020 - JEDINICA ZA PRIJEM BOLESNIKA I DISTRIBUCIJU UZORAKA

Metaboliti i supstrati

JEDINICA ZA PRIJEM BOLESNIKA I DISTRIBUCIJU UZORAKA (021)
Voditel odjela:
Ivana Ćelap, spec. med. biokem. lab. med.
Telefon: 01/37 87 383 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - NaF/K-oksalat plazma (sivi čep)
Metoda Fotometrija UV (HK-G6PDH)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: M: 3,0 do 7,8
Ž: 3,0 do 7,8
mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: šećerna bolest tip 2
Sniženo: reaktivna hipoglikemija
Biološka varijabilnost
Povišeno: trudnoća, tjelesni napor, pušenje, vrućica, šok, trauma, oralni kontraceptivi, stres, kofein, ACTH, kortikosteroidi, tiroksin, adrenalin, estrogeni, indometacin, nikotinska kiselina, acetazolamid, furosemid, pankreatektomija, anestezija
analitički: škrob, oksidansi
Sniženo: etanol, droge, anabolički steroidi, antihistaminici, gastrektomija
analitički: bilirubin, urati, homogentizinska kiselina, glutation, askorbinska kiselina, levodopa, oksalati, citrati, fluoridi

...

JEDINICA ZA PRIJEM BOLESNIKA I DISTRIBUCIJU UZORAKA (021)
Voditel odjela:
Ivana Ćelap, spec. med. biokem. lab. med.
Telefon: 01/37 87 383 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - NaF/K-oksalat plazma (sivi čep)
Metoda Fotometrija UV (HK-G6PDH)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Interferencije ne utječu na rezultate.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: NAKON OPTEREĆENJA SA 75g GLUKOZE (OSIM U TRUDNOĆI):
normalna podnošljivost glukoze < 6,7
poremećena glikemija natašte <7,8
oštećena podnošljivost glukoze 7,8-11,0
šećerna bolest > 11,0
mmol/L
U trudnoći: NAKON OPTEREĆENJA SA 75g GLUKOZE:
natašte < 5,1 mmol/L
nakon 1 sat: < 10,0 mmol/L
nakon 2 sata: < 8,5 mmol/L
mmol/L
Kliničko značenje
Povišeno: oštećena tolerancija glukoze, šećerna bolest, šećerna bolest u trudnoći, oštećenja jetre, hipertireoza
Sniženo: Addisonova bolest, hipopituitarizam, teške bolesti jetre, hipotireoidizam, karcinom pankreasa
Biološka varijabilnost
Povišeno: tjelesni napor, pušenje, vrućica, šok, trauma, oralni kontraceptivi, stres, kofein, ACTH, kortikosteroidi, tiroksin, adrenalin, estrogeni, indometacin, nikotinska kiselina, acetazolamid, furosemid, pankreatektomija, anestezija
analitički: škrob, oksidansi
Sniženo: etanol, droge, anabolički steroidi, antihistaminici, gastrektomija
analitički: bilirubin, urati, homogentizinska kiselina, glutation, askorbinska kiselina, levodopa, oksalati, citrati, fluoridi

...