neprikladno lučenje ADH, alkaloza
Sniženo: izvanbubrežni gubitak natrija, adrenokortikalna hiperfunkcija, smanjena glomerularna filtracija, oligurija, predbubrežna azotemija
Biološka varijabilnost
Povišeno: diuretici, kalcitonin, dopamin, heparin, progesteron (visoke doze), sulfati, octena kiselina, borna kiselina, solna kiselina, toluen, kofein
Sniženo: premenstruacijska retencija natrija i vode, kortikosteroidi, adrenalin, ciklosporini

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
- Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Indirektna potenciometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Čimbenici interferencije nisu poznati.
Priprema pacijenta Pretraga se može određivati u jednokratnoj i 24 satnoj mokraći, ovisno o tome kako je zatražio liječnik. Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. 24-satna mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju jednokratne i 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Porcija mokraće M: 2 do 210
Ž: 2 do 210
MJ: mmol/L
24-satna mokraća: M: 110 do 250
Ž: 110 do 250
MJ: mmol/24h
Kliničko značenje
Povišeno: bubrežna bolest, adrenokortikalna insuficijencija
Sniženo: adrenokortikalna hiperfunkcija
Biološka varijabilnost
Povišeno: povećan unos soli, diuretici, kofein, ksantin

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
- Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Fotometrija (arsenazo III)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
- INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
Interferencije Čimbenici interferencije nisu poznati.
Priprema pacijenta Pretraga se može određivati u jednokratnoj i 24 satnoj mokraći, ovisno o tome kako je zatražio liječnik. Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. 24-satna mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju jednokratne i 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Kalcij u jednokratnoj mokraći: M: 1,9 do 5,6
Ž: 1,9 do 4,6
MJ: mmol/L
Kalcij u 24 satnoj mokraći: M: 2,5 do 7,5
Ž: 2,5 do 6,2
MJ: mmol/24h
Kliničko značenje
Povišeno: hiperparatireoidizam, koštane metastaze, osteoporoza, Cushingov sindrom, akromegalija, bubrežna tubularna acidoza, idiopatska hiperkalciurija, tireotoksikoza, Pagetova bolest, sarkoidoza, Wilsonova bolest
Sniženo: hipoparatireoidizam, rahitis, osteomalacija, akutni nefritis, zloćudne bolesti, hipotireoidizam, celijakija, steatoreja
Biološka varijabilnost
Povišeno: prekomjerna izloženost suncu, acetazolamid amonijev-klorid, kalcitonin, kortikosteroidi, glukoza, hGH, PTH, imobilizacija, vitamin D
analitički: onečišćenje solima kalcija
Sniženo: oralni kontraceptivi, bikarbonati, diuretici (kronična uporaba), PTH (povećana tubularna resorpcija)

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
- Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Fotometrija (amonijev molibdat)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Čimbenici interferencije nisu poznati.
Priprema pacijenta Pretraga se može određivati u jednokratnoj i 24 satnoj mokraći, ovisno o tome kako je zatražio liječnik. Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. 24-satna mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju jednokratne i 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Fosfati u 24 satnoj mokraći: M: 12,9 do 42,0
Ž: 12,9 do 42,0
MJ: mmol/24h
Fosfati u jednokratnoj mokraći: M: 7,0 do 24,0
Ž: 7,0 do 24,0
MJ: mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: hipertireoidizam, avitaminoza D (normalan unos fosfata i niski unos kalcija), bubrežna tubularna acidoza, acidoza
Sniženo: hipoparatireoidizam, avitaminoza D (visok unos kalcija)
Biološka varijabilnost
Povišeno: dugotrajna imobilizacija, bikarbonati, kalcitonin, kortikosteroidi, PTH, fosfati
Sniženo: manitol
Promijenjeno: dnevni ritam, IgM monoklonska gamapatija

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (031)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Elektroliti
Vrsta uzorka Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Spremnik za 24-satnu mokraću
- Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Enzimatska (izocitrat dehidrogenaza)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Pretraga se može određivati u jednokratnoj i 24 satnoj mokraći, ovisno o tome kako je zatražio liječnik. Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. 24-satna mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju jednokratne i 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Magnezij u jednokratnoj mokraći: M: 2,2 do 3,7
Ž: 2,2 do 3,7
MJ: mmol/L
Magnezij u 24 satnoj mokraći: M: 3,0 do 5,0
Ž: 3,0 do 5,0
MJ: mmol/24h
Kliničko značenje
Povišeno: povećana diureza, renalni gubitak kod bubrežnih bolesti
Sniženo: endokrinološke bolesti, nedovoljan unos, gastrointestinalne bolesti
Biološka varijabilnost
- Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Kompletni pregled mokraće

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (033)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća, punktati
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
- Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije pH > 7 uzrokuje niže vrijednosti RVM
pH < 6 uzrokuje više vrijednosti RVM
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Uzorkovati najmanje 4 sata od posljednjeg pražnjenja mjehura (prikupiti drugi mlaz). Žene ne smiju uzimati uzorak mokraće neposredno prije, za vrijeme i neposredno poslije menstruacije.
Referentni interval: Mj. jedinica
Mokraća do starosti: M: 1,002 do 1,030
Ž: 1,002 do 1,030
kg/L
Kliničko značenje
Povišeno: Mokraća: šećerna bolest
Ascites: kod upalnih procesa, rana, tuberkoloze, raka.
Sniženo: Mokraća: diabetes insipidus
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: ovisno o volumenu izlučene mokraće

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (033)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća, punktati
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
- Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Kontaminacija bakterijama
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Uzorkovati najmanje 4 sata od posljednjeg pražnjenja mjehura (prikupiti drugi mlaz). Žene ne smiju uzimati uzorak mokraće neposredno prije, za vrijeme i neposredno poslije menstruacije.
Referentni interval: Mj. jedinica
Mokraća do starosti: M: 5,0 do 9,0
Ž: 5,0 do 9,0
pH jedinice
Pleuralni punktat do starosti: eksudat: < 7,0 ili > 7,4 pH jedinice
Kliničko značenje
Povišeno: Mokraća: povraćanje, proljevi, infekcije mokraćnih putova
Sniženo: Mokraća: visoka temperatura, tumori
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: prehrana

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (033)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Vizualna procjena
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Nije primjenjivo
Interferencije Boja: način prehrane, kontrastna sredstva,lijekovi
Izgled: stajanjem se izlučuju mukoproteini i nukleoproteini i oksidiraju se neke tvari koje mijenjaju izgled mokraće
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Izgled do starosti: bistar opisni nalaz
Boja do starosti: svijetlo žuta opisni nalaz
Kliničko značenje
Promijenjeno: boja: bilirubin, porfirini, hemoglobinurija, homogentizinska kiselina, melanogen
izgled: lučenje raznih staničnih elemenata (eritrociti, leukociti, epitelne stanice), soli, sluzi, masti; mikroorganizmi
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: način prehrane, lijekovi

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (033)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Mogući lažno pozitivni rezultati: pH > 9, visoka relativna volumna masa, infuzija polivinilpirolidona, ostatci dezinficijensa na bazi kvarternih amonijevih soli ili klor heksidina
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Uzorkovati najmanje 4 sata od posljednjeg pražnjenja mjehura (prikupiti drugi mlaz). Žene ne smiju uzimati uzorak mokraće neposredno prije, za vrijeme i neposredno poslije menstruacije.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: negativni neg. do 3+
Kliničko značenje
Povišeno: bubrežne i srčane bolesti, hipertenzija, bolesti urogenitalnog trakta, Fanconijev sindrom, Wilsonova bolest, Bence-Jonesov protein
Biološka varijabilnost
Povišeno: teški tjelesni rad, trudnice u kasnijim mjesecima trudnoće, vrućica,

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (033)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Uzorkovati najmanje 4 sata od posljednjeg pražnjenja mjehura (prikupiti drugi mlaz). Žene ne smiju uzimati uzorak mokraće neposredno prije, za vrijeme i neposredno poslije menstruacije.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: norm. norm. do 3+
Kliničko značenje
Povišeno: bubrežna glikozurija, hiperglikemija, Cushingov sindrom, adrenalna kortikalna hiperplazija
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: bubrežni prag za glukozu

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (033)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Captopril MeSNa (natrijeva sol 2-merkaptoetansulfonske kiseline) i drugih spojeva koji sadrže sulfhidrilne grupe mogu davati lažno pozitivne rezultate.
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Uzorkovati najmanje 4 sata od posljednjeg pražnjenja mjehura (prikupiti drugi mlaz). Žene ne smiju uzimati uzorak mokraće neposredno prije, za vrijeme i neposredno poslije menstruacije.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: negativni neg. do 3+
Kliničko značenje
Povišeno: šećerna bolest, poremećena crijevna apsorpcija
Biološka varijabilnost
Povišeno/sniženo: prehrana bez ugljikohidrata,trudnoća, gladovanje, intenzivna fizička aktivnost

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (033)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Povjerenstvo za vanjsku procjenu kakvoće rada MBL Hrvatskog društva medicinskih biokemičara
Interferencije mogući lažno negativni rezultati: visoke koncentracije formaldehida, izloženost mokraće svijetlu dulje vrijeme
mogući lažno pozitivni rezultati: metaboliti nekih lijekova koji kod niskog pH daju boju
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Uzorkovati najmanje 4 sata od posljednjeg pražnjenja mjehura (prikupiti drugi mlaz). Žene ne smiju uzimati uzorak mokraće neposredno prije, za vrijeme i neposredno poslije menstruacije.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: norm. norm. do 3+
Kliničko značenje
Povišeno: Jetrene bolesti, hemolitična žutica
Biološka varijabilnost
Povišeno: hepatotoksični lijekovi
Sniženo: kolestatski lijekovi, kloramfenikol, neomicin

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (033)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Mogući lažno negativni rezultati: velike količine vitamina C i nitrita, izloženost mokraće direktnom svijetlu dulje vrijeme
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Uzorkovati najmanje 4 sata od posljednjeg pražnjenja mjehura (prikupiti drugi mlaz). Žene ne smiju uzimati uzorak mokraće neposredno prije, za vrijeme i neposredno poslije menstruacije.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: negativan neg. do 3+
Kliničko značenje
Povišeno: bolesti jetre, opstrukcija mokraćnih putova
Biološka varijabilnost
Nije dokazan:

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (033)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Mogući lažno negativni rezultati: bakterije koje ne sadrže nitrat reduktazu, hrana s niskim sadržajem nitrata, jaka diureza, velike količine askorbinske kiseline, nedovoljna inkubacija mokraće u mjehuru
Mogući lažno pozitivni rezultati: mokraća koja je dugo stajala pa je došlo do kontaminacije uzorka, boje
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Uzorkovati najmanje 4 sata od posljednjeg pražnjenja mjehura (prikupiti drugi mlaz). Žene ne smiju uzimati uzorak mokraće neposredno prije, za vrijeme i neposredno poslije menstruacije.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: negativni neg. do 1+
Kliničko značenje
Povišeno: infekcija urogenitalnog trakta
Biološka varijabilnost
Nije dokazan:

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (033)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Lažno pozitivan rezultat: ostaci sredstava za pranje i čišćenje koji sadrže peroksid, djelovanje oksidaze bakterija, formalin
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Uzorkovati najmanje 4 sata od posljednjeg pražnjenja mjehura (prikupiti drugi mlaz). Žene ne smiju uzimati uzorak mokraće neposredno prije, za vrijeme i neposredno poslije menstruacije.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: negativni neg. do 3+
Kliničko značenje
Povišeno: upalni bubrežni procesi, šarlah, difterija, upala slijepog crijeva
Biološka varijabilnost
Povišeno: hemolitični lijekovi

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (033)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Lažno negativni rezultati: glukoza i oksalna kiselina u visokim koncentracijama, lijekovi koji sadrže cefaleksine, cefalotine ili tetracikline
Lažno pozitivni rezultati: kontaminacija vaginalnim sekretom
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Uzorkovati najmanje 4 sata od posljednjeg pražnjenja mjehura (prikupiti drugi mlaz). Žene ne smiju uzimati uzorak mokraće neposredno prije, za vrijeme i neposredno poslije menstruacije.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: negativni neg. do 3+
Kliničko značenje
Povišeno: upale mokraćnih putova
Biološka varijabilnost
Nije dokazan:

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (033)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletni pregled mokraće
Vrsta uzorka Mokraća
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za mokraću
Metoda Mikroskopski pregled
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Povjerenstvo za vanjsku procjenu kakvoće rada MBL Hrvatskog društva medicinskih biokemičara
Interferencije Eritrociti: menstrualno krvarenje
Leukociti: U alkalnoj mokraći mijenjaju izgled ili se razgrađuju
Stanice pločastog epitela: Dulje stajanje mokraće utječe na rezultat.
Bakterije: Neadekvatan uzorak mokraće
Kristali: Lijekovi
Priprema pacijenta Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilni spremnik s čepom koji se kupuje u ljekarni. Za detaljne informacije o uzimanju jednokratne mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Uzorkovati najmanje 4 sata od posljednjeg pražnjenja mjehura (prikupiti drugi mlaz). Žene ne smiju uzimati uzorak mokraće neposredno prije, za vrijeme i neposredno poslije menstruacije.
Referentni interval: Mj. jedinica
Sluz do starosti: negativna neg. do 3+
Nehijalini cilindri do starosti: 0 br. cilindara/ v.p.
Eritrociti do starosti: novorođenčad i djeca: 0 - 5
odrasli: 0 - 2
br. stanica/v.p.
Hijalini cilindri do starosti: M: do 1
Ž: do 1
br. cilindara/ v.p.
Bakterije do starosti: negativne neg. do 3+
Eritrociti do starosti: M: do 2
Ž: do 2
br. stanica/v.p.
Male epitelne stanice do starosti: M: do 1
Ž: do 1
br. stanica/v.p.
Stanice pločastog epitela do starosti: novorođenčad i djeca: 0 - 5;
odrasli: 0 - 1
br. stanica/v.p.
Gljivice do starosti: negativne neg. do 3+
Kliničko značenje
Povišeno: Eritrociti: krvarenja iz urogenitalnog trakta, bubrežne bolesti, dismorfični eritrociti.
Leukociti: infekcije urogenitalnog trakta.
Leukociti u nakupinama: infekcije urogenitalnog trakta.
Stanice pločastog epitela: bolesti bubrega i mokraćnog sustava.
Male epitelne stanice: bolesti bubrega i mokraćnog sustava.
Hijalini cilindri: bubrežne bolesti koje uzrokuju glomerularnu proteinuriju.
Bakterije: infekcije mokraćnog sustava.
Sluz: kod bubrežne bolesti može biti pomiješana s leukocitima i epitelnim stanicama.
Gljivice: najčešće kod bolesnika na dugoj antibiotskoj terapiji, kod bolesnika s kateterom i šećernom bolesti.
Pozitivno: Nehijalini cilindri: leukocitni cilindri - infekcija bubrežnog porijekla, eritrocitni cilindri - uznapredovale patološke promjene glomerulske membrane zbog glomerulonefritisa, hipertenzije, vaskulitisa.
Kristali: tirozin, leucin, kristali bilirubina, kolesterola, amorfne soli (urati, fosfati), kristali mokraćne kiseline, Ca-oksalata,tripl-fosfata itd.
Biološka varijabilnost
Povišeno: Eritrociti: tjelesna aktivnost.
Hijalini cilindri: nakon tjelesnog napora,kod povišene tjelesne temperature, u koncentriranoj mokraći, kod starijih ljudi.
Kristali: u mokraći se izlučuju natrijev klorid, soli kalija, kalcija, magnezija, mokraćne kiseline, lijekovi

...

Pretrage tjelesnih izlučevina

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (033)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Pretrage tjelesnih izlučevina
Vrsta uzorka Stolica
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za stolicu
Metoda Mikroskopski pregled
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Nije primjenjivo
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: pojedinačna zrnca škroba opisni nalaz
Kliničko značenje
Pozitivno: poremećaja u izlučivanju žuči, bolesti gušterače, upala sluznice crijeva kao i kod raznih idiopatskih proljeva.
Biološka varijabilnost

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (033)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Pretrage tjelesnih izlučevina
Vrsta uzorka Stolica
Vrsta spremnika - Testni karton
Metoda Gvajakov test
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - LABQUALITY (External Quality Assessment Services)
Interferencije Lažno pozitivan rezultat mogu dati:
1) sirovo, polusirovo meso i crveno meso
2) acetilsalicilna kiselina ili drugi protuupalni lijekovi
3) kortikosteroidi
4) antiseptičke tvari koje sadrže jod
Lažno negativan rezultat može dati:
1) askorbinska kiselina u količini većoj od 250 mg dnevno
Priprema pacijenta
3 dana prije i tijekom skupljanja uzorka ne uzimati nadomjestke vit. C, citrusno voće ni sokove. Ne uzorkovati tijekom te 3 dana prije i poslije menstruacije, u bolesnika s hemoroidima i hematurijom.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: neg. poz./neg.
Kliničko značenje
Pozitivno: gastrointestinalne bolesti
Biološka varijabilnost

...

NIJE akred. od 28/12/2013
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (033)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Pretrage tjelesnih izlučevina
Vrsta uzorka Punktat
Vrsta spremnika - Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Mikroskopski pregled
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Nije primjenjivo
Priprema pacijenta
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: eksudat: širok raspon broja i vrsta stanica ovisno o etiologiji opisni nalaz
Kliničko značenje
Promijenjeno: kod upalnih procesa, rana, tuberkoloze, raka.
Biološka varijabilnost

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (033)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Pretrage tjelesnih izlučevina
Vrsta uzorka 24-satna mokraća
Vrsta spremnika - Tamni spremnik za 24-satnu mokraću
Metoda Spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
Interferencije Izlaganje uzorka svjetlosti rezultira lažno sniženim rezultatom.
Priprema pacijenta Mokraća se sakuplja tijekom 24h u plastične spremnike za 24h mokraću koji se kupuju u ljekarni. Za detaljne informacije o sakupljanju 24h mokraće molimo pogledajte upute za bolesnike.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: M: do 150,00
Ž: do 150,00
µg/24h
Kliničko značenje
Povišeno: eritropoetske i hepatičke porfirije
Biološka varijabilnost
Povišeno: trudnoća

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU S ANALITIČKOM TOKSIKOLOGIJOM (033)
Voditel odjela:
dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikol.
Telefon: 01/3787-383 (radnim danom 13.00-15.00h) E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Pretrage tjelesnih izlučevina
Vrsta uzorka Stolica
Vrsta spremnika - Jednokratni spremnik za stolicu
Metoda Turbidimetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (petak)
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
Interferencije Uzorci stolice promijenjene (tekuće, sa velikim udjelom primjesa) konzistencije znaju dati lažno povišene vrijednost.
Priprema pacijenta Pretraga se ne preporučuje ukoliko bolesnik uzima nesteroidne protuupalne lijekove (Aspirin, Andol, Ibuprofen...) i ne izvodi se za vrijeme menstrulanog krvarenja.
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: Normalno < 50
Lagano povišeno 50-200
Povišeno >200
MJ: mg/kg
Kliničko značenje
Povišeno: U upalnim bolestima crijeva: Chronova bolest, ulcerozni kolitis.
Biološka varijabilnost
Povišeno: U različitim funkcionalnim bolestima crijeva.

...