040 - ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU

Dif. krvna slika - svjetlosna mikroskopija

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Dif. krvna slika - svjetlosna mikroskopija
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Mikroskopski pregled
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - DGKL (njem. Deutsche Vereinte Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin)
- Međulaboratorijska usporedba
Interferencije lipemija,stanice lizirane Et OH pri uzimanju uzorka
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: > 20 god.
seg.neutro 34-69% ,limfo.20-46 %,mono.2-12%, eoz.0-7%, bazo.0-1%, neseg.neutro.gr.0-2%
Ostali referentni rasponi po dobi prikazani su u programu Klinlab.
MJ: %
Kliničko značenje
Indikacije: Citomorfološka provjera prisustva abnormalnih omjera populacija leukocita, provjera prisustva mlađih oblika stanica periferne krvi, potvrda psudotrombocitopenije i agregata eritrocita.
Biološka varijabilnost

...

Kompletna krvna slika

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- Međulaboratorijska usporedba
Interferencije - hiperlipidemija (hipertrigliceridemija) , leukocitoza (leukociti >100x109/L) uzrokuju lažno višu izmjerenu koncentraciju hemoglobina i izračunatih eritrocitnih kontanti MCH i MCHC zbog interferencije u spektrofotometrijskom mjerenju.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 15 d: M: 31,1 do 37,8
Ž: 31,1 do 37,8
pg
Do 1 mj: M: 29,7 do 34,6
Ž: 29,7 do 34,6
pg
Do 3 mj: M: 28,6 do 32,9
Ž: 28,6 do 32,9
pg
Do 8 g: M: 24,3 do 29,2
Ž: 24,3 do 29,2
pg
Do 20 g: M: 24,3 do 31,5
Ž: 24,3 do 31,5
pg
Do starosti: M: 27,4 do 33,9
Ž: 27,4 do 33,9
pg
Do 15 d: M: 31,1 do 37,8
Ž: 31,1 do 37,8
MJ: pg
Do 1 mj: M: 29,7 do 34,6
Ž: 29,7 do 34,6
MJ: pg
Do 3 mj: M: 28,6 do 32,9
Ž: 28,6 do 32,9
MJ: pg
Do 8 g: M: 24,3 do 29,2
Ž: 24,3 do 29,2
MJ: pg
Do 20 g: M: 24,3 do 31,5
Ž: 24,3 do 31,5
MJ: pg
Do kraja života: M: 27,4 do 33,9
Ž: 27,4 do 33,9
MJ: pg
Kliničko značenje
Povišeno: makrocitna anemija
Sniženo: mikrocitna anemija
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: u istim slučajevima u kojima se mijenja koncentracija hemoglobina i broj eritrocita

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Računski parametar
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
- Međulaboratorijska usporedba
Interferencije - hiperlipidemija (hipertrigliceridemija) i leukocitoza (WBC>100109/L) uzrokuju lažno višu izmjerenu koncentraciju hemoglobina i izračunatih eritrocitnih kontanti MCH i MCHC zbog interferencije u spektrofotometrijskom mjerenju.
- trombocitoza (PLT>10000x109/L) uzrokuje lažno više vrijednosti koncentracije hemoglobina zbog zamućenja koje interferira u spektrofotometrijskom mjerenju hemoglobina.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 8 g: M: 300 do 350
Ž: 300 do 350
g/L
Do 20 g: M: 304 do 346
Ž: 304 do 346
g/L
Do starosti: M: 320 do 345
Ž: 320 do 345
g/L
Do 8 g: M: 300 do 350
Ž: 300 do 350
MJ: g/L
Do 20 g: M: 304 do 346
Ž: 304 do 346
MJ: g/L
Do kraja života: M: 320 do 345
Ž: 320 do 345
MJ: g/L
Kliničko značenje
Povišeno: sferocitoza
Sniženo: sideropenična anemija, makrocitna anemija, anemija zbog kroničnog gubitka krvi, hipokromna anemija, talasemija
Biološka varijabilnost

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Impedancija i volumetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
- Međulaboratorijska usporedba
Interferencije Hladni aglutinini – ako su prisutni u visokom titru uzrokuju stvaranje agregata eritrocita u in vitro uvjetima. U uzorku krvi za određivanje KKS pohranjenom na sobnoj temperaturi pri određivanju broja eritrocita dobivaju se lažno niske vrijednosti broja eritrocita (RBC) i lažno visoke vrijednosti eritrocitnih pokazatelja MCV te konstanti MCH i MCHC.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 15 d: M: 3,9 do 5,5
Ž: 3,9 do 5,5
MJ: x10^12/L
Do 1 mj: M: 3,0 do 5,0
Ž: 3,0 do 5,0
MJ: x10^12/L
Do 3 mj: M: 2,9 do 4,1
Ž: 2,9 do 4,1
MJ: x10^12/L
Do 6 mj: M: 3,5 do 4,8
Ž: 3,5 do 4,8
MJ: x10^12/L
Do 8 g: M: 4,0 do 5,0
Ž: 4,0 do 5,0
MJ: x10^12/L
Do 13 g: M: 4,3 do 5,5
Ž: 4,1 do 5,4
MJ: x10^12/L
Do 20 g: M: 4,4 do 5,9
Ž: 4,1 do 5,4
MJ: x10^12/L
Do kraja života: M: 4,3 do 5,7
Ž: 3,9 do 5,1
MJ: x10^12/L
Kliničko značenje
Povišeno: policitemija rubra vera, tumor koji luči eritropoetin, bubrežne ciste, akutno trovanje, kronična opstruktivna bolest pluća, mijelodisplatični sindrom
Sniženo: anemije, krvarenje, ciroza, zloćudne bolesti, terapija antineoplastičkim lijekovima, terapija interferonima
Biološka varijabilnost
Sniženo: trudnoća
Povišeno: hemokoncentracija, okoliš

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Spektrofotometrija-
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
- Međulaboratorijska usporedba
Interferencije Hiperlipidemija (hipertrigliceridemija), rezistentni na lizu morfološki oblici eritrocita, heparin, trombocitoza. Sve navedeno uzrokuje lažno višu izmjerenu koncentraciju hemoglobina i izračunatih eritrocitnih konstanti MCH i MCHC zbog interferencije u spektrofotometrijskom mjerenju.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 15 d: M: 136 do 199
Ž: 136 do 199
g/L
Do 1 mj: M: 109 do 169
Ž: 109 do 169
g/L
Do 3 mj: M: 90 do 144
Ž: 90 do 144
g/L
Do 6 mj: M: 100 do 137
Ž: 100 do 137
g/L
Do 8 g: M: 109 do 138
Ž: 109 do 138
g/L
Do 13 g: M: 121 do 145
Ž:
g/L
Do 20 g: M: 129 do 166
Ž: 118 do 149
g/L
Do starosti: M: 138 do 175
Ž: 119 do 159
g/L
Kliničko značenje
Sniženo: zloćudne bolesti, krvarenje, in vivo hemoliza, deficitarne anemije, anemije kronične bolesti, hemoblastoze
Povišeno: kronična opstruktivna bolest pluća, policitemija rubra vera
Biološka varijabilnost
Povišeno: hemokoncentracija, okoliš
Sniženo: trudnoća

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Impedancija i volumetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
- Međulaboratorijska usporedba
Interferencije Hladni aglutinini – ako su prisutni u visokom titru uzrokuju stvaranje agregata eritrocita u in vitro uvjetima. U uzorku krvi za određivanje KKS pohranjenom na sobnoj temperaturi pri određivanju broja eritrocita dobivaju se lažno niske vrijednosti broja eritrocita (RBC) i lažno visoke vrijednosti eritrocitnih pokazatelja MCV te konstanti MCH i MCHC.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 15 d: M: 93,1 do 115,4
Ž: 93,1 do 115,4
MJ: fL
Do 1 mj: M: 84,5 do 102,5
Ž: 84,5 do 102,5
MJ: fL
Do 3 mj: M: 82,0 do 96,9
Ž: 82,0 do 96,9
MJ: fL
Do 8 g: M: 73,8 do 89,4
Ž: 73,8 do 89,4
MJ: fL
Do 20 g: M: 76,5 do 92,1
Ž: 76,5 do 92,1
MJ: fL
Do kraja života: M: 83,0 do 97,2
Ž: 83,0 do 97,2
MJ: fL
Kliničko značenje
Sniženo: sideropenična anemija, talasemija, kroničan gubitak krvi, hipertireoidizam, porfirija, deficit bakra, trovanje cinkom, anemija kronične bolesti (kasna faza), sideroblastična anemija
Povišeno: alkoholizam, deficit folne kiseline, deficit vitamina B12, akutne mijeloične leukemije (eritroleukemija), lijekovima uzrokovana anemija (citostatici, hidroksiurea), bolesti jetre
Biološka varijabilnost
Povišeno:

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Impedancija i volumetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- Međulaboratorijska usporedba
Interferencije Interferirajući čimbenici u određivanju broja leukocita (WBC):
1.krioglobulini mogu uzrokovati pseudoleukocitozu - pri tome je posljedično apsolutni broj leukocita lažno povišen. U uzorku krvi za određivanje KKS pohranjenom na sobnoj temperaturi krioglobulini stvaraju proteinske kristale veličine leukocita koje hematološki analizatori ubraja u leukocite. Proteinski kristali nestaju ako se uzorak krvi zagrije na 37°C. 2.izrazita hiperbilirubinemija može interferirati s rasapom svjetlosti koje rezultira neslaganjem podataka i analizator ne izdaje nalaz klasifikacije stanica.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 15 d: M: 6,2 do 17,8
Ž: 6,2 do 17,8
MJ: x10^9/L
Do 2 mj: M: 6,9 do 19,6
Ž: 6,9 do 19,6
MJ: x10^9/L
Do 3 g: M: 6,0 do 16,0
Ž: 6,0 do 16,0
MJ: x10^9/L
Do 8 g: M: 5,0 do 13,0
Ž: 5,0 do 13,0
MJ: x10^9/L
Do 20 g: M: 4,4 do 11,6
Ž: 4,4 do 11,6
MJ: x10^9/L
Do kraja života: M: 3,4 do 9,7
Ž: 3,4 do 9,7
MJ: x10^9/L
Kliničko značenje
Povišeno: infekcije, upala, mijeloproliferacijske i limfoproliferacijske bolesti, zloćudne bolesti jetre, probavnoga i koštanoga sustava, koma, eklampsija, tkivna nekroza
Sniženo: virusne infekcije, hipersplenizam, smanjena funkcija koštane srži, agranulocitoza, perniciozna anemija, aplastična anemija, multipli mijelom, šećerna bolest, gladovanje
Biološka varijabilnost
Povišeno: menstruacija, trudnoća, porođaj, stres, tjelesni napor, cirkardijani ritam,pušenje
Sniženo: gladovanje

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Impedancija i volumetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Prisustvo :1.hladnih aglutinina (krioglobulina) posljedično lažno nižem broju 2. antitijela aktiviranih prisustvom K3 EDTA--> rezultira in vitro nastalim agregatima trombocita i posljedično lažno nižem broju- PSEUDOTROMBOCITOPENIJA
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Kliničko značenje
Sniženo: idiopatska trombocitopenična purpura, aplastična i hemolitična anemija, hipersplenizam, alergijske reakcije, infekcije, DIK, oštećenje koštane srži, ciroza jetre
Povišeno: karcinomi, kronična mijeloična leukemija, policitemija rubra vera, splenektomija, reumatoidni artritis, sideropenična i posthemoragična anemija, akutne infekcije, srčane bolesti, kronični pankreatitis
Biološka varijabilnost
Sniženo:
Povišeno: tjelesni napor, stres, prije menstruacije, trudnoća, boravak na velikim visinama

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda VCS (volumetrija, provodljivost, raspršenje)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- Međulaboratorijska usporedba
Interferencije Interferirajući čimbenici u određivanju broja leukocita (WBC):
1.krioglobulini mogu uzrokovati pseudoleukocitozu - pri tome je posljedično apsolutni broj limfocita lažno povišen. U uzorku krvi za određivanje KKS pohranjenom na sobnoj temperaturi krioglobulini stvaraju proteinske kristale veličine leukocita koje hematološki analizatori ubraja u leukocite. Proteinski kristali nestaju ako se uzorak krvi zagrije na 37°C.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 4 d: M: 22,0 do 41,0
Ž: 22,0 do 41,0
%
Do 8 d: M: 25,0 do 53,0
Ž: 25,0 do 53,0
%
Do 15 d: M: 26,0 do 67,0
Ž: 26,0 do 67,0
%
Do 6 mj: M: 32,0 do 68,0
Ž: 32,0 do 68,0
%
Do 2 g: M: 18,0 do 60,0
Ž: 18,0 do 60,0
%
Do 8 g: M: 15,0 do 55,0
Ž: 15,0 do 55,0
%
Do 20 g: M: 19,0 do 52,0
Ž: 19,0 do 52,0
%
Do starosti: M: 20,0 do 46,0
Ž: 20,0 do 46,0
%
Do 4 d: M: 2,60 do 4,90
Ž: 2,60 do 4,90
MJ: x10^9/L
Do 8 d: M: 3,00 do 6,30
Ž: 3,00 do 6,30
MJ: x10^9/L
Do 15 d: M: 3,10 do 8,00
Ž: 3,10 do 8,00
MJ: x10^9/L
Do 6 mj: M: 3,50 do 7,40
Ž: 3,50 do 7,40
MJ: x10^9/L
Do 2 g: M: 2,00 do 6,60
Ž: 2,00 do 6,60
MJ: x10^9/L
Do 8 g: M: 1,40 do 5,00
Ž: 1,40 do 5,00
MJ: x10^9/L
Do 20 g: M: 0,84 do 6,03
Ž: 0,84 do 6,03
MJ: x10^9/L
Do kraja života: M: 1,19 do 3,35
Ž: 1,19 do 3,35
MJ: x10^9/L
Do 4 d: M: 22 do 41
Ž: 22 do 41
MJ: %
Do 8 d: M: 25 do 53
Ž: 25 do 53
MJ: %
Do 15 d: M: 26 do 67
Ž: 26 do 67
MJ: %
Do 6 mj: M: 32 do 68
Ž: 32 do 68
MJ: %
Do 2 g: M: 18 do 60
Ž: 18 do 60
MJ: %
Do 8 g: M: 15 do 55
Ž: 15 do 55
MJ: %
Do 20 g: M: 19 do 52
Ž: 19 do 52
MJ: %
Do kraja života: M: 20 do 46
Ž: 20 do 46
MJ: %
Kliničko značenje
Sniženo: imunodeficijentna stanja, gladovanje
Povišeno: virusne infekcije, zloćudni tumori limfoidne loze (zloćudni tumori B-limfocita, T-limfocita, NK stanica,Hodgkinova bolest)
Biološka varijabilnost
Sniženo: dnevni ritam, gladovanje, rase
Povišeno:

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda VCS (volumetrija, provodljivost, raspršenje)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- Međulaboratorijska usporedba
Interferencije Interferirajući čimbenici u određivanju broja leukocita (WBC):
1.krioglobulini mogu uzrokovati pseudoleukocitozu - pri tome je posljedično apsolutni broj neutrofila lažno povišen. U uzorku krvi za određivanje KKS pohranjenom na sobnoj temperaturi krioglobulini stvaraju proteinske kristale veličine leukocita koje hematološki analizatori ubraja u leukocite. Proteinski kristali nestaju ako se uzorak krvi zagrije na 37°C. 2.izrazita hiperbilirubinemija može interferirati s rasapom svjetlosti koje rezultira neslaganjem podataka i analizator ne izdaje nalaz klasifikacije stanica.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 4 d: M: 32 do 68
Ž: 32 do 68
MJ: %
Do 8 d: M: 25 do 55
Ž: 25 do 55
MJ: %
Do 15 d: M: 21 do 47
Ž: 21 do 47
MJ: %
Do 6 mj: M: 17 do 53
Ž: 17 do 53
MJ: %
Do 2 g: M: 23 do 66
Ž: 23 do 66
MJ: %
Do 8 g: M: 30 do 72
Ž: 30 do 72
MJ: %
Do 20 g: M: 34 do 69
Ž: 34 do 69
MJ: %
Do kraja života: M: 44 do 72
Ž: 44 do 72
MJ: %
Do 4 d: M: 3,80 do 8,10
Ž: 3,80 do 8,10
MJ: x10^9/L
Do 8 d: M: 3,00 do 6,60
Ž: 3,00 do 6,60
MJ: x10^9/L
Do 15 d: M: 2,50 do 5,60
Ž: 2,50 do 5,60
MJ: x10^9/L
Do 6 mj: M: 1,90 do 5,80
Ž: 1,90 do 5,80
MJ: x10^9/L
Do 2 g: M: 2,50 do 7,20
Ž: 2,50 do 7,20
MJ: x10^9/L
Do 8 g: M: 1,40 do 8,00
Ž: 1,40 do 8,00
MJ: x10^9/L
Do 20 g: M: 1,49 do 8,00
Ž: 1,49 do 8,00
MJ: x10^9/L
Do kraja života: M: 2,06 do 6,49
Ž: 2,06 do 6,49
MJ: x10^9/L
Kliničko značenje
Povišeno: bakterijske infekcije, upala, mijeloproliferacijski procesi, zloćudne bolesti jetre, probavnoga i koštanoga sustava, koma, eklampsija, tkivna nekroza
Sniženo: limfoproliferativne bolesti
Biološka varijabilnost
Povišeno: menstruacija, trudnoća, porođaj, stres, tjelesni napor, adrenalin, ACTH, kloroform, kinin,cirkadijani ritam, pušenje
Sniženo: barbiturati, benzin, antibiotici, antihistaminici, teški metali, iradijacija, antineoplastički lijekovi, antireumatici, tireostatici, imunosupresivni lijekovi

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda VCS (volumetrija, provodljivost, raspršenje)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- Međulaboratorijska usporedba
Interferencije Interferirajući čimbenici u određivanju broja leukocita (WBC):
1.krioglobulini mogu uzrokovati pseudoleukocitozu - pri tome je posljedično apsolutni broj monocita lažno povišen. U uzorku krvi za određivanje KKS pohranjenom na sobnoj temperaturi krioglobulini stvaraju proteinske kristale veličine leukocita koje hematološki analizatori ubraja u leukocite. Proteinski kristali nestaju ako se uzorak krvi zagrije na 37°C. 2.izrazita hiperbilirubinemija može interferirati s rasapom svjetlosti koje rezultira neslaganjem podataka i analizator ne izdaje nalaz klasifikacije stanica.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 4 d: M: 6 do 12
Ž: 6 do 12
MJ: %
Do 8 d: M: 6 do 19
Ž: 6 do 19
MJ: %
Do 15 d: M: 5 do 15
Ž: 5 do 15
MJ: %
Do 20 g: M: 5 do 13
Ž: 5 do 13
MJ: %
Do kraja života: M: 2 do 12
Ž: 2 do 12
MJ: %
Do 4 d: M: 0,70 do 1,40
Ž: 0,70 do 1,40
MJ: x10^9/L
Do 8 d: M: 0,70 do 2,20
Ž: 0,70 do 2,20
MJ: x10^9/L
Do 15 d: M: 0,60 do 1,80
Ž: 0,60 do 1,80
MJ: x10^9/L
Do 20 g: M: 0,22 do 1,51
Ž: 0,22 do 1,51
MJ: x10^9/L
Do kraja života: M: 0,12 do 0,84
Ž: 0,12 do 0,84
MJ: x10^9/L
Kliničko značenje
Povišeno: hemoblastoze- KMML, stanje nakon splenektomije, kolagenoze, infektivne bolesti (TBC, malarija, sifilis), ciroza jetre,
Sniženo: aplastična anemija, triholeukemija
Biološka varijabilnost
Sniženo: prolazna monocitopenija kod liječenja kortikosteroidima

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda VCS (volumetrija, provodljivost, raspršenje)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- Međulaboratorijska usporedba
Interferencije Interferirajući čimbenici u određivanju broja leukocita (WBC):
1.krioglobulini mogu uzrokovati pseudoleukocitozu - pri tome je posljedično apsolutni broj eozinofila lažno povišen. U uzorku krvi za određivanje KKS pohranjenom na sobnoj temperaturi krioglobulini stvaraju proteinske kristale veličine leukocita koje hematološki analizatori ubraja u leukocite. Proteinski kristali nestaju ako se uzorak krvi zagrije na 37°C. 2.izrazita hiperbilirubinemija može interferirati s rasapom svjetlosti koje rezultira neslaganjem podataka i analizator ne izdaje nalaz klasifikacije stanica.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 8 g: M: do 6
Ž: do 6
MJ: %
Do 20 g: M: do 9
Ž: do 9
MJ: %
Do kraja života: M: do 7
Ž: do 7
MJ: %
Do 8 g: M: do 0,70
Ž: do 0,70
MJ: x10^9/L
Do 20 g: M: do 1,04
Ž: do 1,04
MJ: x10^9/L
Do kraja života: M: do 0,43
Ž: do 0,43
MJ: x10^9/L
Kliničko značenje
Povišeno: parazitoze, infekcije protozoa, alergijska reakcija-uključujući bronhijalnu astmu, kronični upalni procesi, neoplazme, reakcije preosjetljivosti, HES
Biološka varijabilnost

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda VCS (volumetrija, provodljivost, raspršenje)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- Međulaboratorijska usporedba
Interferencije Interferirajući čimbenici u određivanju broja leukocita (WBC):
1.krioglobulini mogu uzrokovati pseudoleukocitozu - pri tome je posljedično apsolutni broj bazofila lažno povišen. U uzorku krvi za određivanje KKS pohranjenom na sobnoj temperaturi krioglobulini stvaraju proteinske kristale veličine leukocita koje hematološki analizatori ubraja u leukocite. Proteinski kristali nestaju ako se uzorak krvi zagrije na 37°C. 2.izrazita hiperbilirubinemija može interferirati s rasapom svjetlosti koje rezultira neslaganjem podataka i analizator ne izdaje nalaz klasifikacije stanica.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 8 g: M: do 2
Ž: do 2
%
Do 20 g: M: do 3
Ž: do 3
%
Do starosti: M: do 1
Ž: do 1
%
Do 8 g: M: do 2
Ž: do 2
MJ: %
Do 20 g: M: do 3
Ž: do 3
MJ: %
Do kraja života: M: do 1
Ž: do 1
MJ: %
Kliničko značenje
Povišeno: neposredna reakcija preosjetljivosti, kronični mijeloproliferativni proces - posebno KML, bazofilna leukemija
Biološka varijabilnost
Povišeno: cirkardijalni ritam leukocita

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda računski
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- Međulaboratorijska usporedba
Interferencije Hladni aglutinini – ako su prisutni u visokom titru uzrokuju stvaranje agregata eritrocita u in vitro uvjetima. U uzorku krvi za određivanje KKS pohranjenom na sobnoj temperaturi pri određivanju broja eritrocita dobivaju se lažno niske vrijednosti broja eritrocita (RBC) i lažno visoke vrijednosti eritrocitnih pokazatelja MCV te hematokrita.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 15 d: M: 0,391 do 0,585
Ž: 0,391 do 0,585
MJ: L/L
Do 1 mj: M: 0,320 do 0,503
Ž: 0,320 do 0,503
MJ: L/L
Do 3 mj: M: 0,263 do 0,371
Ž: 0,263 do 0,371
MJ: L/L
Do 6 mj: M: 0,288 do 0,390
Ž: 0,288 do 0,390
MJ: L/L
Do 8 g: M: 0,320 do 0,404
Ž: 0,320 do 0,404
MJ: L/L
Do 13 g: M: 0,366 do 0,452
Ž:
MJ: L/L
Do 20 g: M: 0,390 do 0,487
Ž: 0,354 do 0,450
MJ: L/L
Do kraja života: M: 0,415 do 0,530
Ž: 0,356 do 0,470
MJ: L/L
Kliničko značenje
Povišeno: hemokoncentracija- dehidracija, "stresna eritrocitoza", policitemia rubra vera, kronična opstruktivna bolest pluća, mijelodisplatični sindrom
Sniženo: akutni gubitak krvi, neoplazme - ponekad, terapija antineoplastičkim lijekovima, terapija interferonima
Biološka varijabilnost
Sniženo: trudnoća
Povišeno: hemokoncentracija, okoliš

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda računska
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
Interferencije Prisustvo:1.hladnih aglutinina (krioglobulina) dovodi do posljedično lažno nižeg broja trombocita te povišenog MPV-a 2. antitijela aktiviranih prisustvom K3 EDTA --> rezultira in vitro nastalim agregatima trombocita i posljedično lažno nižem broju i povišenom MPV - PSEUDOTROMBOCITOPENIJA
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 8 g: M: 6,9 do 11,3
Ž: 6,9 do 11,3
MJ: fL
Do 20 g: M: 7,0 do 10,4
Ž: 7,0 do 10,4
MJ: fL
Do kraja života: M: 6,8 do 10,4
Ž: 6,8 do 10,4
MJ: fL
Kliničko značenje
Povišeno: odraz ubrzane trombopeze- imunosna trobocitopenična purpura (ITP), oporavak nakon hipoplazije izavane antineoplastičkim ljekovima
Sniženo: hipersplenizam
Biološka varijabilnost

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Kompletna krvna slika
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda računska
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Međulaboratorijska usporedba
- RIQAS (External quality assessment scheme from Randox Laboratories)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Hladni aglutinini – ako su prisutni u visokom titru uzrokuju stvaranje agregata eritrocita u in vitro uvjetima. U uzorku krvi za određivanje KKS pohranjenom na sobnoj temperaturi pri određivanju broja eritrocita dobivaju se lažno niske vrijednosti broja eritrocita (RBC) i lažno visoke vrijednosti eritrocitnih pokazatelja MCV te konstanti MCH i MCHC . Iz toga slijedi i netočan izračun distribucije RDW
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 1 mj: M: 14,2 do 18,3
Ž: 14,2 do 18,3
MJ: %
Do 8 g: M: 11,9 do 16,2
Ž: 11,9 do 16,2
MJ: %
Do 20 g: M: 11,6 do 14,3
Ž: 11,6 do 14,3
MJ: %
Do kraja života: M: 9,0 do 15,0
Ž: 9,0 do 15,0
MJ: %
Kliničko značenje
Povišeno: u prisustvu anizocitoze :rana faza deficitarnih anemija, imune hemolitičke anemije , tokom terapija pripravcima Fe i vitaminom B12 - folatima,sideroblastična anemija
Biološka varijabilnost

...

Ostale hematološke pretrage

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Ostale hematološke pretrage
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda VCS (volumetrija, provodljivost, raspršenje)
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Prisutnost hladnih aglutinina, eritroblasti u ekstramedularnoj eritropoezi.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 8 d: M: 20,0 do 60,0
Ž: 20,0 do 60,0
MJ: /10^3 Erc
Do 6 mj: M: 4,0 do 29,0
Ž: 4,0 do 29,0
MJ: /10^3 Erc
Do 20 g: M: 4,0 do 19,0
Ž: 4,0 do 19,0
MJ: /10^3 Erc
Do kraja života: M: 5,0 do 21,6
Ž: 5,0 do 21,6
MJ: /10^3 Erc
Do 8 d: M: 94,0 do 282,0
Ž: 94,0 do 282,0
MJ: x10^9/L
Do 6 mj: M: 17,0 do 126,0
Ž: 17,0 do 126,0
MJ: x10^9/L
Do 20 g: M: 20,0 do 94,0
Ž: 20,0 do 94,0
MJ: x10^9/L
Do kraja života: M: 22,0 do 123,0
Ž: 19,0 do 109,0
MJ: x10^9/L
Kliničko značenje
Povišeno: Hemolitičke anemije različite etiologije, terapija s B12 i folatima u megaloblastičnoj anemiji
Sniženo: Aplazija koštane srži
Biološka varijabilnost

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Ostale hematološke pretrage
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - Li-heparinat puna krv (zeleni čep)
Metoda kolorimetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Međulaboratorijska usporedba
Interferencije lipemija
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: 0.5% NaCl: 0-6 % hemolize
0.3% NaCl: 100 % hemolize
MJ: opisni nalaz
Kliničko značenje
Povišeno: Pojačana otpornost eritrocita: nakon splenektomije, oštećenja jetrenog parenhima različite etiologije, megaloblastična anemija, sideropenična anemija, talasemije
Sniženo: Smanjena otpornost eritrocita: hereditarna sferocitoza, stečene hemolitičke anemije, trovanje benzenom, virusni hepatitis
Biološka varijabilnost

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Ostale hematološke pretrage
Vrsta uzorka Arterijska krv, kapilarna krv, venska krv
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda -protočna citometrija i fluorescencija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Prisustvo hladnih aglutinina koji dovode do stvaranja agregata retikulocita i eritrocita, gigantski trombociti, Howell-Jolly tjelešca u eritrocitima, bazofilno punktirani eritrociti, eritrociti s plasmodiumom malarie
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: 0,09 do 0,31
Ž: 0,09 do 0,31
udjel
Kliničko značenje
Povišeno: nakon uspješne transplantacije koštane srži,uspješne nadomjesne terapije eritropoietinom, željezom, vitaminom 12 i folatima,fetalna eritroblastoza,intravaskularna hemoliza
Biološka varijabilnost

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Ostale hematološke pretrage
Vrsta uzorka Punktat
Vrsta spremnika - Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
- K3EDTA plazma (ljubičasti čep)
Metoda Hidrodinamičko fokusiranje
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
Interferencije
Priprema pacijenta
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do g: MJ: x10^12/L
Sinovijalna tekućina - eritrociti 0,0000 x10^12/L
Peritonejski dijalizat -eritrociti 0,0000 x 10^12/L
Ascites - eritrociti 0,0000 x10^12/L
Kliničko značenje
Povišeno: u punktatu perikarda kao pokazatelj hemoragičnog perikarditisa
Biološka varijabilnost

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Ostale hematološke pretrage
Vrsta uzorka Punktat
Vrsta spremnika - Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
- K3EDTA plazma (ljubičasti čep)
Metoda Protočna citometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
Interferencije
Priprema pacijenta
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Peritonejski dijalizat - < 0,1000 x10^9/L;
Ascites - < 0,5000 x10^9/L (bakterijski peritonitis > 0,5000 X10^9/L, PMN >0,2500x10^9/L);
Pleuralni punktat - < 0,1000 x10^9/L;
Perikardijalni punktat - < 0,5000 x10^9/L;
Tumačenje rezultata ovisi o vrsti punktata i kliničkoj slici.
Kliničko značenje
Povišeno: ovisan o vrsti punkatata- infekcije, upala
Biološka varijabilnost

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Ostale hematološke pretrage
Vrsta uzorka Likvor
Vrsta spremnika - Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
- K3EDTA plazma (ljubičasti čep)
Metoda Protočna citometrija
Vrijeme izdavanja nalaza
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
Interferencije Lažno povišene vrijednosti ukoliko se prekorači vrijeme dostave od 30 minuta nakon punkcije.
Priprema pacijenta
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 2 mj: M: do 30
Ž: do 30
MJ: x10^6/L
Do kraja života: M: do 5
Ž: do 5
MJ: x10^6/L
Kliničko značenje
Povišeno: U različitim bolestima u likvoru se mogu naći stanice hematogenog porijekla i stanice unutarnjih likvorskih prostora. Ukupan broj stanica najviše se povećava kod različitih upalnih bolesti SŽS. U bakterijskim upalnim bolestima je značajno povišen, a u virusnim umjereno povišen. Kod subakutnih kroničnih bolesti umjereno je povećan, a kod neupalnih bolesti može ostati normalan ili blago povišen.
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: u dojenčadi je broj leukocita u likvoru fiziološki povišen

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Ostale hematološke pretrage
Vrsta uzorka Likvor
Vrsta spremnika - Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
- K3EDTA plazma (ljubičasti čep)
Metoda Hidrodinamičko fokusiranje
Vrijeme izdavanja nalaza
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
Interferencije Lažno snižene vrijednosti ukoliko se prekorači vrijeme dostave od 30 minuta nakon punkcije.
Lažno povišene vrijednosti u slučaju traumatske punkcije.
Priprema pacijenta
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do g: M: do 0
Ž: do 0
MJ: x10^6/L
Kliničko značenje
Povišeno: kod traumatske punkcije, intracerebralnog i subarahnoidalnog krvarenja, infekcije SŽS-a (primjerice virusom herpesa), metastaza
Biološka varijabilnost
Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati.

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Ostale hematološke pretrage
Vrsta uzorka Likvor
Vrsta spremnika - Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
- K3EDTA plazma (ljubičasti čep)
Metoda Protočna citometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 1 sata
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
Interferencije
Priprema pacijenta
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do g: mononukleari M: do 100
Ž: do 100
MJ: %
do g: polimorfonukleari M: 0
Ž: 0
Kliničko značenje
Povišeno: kod traumatske punkcije, intracerebralnog i subarahnoidalnog krvarenja, infekcije SŽS-a (primjerice virusom herpesa), metastaza
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: Dojenčad i djeca do 4 godine starosti imaju fiziološki povećan udio monocita u likvoru (50-90%).

...

Sedimentacija eritrocita

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (041)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Sedimentacija eritrocita
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - Na-citrat puna krv (crni čep)
Metoda modificirana metoda po Westergreenu
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Međulaboratorijska usporedba
- LABQUALITY (External Quality Assessment Services)
Interferencije hladni aglutinini, Hemoglobin S
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 8 g: M: do 20
Ž: do 20
MJ: mm/3,6 ks
Do 15 g: M: 2 do 21
Ž: 2 do 20
MJ: mm/3,6 ks
Do 20 g: M: 2 do 12
Ž: 2 do 20
MJ: mm/3,6 ks
Do 50 g: M: 2 do 13
Ž: 4 do 24
MJ: mm/3,6 ks
Do kraja života: M: 3 do 23
Ž: 5 do 28
MJ: mm/3,6 ks
Kliničko značenje
Povišeno: upalna reakcija, plazmocitom,monoklonske gamapatije, reumatoidni artritis
Skraćeno: policitemija rubra vera,poliglobulije
Biološka varijabilnost
Povišeno: trudnoća, menstruacija, visoke koncentracije fibrinogena i kolesterola, hiperglikemija

...

Čimbenici zgrušavanja krvi

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Čimbenici zgrušavanja krvi
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (srijedom). Nalazi se izdaju drugi dan.
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 4 d: M: 37 do 59
Ž: 37 do 59
% aktivnosti
Do 29 d: M: 48 do 78
Ž: 48 do 78
% aktivnosti
Do 89 d: M: 51 do 85
Ž: 51 do 85
% aktivnosti
Do 179 d: M: 51 do 85
Ž: 51 do 85
% aktivnosti
Do 1 g: M: 70 do 102
Ž: 70 do 102
% aktivnosti
Do starosti: M: 70 do 120
Ž: 70 do 120
% aktivnosti
Kliničko značenje
Sniženo: nasljedni manjak čimbenika II zgrušavanja,
stanja stečenog manjka čimbenika II zgrušavanja: nedostatak vitamina K, bolesti jetre (ciroza, toksično oštećenje jetre), ascites, nefrotski sindrom, DIK, sepsa, oralna antikoagulantna terapija antagonistima vitamina K, prisutnost inhibitora na čimbenik zgrušavanja II
Biološka varijabilnost
Sniženo: novorođenčad do 6 mjeseca života, lijekovi: oralna antikoagulantna terapija
Povišeno: oralni kontraceptivi, trudnoća

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Čimbenici zgrušavanja krvi
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (srijedom). Nalazi se izdaju drugi dan.
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 4 d: M: 54 do 90
Ž: 54 do 90
% aktivnosti
Do 29 d: M: 70 do 120
Ž: 70 do 120
% aktivnosti
Do 89 d: M: 80 do 116
Ž: 80 do 116
% aktivnosti
Do 179 d: M: 80 do 116
Ž: 80 do 116
% aktivnosti
Do 1 g: M: 73 do 116
Ž: 73 do 116
% aktivnosti
Do 5 g: M: 70 do 120
Ž: 70 do 120
% aktivnosti
Do 10 g: M: 70 do 120
Ž: 70 do 120
% aktivnosti
Do 16 g: M: 70 do 120
Ž: 70 do 120
% aktivnosti
Do starosti: M: 70 do 140
Ž: 70 do 140
% aktivnosti
Kliničko značenje
Sniženo: nasljedni manjak čimbenika V zgrušavanja,
stanja stečenog manjka čimbenika V zgrušavanja: nedostatak vitamina K, bolesti jetre (ciroza, toksično oštećenje jetre), ascites, nefrotski sindrom, DIK, sepsa, prisutnost inhibitora na čimbenik V, trombolitička terapija
Biološka varijabilnost
Sniženo: novorođenčad do 6 mjeseca života
Povišeno: trudnoća, oralni kontraceptivi

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Čimbenici zgrušavanja krvi
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (srijedom). Nalazi se izdaju drugi dan.
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 4 d: M: 47 do 85
Ž: 47 do 85
% aktivnosti
Do 29 d: M: 62 do 116
Ž: 62 do 116
% aktivnosti
Do 89 d: M: 63 do 114
Ž: 63 do 114
% aktivnosti
Do 179 d: M: 66 do 114
Ž: 66 do 114
% aktivnosti
Do 1 g: M: 67 do 114
Ž: 67 do 114
% aktivnosti
Do starosti: M: 70 do 120
Ž: 70 do 120
% aktivnosti
Kliničko značenje
Sniženo: nasljedni manjak čimbenika VII zgrušavanja, stanja stečenog manjka čimbenika VII zgrušavanja: nedostatak vitamina K, bolesti jetre (ciroza, toksično oštećenje jetre), ascites, nefrotski sindrom, DIK, sepsa, oralna antikoagulantna terapija antagonistima vitamina K, prisutnost inhibitora na čimbenik VII
Biološka varijabilnost
Sniženo: novorođenčad do 6 mjeseca života, lijekovi: oralna antikoagulantna terapija
Povišeno: trudnoća, oralni kontraceptivi

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Čimbenici zgrušavanja krvi
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (srijedom). Nalazi se izdaju drugi dan.
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- ECAT Foundation (International External Quality Assessment Programme in Thrombosis and Haemostasis)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 4 d: M: 61 do 139
Ž: 61 do 139
% aktivnosti
Do 29 d: M: 55 do 121
Ž: 55 do 121
% aktivnosti
Do 89 d: M: 58 do 124
Ž: 58 do 124
% aktivnosti
Do 179 d: M: 58 do 124
Ž: 58 do 124
% aktivnosti
Do 1 g: M: 55 do 124
Ž: 55 do 124
% aktivnosti
Do 5 g: M: 59 do 142
Ž: 59 do 142
% aktivnosti
Do 10 g: M: 58 do 132
Ž: 58 do 132
% aktivnosti
Do 16 g: M: 53 do 131
Ž: 53 do 131
% aktivnosti
Do starosti: M: 70 do 150
Ž: 70 do 150
% aktivnosti
Kliničko značenje
Sniženo: nasljedni nedostatak čimbenika VIII (hemofilija A), von Willebrandova bolest,
stanja stečenog nedostatka čimbenika VIII (DIK, sepsa, hiperfibrinoliza, bolesti jetre (ciroza, toksično oštećenje jetre)), prisutnost inhibitora na čimbenik VIII, trombolitička terapija
Povišeno: reakcija akutne faze (akutna upala i infekcija), trajno povišen FVIII>150% - nasljedni čimbenik trombofilije
Biološka varijabilnost
Povišeno: novorođenčad, trudnoća, reakcija akutne faze (akutna upala i infekcija), oralni kontraceptivi
Sniženo: terapija heparinom, trombolitička terapija, valproična kiselina

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Čimbenici zgrušavanja krvi
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (srijedom). Nalazi se izdaju drugi dan.
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 4 d: M: 34 do 72
Ž: 34 do 72
% aktivnosti
Do 29 d: M: 34 do 72
Ž: 34 do 72
% aktivnosti
Do 89 d: M: 36 do 66
Ž: 36 do 66
% aktivnosti
Do 179 d: M: 36 do 67
Ž: 36 do 67
% aktivnosti
Do 1 g: M: 61 do 111
Ž: 61 do 111
% aktivnosti
Do starosti: M: 70 do 120
Ž: 70 do 120
% aktivnosti
Kliničko značenje
Sniženo: nasljedni manjak čimbenika IX zgrušavanja (hemofilija B), stanja stečenog manjka čimbenika IX zgrušavanja: bolesti jetre (ciroza, toksično oštećenje jetre), oralna antikoagulantna terapija antagonistima vitamina K, ascites, nefrotski sindrom, DIK, sepsa, prisutnost inhibitora na čimbenik IX
Biološka varijabilnost
Sniženo: novorođenčad do 6 mjeseca života, lijekovi: asparaginaza, cefalosporinski antibiotici, valproična kiselina
Povišeno: oralni kontraceptivi

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Čimbenici zgrušavanja krvi
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (srijedom). Nalazi se izdaju drugi dan.
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 4 d: M: 26 do 54
Ž: 26 do 54
% aktivnosti
Do 29 d: M: 34 do 64
Ž: 34 do 64
% aktivnosti
Do 89 d: M: 45 do 73
Ž: 45 do 73
% aktivnosti
Do 179 d: M: 45 do 73
Ž: 45 do 73
% aktivnosti
Do 1 g: M: 58 do 98
Ž: 58 do 98
% aktivnosti
Do starosti: M: 70 do 120
Ž: 70 do 120
% aktivnosti
Kliničko značenje
Sniženo: nasljedni manjak čimbenika X zgrušavanja, stanja stečenog manjka čimbenika X zgrušavanja: nedostatak vitamina K, bolesti jetre (ciroza, toksično oštećenje jetre), ascites, nefrotski sindrom, DIK, sepsa, oralna antikoagulantna terapija antagonistima vitamina K, amiloidoza, prisutnost inhibitora na čimbenik X
Biološka varijabilnost
Sniženo: novorođenčad do 6 mjeseca života, lijekovi: asparaginaza, cefalosporinski antibiotici, valproična kiselina, oralna antikoagulantna terapija
Povišeno: trudnoća, oralni kontraceptivi

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Čimbenici zgrušavanja krvi
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (srijedom). Nalazi se izdaju drugi dan.
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 4 d: M: 24 do 52
Ž: 24 do 52
% aktivnosti
Do 29 d: M: 39 do 71
Ž: 39 do 71
% aktivnosti
Do 89 d: M: 40 do 66
Ž: 40 do 66
% aktivnosti
Do 179 d: M: 40 do 66
Ž: 40 do 66
% aktivnosti
Do 1 g: M: 62 do 110
Ž: 62 do 110
% aktivnosti
Do starosti: M: 70 do 120
Ž: 70 do 120
% aktivnosti
Kliničko značenje
Sniženo: nasljedni manjak čimbenika XI zgrušavanja,
stanja stečenog manjka čimbenika XI zgrušavanja: bolesti jetre (ciroza, toksično oštećenje jetre), ascites, nefrotski sindrom, DIK, sepsa, prisustnost inhibitora na čimbenik XI
Biološka varijabilnost
Sniženo: novorođenčad do 6 mjeseca života
Povišeno: trudnoća, oralni kontraceptivi

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Čimbenici zgrušavanja krvi
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (srijedom). Nalazi se izdaju drugi dan.
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 4 d: M: 33 do 73
Ž: 33 do 73
MJ: % aktivnosti
Do 29 d: M: 29 do 65
Ž: 29 do 65
MJ: % aktivnosti
Do 89 d: M: 33 do 65
Ž: 33 do 65
MJ: % aktivnosti
Do 179 d: M: 33 do 65
Ž: 33 do 65
MJ: % aktivnosti
Do 1 g: M: 58 do 96
Ž: 58 do 96
MJ: % aktivnosti
Do kraja života: M: 70 do 150
Ž: 70 do 150
MJ: % aktivnosti
Kliničko značenje
Sniženo: nasljedni manjak čimbenika XII zgrušavanja,
stanja stečenog manjka čimbenika XII zgrušavanja: bolesti jetre (ciroza, toksično oštećenje jetre), ascites, nefrotski sindrom, DIK, sepsa, prisutnost inhibitora na čimbenik XII
Biološka varijabilnost
Sniženo: novorođenčad do 6 mjeseca života
Povišeno: trudnoća

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Čimbenici zgrušavanja krvi
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Kromogena
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (srijedom). Nalazi se izdaju drugi dan.
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 4 d: M: 53 do 105
Ž: 53 do 105
% aktivnosti
Do 29 d: M: 69 do 119
Ž: 69 do 119
% aktivnosti
Do 89 d: M: 66 do 120
Ž: 66 do 120
% aktivnosti
Do 179 d: M: 70 do 138
Ž: 70 do 138
% aktivnosti
Do 1 g: M: 70 do 133
Ž: 70 do 133
% aktivnosti
Do starosti: M: 70 do 140
Ž: 70 do 140
% aktivnosti
Kliničko značenje
Sniženo: nasljedni nedostatak čimbenika XIII, stanja stečenog nedostatka čimbenika XIII (opsežni operativni zahvati, DIK, sepsa, hiperfibrinoliza, bolesti jetre (ciroza), ulcerozni kolitis, tumori genitalnog sustava, promijelocitna leukemija, prisutnost inhibitora na čimbenik XIII
Biološka varijabilnost
Sniženo: lijekovi: asparaginaza, cefalosporinski antibiotici, valproična kiselina

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Čimbenici zgrušavanja krvi
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Turbidimetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 8 tjedana
Vanjska kontrola kvalitete - ECAT Foundation (International External Quality Assessment Programme in Thrombosis and Haemostasis)
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 4 d: M: 86 do 220
Ž: 86 do 220
% aktivnosti
Do 29 d: M: 83 do 197
Ž: 83 do 197
% aktivnosti
Do 89 d: M: 39 do 187
Ž: 39 do 187
% aktivnosti
Do 179 d: M: 69 do 187
Ž: 69 do 187
% aktivnosti
Do 1 g: M: 62 do 152
Ž: 62 do 152
% aktivnosti
Do 5 g: M: 60 do 120
Ž: 60 do 120
% aktivnosti
Do 10 g: M: 44 do 144
Ž: 44 do 144
% aktivnosti
Do 16 g: M: 46 do 153
Ž: 46 do 153
% aktivnosti
Do starosti: M: 70 do 150
Ž: 70 do 150
% aktivnosti
Kliničko značenje
Sniženo: nasljedni poremećaj funkcije trombocita: von Willebrandova bolest, stečeni oblik von Willebrandove bolesti u autoimunim bolestima (sistemski lupus eritematodes, reumatoidni artritis, vaskulitis), malignim bolestima
Povišeno: reakcija akutne faze (akutna upala, infekcija)
Biološka varijabilnost
Povišeno: reakcija akutne faze (vWF je protein akutne faze), novorođenčad, trudnoća i postporođajno doba, oralni kontraceptivi
Sniženo: krvna grupa O, valproična kiselina

...

Fibrinolitička aktivnost

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Fibrinolitička aktivnost
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Imunoturbidimetrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
Interferencije Pri određivanju interferira hemoliza.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: M: do 0,50
Ž: do 0,50
MJ: mg/L FEU
Kliničko značenje
Povišeno: Venska tromboembolija: duboka venska tromboza (DVT), plućna embolija (PE),
DIK, sepsa, trombolitička terapija, zloćudne bolesti, opekline, eklampsija, postoperativno, komplikacije bubrežnih bolesti, nakon transplantacije bubrega
Biološka varijabilnost
Povišeno: Trudnoća, oralni kontraceptivi, teški tjelesni napor, stres, starija životna dob (> 70 god)

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Fibrinolitička aktivnost
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Lateks aglutinacija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: M: do 5
Ž: do 5
µg/ml
Kliničko značenje
Povišeno: DIK, arterijska ili venska tromboza, hiperfibrinoliza, trombolitička terapija, akutni infarkt miokarda, eklampsija, bolesti jetre (ciroza), zločudne bolesti
Biološka varijabilnost
Povišeno: Lijekovi: kateholamini, nikotinska kiselina, derivati vazopresina, furosemid,
trudnoća

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Fibrinolitička aktivnost
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Kromogena
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - ECAT Foundation (International External Quality Assessment Programme in Thrombosis and Haemostasis)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: M: 70 do 150
Ž: 70 do 150
% aktivnosti
Kliničko značenje
Sniženo: hiperfibrinoliza, DIK, sepsa, nasljedni nedostatak plazminogena, nasljedna displazminogenemija, stečeni nedostatak plazminogena (ciroza jetre, akutno toksično oštećenje jetre), trombolitička terapija
Biološka varijabilnost
Sniženo: novorođenčad do 6 mjeseca života,
lijek aprotinin
Povišeno: reakcija akutne faze (akutna upala i infekcija), trudnoća, tjelesna aktivnost prije uzorkovanja, stres (prije uzorkovanja, preoperativni)

...

Fiziološki inhibitori sustava zgrušavanja

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Fiziološki inhibitori sustava zgrušavanja
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Kromogena
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- ECAT Foundation (International External Quality Assessment Programme in Thrombosis and Haemostasis)
Interferencije Pretraga se ne određuje u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 4 d: M: 51,0 do 75,0
Ž: 51,0 do 75,0
% aktivnosti
Do 29 d: M: 54,0 do 80,0
Ž: 54,0 do 80,0
% aktivnosti
Do 89 d: M: 63,0 do 93,0
Ž: 63,0 do 93,0
% aktivnosti
Do 179 d: M: 70,0 do 120,0
Ž: 70,0 do 120,0
% aktivnosti
Do kraja života: M: 70,0 do 120,0
Ž: 70,0 do 120,0
% aktivnosti
Kliničko značenje
Sniženo: nasljedni nedostatak antitrombina, stanja stečenog nedostatka antitrombina: toksično oštećenje jetre (lijekovi, alkohol, ciroza), nefrotski sindrom, opsežne kirurške rane, opekline, posttraumatska stanja, DIK, sepsa
DIK, sepsa, preeklampsija
Biološka varijabilnost
Sniženo: novorođenčad, trudnoća, lijekovi: asparaginaza, oralni kontraceptivi, aprotinin, heparin i srodni lijekovi (danaparoid, argatroban)
Povišeno: oralna antikoagulantna terapija

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Fiziološki inhibitori sustava zgrušavanja
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Kromogena
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - ECAT Foundation (International External Quality Assessment Programme in Thrombosis and Haemostasis)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
U sklopu dijagnostičkog protokola na trombofiliju uzorak se ne uzima bolesnicima koji su na oralnoj antikoagulantnoj terapiji.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 4 d: M: 26 do 44
Ž: 26 do 44
% aktivnosti
Do 29 d: M: 31 do 53
Ž: 31 do 53
% aktivnosti
Do 89 d: M: 32 do 54
Ž: 32 do 54
% aktivnosti
Do 179 d: M: 41 do 67
Ž: 41 do 67
% aktivnosti
Do 1 g: M: 48 do 70
Ž: 48 do 70
% aktivnosti
Do 5 g: M: 40 do 92
Ž: 40 do 92
% aktivnosti
Do 10 g: M: 45 do 93
Ž: 45 do 93
% aktivnosti
Do 16 g: M: 55 do 111
Ž: 55 do 111
% aktivnosti
Do starosti: M: 70 do 140
Ž: 70 do 140
% aktivnosti
Kliničko značenje
Sniženo: nasljedni nedostatak proteina C,
stanja stečenog nedostatka: DIK, sepsa, bolesti jetre, opsežni operativni zahvati, nedostatak vitamina K, oralna antikoagulantna terapija antagonistima vitamina K, nefrotski sindrom
Biološka varijabilnost
Sniženo: trudnoća, novorođenčad
lijekovi: asparaginaza, oralna antikoagulantna terapija antagonistima vitamina K i novim antikoagulantnim lijekovima (dabigratan, rivaroxaban, apiksaban)

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Fiziološki inhibitori sustava zgrušavanja
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 8 tjedana
Vanjska kontrola kvalitete - ECAT Foundation (International External Quality Assessment Programme in Thrombosis and Haemostasis)
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
U sklopu dijagnostičkog protokola na trombofiliju uzorak se ne uzima bolesnicima koji su na oralnoj antikoagulantnoj terapiji.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 4 d: M: 24 do 48
Ž: 24 do 48
% aktivnosti
Do 29 d: M: 36 do 64
Ž: 36 do 64
% aktivnosti
Do 89 d: M: 48 do 78
Ž: 48 do 78
% aktivnosti
Do 179 d: M: 70 do 102
Ž: 70 do 102
% aktivnosti
Do 1 g: M: 71 do 103
Ž: 71 do 103
% aktivnosti
Do 5 g: M: 54 do 118
Ž: 54 do 118
% aktivnosti
Do 10 g: M: 41 do 114
Ž: 41 do 114
% aktivnosti
Do 16 g: M: 52 do 114
Ž: 52 do 114
% aktivnosti
Do starosti: M: 70 do 123
Ž: 70 do 123
% aktivnosti
Kliničko značenje
Sniženo: nasljedni nedostatak PS,
stanja stečenog nedostatka PS: bolesti jetre, manjak vitamina K, oralna antikoagulantna terapija, sepsa, nefrotski sindrom, trudnoća i postporođajno doba
Biološka varijabilnost
Sniženo: novorođenčad do 6 mjeseca života, trudnoća,
lijekovi: oralni kontraceptivi, liječenje asparaginazom, oralna antikoagulantna terapija
reakcija akutne faze (povećana koncentracija C4b vezujućeg proteina (veže protein S u cirkulaciji ) kao reaktanta akutne faze

...

Funkcija trombocita

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Funkcija trombocita
Vrsta uzorka Kapilarna krv
Vrsta spremnika -
Metoda Makroskopsko očitavanje prestanka vremena krvarenja
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Nisu poznati podatci o interferencijama.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: M: do 0,180
Ž: do 0,180
ks
Kliničko značenje
Produženo: u poremećajima primarne hemostaze: nasljedni i stečeni poremećaji funkcije trombocita, von Willebrandova bolest, terapija antiagregacijskim lijekovima (andol, aspirin, tienopiridini - klopidogrel, tiklopidin, antiupalni nesteroidni lijekovi), hipofibrinogenemija i afibrinogenemija, trombocitopenija, teška anemija (hematokrit < 0,25 L/L), uznapredovala bolest bubrega (u stadiju uremije), makroglobulinemija, bolest jetre
Biološka varijabilnost
Skraćeno: novorođenčad

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Funkcija trombocita
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Optička agregometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Pretraga se ne određuje u uzorcima s hemolizom i lipemijom
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Bolesnici kojima se pretraga ne izvodi u svrhu praćenja antiagregacijske terapije, sedam dana prije izvođenja pretrage ne smiju uzimati andol, aspirin i druge nesteroidne protupualne lijekove.
Referentni interval: Mj. jedinica
>60 MJ: %
Kliničko značenje
Sniženo: Nasljedni poremećaji funkcije trombocita (trombastenija Glanzman, nedostatak alfa i tamnih (delta) granula u trombocitima, stečeni poremećaji funkcije trombocita (antiagregacijska terapija inhibitorima ADP receptora: klopidogrel, prasugrel, ticagrelor, antagonistima GPIIb/IIIa receptora (integrilin, abciksimab, tirofiban), inhibitorima ciklooksigenaze u trombocitima (andol, aspirin), trombolitička terapija, antiepileptici -(valproati), antihistaminici
klinička stanja koja mogu uzrokovati stečeni poremećaj funkcije trombocita: monoklonska gamapatija, uremija, mijeloproliferativni poremećaji, hipofibrinogenemija i afibrinogenemija
Povišeno: stanja hiperkoagulabilnosti: akutni infarkt miokarda, moždani udar
Biološka varijabilnost
Sniženo: novorođenčad, dekstran, konzumiranje alkohola (kronično), lijekovi (analgetici, antipiretici, antiepileptici), alkohol
Povišeno: oralni kontraceptivi, kofein, pušenje

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Funkcija trombocita
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Optička agregometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Pretraga se ne određuje u uzorcima s hemolizom i lipemijom
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Bolesnici kojima se pretraga ne izvodi u svrhu praćenja antiagregacijske terapije, sedam dana prije izvođenja pretrage ne smiju uzimati andol, aspirin i druge nesteroidne protupualne lijekove.
Referentni interval: Mj. jedinica
>60 MJ: %
Kliničko značenje
Sniženo: Nasljedni poremećaji funkcije trombocita (trombastenija Glanzman, nedostatak alfa i tamnih (delta) granula u trombocitima, stečeni poremećaji funkcije trombocita (antiagregacijska terapija inhibitorima ciklooksigenaze: andol, aspirin, inhibitorima ADP receptora: klopidogrel, prasugrel, ticagrelor i antagonistima GPIIb/IIIa receptora (integrilin, abciksimab, tirofiban), inhibitorima ciklooksigenaze u trombocitima (andol, aspirin), trombolitička terapija, antiepileptici -(valproati), antihistaminici
klinička stanja koja mogu uzrokovati stečeni poremećaj funkcije trombocita: monoklonska gamapatija, uremija, mijeloproliferativni poremećaji, hipofibrinogenemija i afibrinogenemija
Povišeno: stanja hiperkoagulabilnosti: akutni infarkt miokarda, moždani udar
Biološka varijabilnost
Sniženo: novorođenčad, dekstran, konzumiranje alkohola (kronično), lijekovi (antiepileptici, antipiretici, analgetici), alkohol
Povišeno: oralni kontraceptivi, pušenje, kofein

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Funkcija trombocita
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Optička agregometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Pretraga se ne određuje u uzorcima s hemolizom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Bolesnici kojima se pretraga ne izvodi u svrhu praćenja antiagregacijske terapije, sedam dana prije izvođenja pretrage ne smiju uzimati andol, aspirin i druge nesteroidne protupualne lijekove.
Referentni interval: Mj. jedinica
>60 MJ: %
Kliničko značenje
Sniženo: Nasljedni poremećaji funkcije trombocita (trombastenija Glanzman, nedostatak alfa i tamnih (delta) granula u trombocitima, stečeni poremećaji funkcije trombocita (antiagregacijska terapija inhibitorima ciklooksigenaze: andol, aspirin, inhibitorima ADP receptora: klopidogrel, prasugrel, ticagrelor i antagonistima GPIIb/IIIa receptora (integrilin, abciksimab, tirofiban), inhibitorima ciklooksigenaze u trombocitima (andol, aspirin), trombolitička terapija, terapija antiepilepticima, antihistaminici
klinička stanja koja mogu uzrokovati stečeni poremećaj funkcije trombocita: monoklonska gamapatija, uremija, mijeloproliferativni poremećaji, hipofibrinogenemija i afibrinogenemija
Povišeno: stanja hiperkoagulabilnosti: akutni infarkt miokarda, moždani udar
Biološka varijabilnost
Sniženo: novorođenčad, dekstran, konzumiranje alkohol (kronično), lijekovi (analgetici, antipiretici, antiepileptici), alkohol
Povišeno: oralni kontraceptivi, pušenje, kofein

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Funkcija trombocita
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Optička agregometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Pretraga se ne određuje u uzorcima s hemolizom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Bolesnici kojima se pretraga ne izvodi u svrhu praćenja antiagregacijske terapije, sedam dana prije izvođenja pretrage ne smiju uzimati andol, aspirin i druge nesteroidne protupualne lijekove.
Referentni interval: Mj. jedinica
>60 MJ: %
Kliničko značenje
Sniženo: Nasljedni poremećaji funkcije trombocita (trombastenija Glanzman, nedostatak alfa i tamnih (delta) granula u trombocitima, stečeni poremećaji funkcije trombocita (antiagregacijska terapija inhibitorima ciklooksigenaze (andol, aspirin), antagonistima GPIIb/IIIa receptora (integrilin, abciksimab, tirofiban)
klinička stanja koja mogu uzrokovati stečeni poremećaj funkcije trombocita: monoklonska gamapatija, uremija, mijeloproliferativni poremećaji, hipofibrinogenemija i afibrinogenemija
Povišeno: stanja hiperkoagulabilnosti: akutni infarkt miokarda, moždani udar
Biološka varijabilnost
Sniženo: novorođenčad, dekstran, konzumiranje alkohola (kronično), lijekovi (analgetici, antipiretici, antiepileptici), alkohol
Povišeno: oralni kontraceptivi, kofein, pušenje

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Funkcija trombocita
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Optička agregometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Pretraga se ne određuje u uzorcima s hemolizom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Bolesnici kojima se pretraga ne izvodi u svrhu praćenja antiagregacijske terapije, sedam dana prije izvođenja pretrage ne smiju uzimati andol, aspirin i druge nesteroidne protupualne lijekove.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do kraja života: >60 MJ: %
Kliničko značenje
Sniženo: Nasljedni poremećaji funkcije trombocita: Bernard Soulierov sindrom, većina tipova von Willebrandove bolesti (razmjerno težini poremećaja) uz izuzetak tipa 2B vWB i pseudo ili trombocitnog tipa vWB
Povišeno:
Biološka varijabilnost
Sniženo: novorođenčad, dekstran, konzumiranje alkohola (kronično), lijekovi (analgetici, antipiretici, antiepileptici)
Povišeno: oralni kontraceptivi

...

Inhibitori čimbenika zgrušavanja

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Inhibitori čimbenika zgrušavanja
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (srijedom). Nalazi se izdaju drugi dan.
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: M: do 0,5
Ž: do 0,5
BU/mL
Kliničko značenje
Povišeno: prisustvo inhibitora na čimbenik II zgrušavanja (može se javiti u autoimunim bolestima, liječenju nasljednog nedostatka FII koncentratom čimbenika ili svježe smrznutom plazmom, limfoproliferativnim bolestima, multiplom mijelomu, primjeni krioprecipitata goveđeg trombina)
Biološka varijabilnost
Nisu poznati podatci o biološkoj varijabilnosti.

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Inhibitori čimbenika zgrušavanja
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (srijedom). Nalazi se izdaju drugi dan.
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: M: do 0,5
Ž: do 0,5
BU/mL
Kliničko značenje
Povišeno: prisustvo inhibitora na čimbenik V zgrušavanja (može se javiti u autoimunim bolestima, liječenju nasljednog nedostatka FV koncentratom čimbenika ili svježe smrznutom plazmom, limfoproliferativnim bolestima, multiplom mijelomu
Biološka varijabilnost
Nisu poznati podatci o biološkoj varijabilnosti

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Inhibitori čimbenika zgrušavanja
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (srijedom). Nalazi se izdaju drugi dan.
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: M: do 0,5
Ž: do 0,5
BU/mL
Kliničko značenje
Povišeno: prisustvo inhibitora na čimbenik VII zgrušavanja (može se javiti u autoimunim bolestima, liječenju nasljednog nedostatka FVII koncentratom čimbenika ili svježe smrznutom plazmom, limfoproliferativnim bolestima, multiplom mijelomu
Biološka varijabilnost
Nisu poznati podatci o biološkoj varijabilnosti

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Inhibitori čimbenika zgrušavanja
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (srijedom). Nalazi se izdaju drugi dan.
Vanjska kontrola kvalitete - ECAT Foundation (International External Quality Assessment Programme in Thrombosis and Haemostasis)
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: M: do 0,5
Ž: do 0,5
BU/mL
Kliničko značenje
Povišeno: prisustvo inhibitora na čimbenik VIII zgrušavanja (može se javiti pri liječenju nasljednog nedostatka FVIII (hemofilija A) koncentratom čimbenika VIII ili svježe smrznutom plazmom, u autoimunim bolestima, limfoproliferativnim bolestima, multiplom mijelomu
Biološka varijabilnost
Nisu poznati podatci o biološkoj varijabilnosti

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Inhibitori čimbenika zgrušavanja
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (srijedom). Nalazi se izdaju drugi dan.
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: M: do 0,5
Ž: do 0,5
BU/mL
Kliničko značenje
Povišeno: prisustvo inhibitora na čimbenik IX zgrušavanja (može se javiti pri liječenju nasljednog nedostatka FIX (hemofilija B) koncentratom čimbenika IX ili svježe smrznutom plazmom, u autoimunim bolestima, limfoproliferativnim bolestima, multiplom mijelomu
Biološka varijabilnost
Nisu poznati podatci o biološkoj varijabilnosti.

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Inhibitori čimbenika zgrušavanja
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (srijedom). Nalazi se izdaju drugi dan.
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: M: do 0,5
Ž: do 0,5
BU/mL
Kliničko značenje
Povišeno: prisustvo inhibitora na čimbenik X zgrušavanja (može se javiti pri liječenju nasljednog nedostatka FX koncentratom čimbenika X ili svježe smrznutom plazmom, u autoimunim bolestima, limfoproliferativnim bolestima, multiplom mijelomu
Biološka varijabilnost
Nisu poznati podatci o biološkoj varijabilnosti.

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Inhibitori čimbenika zgrušavanja
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (srijedom). Nalazi se izdaju drugi dan.
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: M: do 0,5
Ž: do 0,5
BU/mL
Kliničko značenje
Povišeno: prisustvo inhibitora na čimbenik XI zgrušavanja (može se javiti pri liječenju nasljednog nedostatka FXI koncentratom čimbenika XI ili svježe smrznutom plazmom, u autoimunim bolestima, limfoproliferativnim bolestima, multiplom mijelomu
Biološka varijabilnost
Nisu poznati podatci o biološkoj varijabilnosti.

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Inhibitori čimbenika zgrušavanja
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (srijedom). Nalazi se izdaju drugi dan.
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: M: do 0,5
Ž: do 0,5
BU/mL
Kliničko značenje
Povišeno: prisustvo inhibitora na čimbenik XIi zgrušavanja (može se javiti pri liječenju nasljednog nedostatka FXII koncentratom čimbenika XII ili svježe smrznutom plazmom, u autoimunim bolestima, limfoproliferativnim bolestima, multiplom mijelomu
Biološka varijabilnost
Nisu poznati podatci o biološkoj varijabilnosti

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Inhibitori čimbenika zgrušavanja
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Kromogena
Vrijeme izdavanja nalaza Pretraga se izvodi jednom tjedno (srijedom). Nalazi se izdaju drugi dan.
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: M: do 0,5
Ž: do 0,5
BU/mL
Kliničko značenje
Povišeno: +
Biološka varijabilnost
Nisu poznati podatci o biološkoj varijabilnosti.

...

Koagulogram

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Koagulogram
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
Interferencije
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 5 d: M: 1,6 do 4,6
Ž: 1,6 do 4,6
g/L
Do 6 mj: M: 1,5 do 3,9
Ž: 1,5 do 3,9
g/L
Do 10 g: M: 1,6 do 4,0
Ž: 1,6 do 4,0
g/L
Do starosti: M: 1,8 do 3,5
Ž: 1,8 do 3,5
g/L
Kliničko značenje
Povišeno: reakcija akutne faze: akutna upala i infekcija, kronična upala i infekcija, nakon operativnog zahvata, traume ili opekline, akutni infarkt miokarda, nefrotski sindrom, zloćudne bolesti
Sniženo: bolesti jetre: ciroza, toksično oštećenje jetre, DIK, hiperfibrinoliza, sepsa, trombolitička terapija, politrauma, akutno krvarenje, nasljedni nedostatak ili defekt fibrinogena (hipofibrinogenemija, afibrinogenemija, disfibrinogenemija), komplikacije u trudnoći: abrupcija placente, zadržavanje mrtvog ploda)
Biološka varijabilnost
Povišeno: trudnoća, oralni kontraceptivi, novorođenčad i djeca do 10 godine života (gornja granica referentnog intervala je veća u odnosu na ostalu populaciju), pretilost
Sniženo: lijekovi: asparaginaza, cefalosporinski antibiotici, valproična kiselina, dabigratan, hirudin (DIT)

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Koagulogram
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Pri određivanju interferiraju hemoliza, hiperbilirubinemija i lipemija.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: >=70 % aktivnosti
Kliničko značenje
Sniženo: nasljedni manjak čimbenika zgrušavanja FI, FII, FV, FVII ili FX, bolesti jetre, manjak vitamina K, malapsorpcija, oralna antikoagulantna terapija, prisustvo inhibitora na čimbenike zgrušavanja I, II, V, VII ili X, DIK, trombolitička terapija
Biološka varijabilnost
Povišeno: trudnoća, oralni kontraceptivi, vegetarijanci (prehrana bogata vitaminom K- zeleno lisnato povrće)
Sniženo: novorođenče do 6 mjeseca života,
lijekovi: antibiotici, analgetici, antireumatici

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Koagulogram
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
Interferencije Pri određivanju interferiraju hemoliza, hiperbilirubinemija i lipemija.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Za određivanje PV INR u bolesnika na oralnoj antikoagulantnoj terapiji antagonistima vitamina K (martefarin) krv se uzima prije uzimanja dnevne doze lijeka.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: Terapijski interval: Preporuka za oralnu antikoagulantnu terapiju: 2,0 - 3,5 INR
Kliničko značenje
Povišeno: predoziranje oralnom antikoagulantnim lijekom
Sniženo: Neadekvatna doza oralnog antikoagulantnog lijeka
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: prehrana: hrana bogata vitaminom K (zeleno lisnato povrće) u bolesnika na oralnoj antikoagulantnoj terapija, tjelesna težina, funkcija jetre, lijekovi: antibiotici, analgetici, antireumatici

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Koagulogram
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
- RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
Interferencije Pri određivanju interferira hemoliza, hiperbilirubinemija i lipemija.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: M: 23 do 32
Ž: 23 do 32
s
Kliničko značenje
Produženo: terapija nefrakcioniranim heparinom i hirudinom, von Willebrandova bolest, nasljedni manjak čimbenika unutrašnjeg puta zgrušavanja: FVIII, FIX, FXI, FXII, prekalikreina, kininogena velike molekularne mase (HMWK) i zajedničkog puta zgrušavanja (FII, FV, FX), lupus antikoagulant (LAC), DIK, prisustvo inhibitora na čimbenike unutrašnjeg (FVIII, FIX, FXI, FXII) i zajedničkog puta zgrušavanja (FII, FV, FX), trombolitička terapija, bolesti jetre
Biološka varijabilnost
Produženo: novorođenčad do 6 mjeseca života, lijekovi: penicilinski antibiotici, valproična kiselina
Skraćeno: trudnoća, reakcija akutne faze (povećana aktivnost FVIII)

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Koagulogram
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Povjerenstvo za vanjsku procjenu kakvoće rada MBL Hrvatskog društva medicinskih biokemičara
- CROQALM (Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini HDMBLM)
Interferencije Pri određivanju interferira hemoliza, hiperbilirubinemija i lipemija.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do 5 d: M: 0,7 do 1,8
Ž: 0,7 do 1,8
omjer
Do 1 mj: M: 0,9 do 1,6
Ž: 0,9 do 1,6
omjer
Do 3 mj: M: 0,9 do 1,5
Ž: 0,9 do 1,5
omjer
Do 6 mj: M: 0,8 do 1,3
Ž: 0,8 do 1,3
omjer
Do starosti: M: 0,8 do 1,2
Ž: 0,8 do 1,2
omjer
Kliničko značenje
Povišeno: terapija nefrakcioniranim heparinom i hirudinom, von Willebrandova bolest, nasljedni manjak čimbenika FVIII, FIX, FXI, FXII, prekalikreina, kininogena velike molekularne mase (HMWK) i čimbenika zajedničkog puta zgrušavanja (FII, FV, FX), lupus antikoagulant (LAC), DIK, prisustvo inhibitora na čimbenike unutrašnjeg (FVIII, FIX, FXI, FXII) i zajedničkog puta zgrušavanja (FII, FV, FX), trombolitička terapija, bolesti jetre, opsežna krvarenja
Biološka varijabilnost
Sniženo: trudnoća, reakcija akutne faze (povećana aktivnost FVIII)
Povišeno: novorođenčad do 6 mjeseca života, lijekovi: penicilinski antibiotici, valproična kiselina

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Koagulogram
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
Interferencije
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: M: 14 do 21
Ž: 14 do 21
s
Kliničko značenje
Produženo: terapija niskomolekularnim i nefrakcioniranim heparinom, terapija hirudinom, trombolitička terapija, hiperfibrinoliza, DIK, disfibrinogenemija, hipofibrinogenemija, prisustvo antitijela na trombin, terapija dabigratanom (pradaxa, DIT)++
Skraćeno: hiperfibrinogenemija
Biološka varijabilnost
Skraćeno: dekstran
Produženo: direktni inhibitor trombina (dabigratan)

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Koagulogram
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Makroskopsko očitavanje precipitacije
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: neg. neg. do 4+
Kliničko značenje
Pozitivno: stanja aktivacije koagulacijskog sustava (hiperkoagulabilnosti): DIK, sepsa, teške infekcije, stanja šoka, politrauma, opekline, zločudne bolesti, venska tromboembolija (DVT/PE), nakon operativnog zahvata
Biološka varijabilnost
Pozitivno: Trudnoća

...

Nije akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Koagulogram
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Makroskopsko očitavanje lize ugruška
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - Pretraga nije uključena u vanjsku kontrolu kvalitete.
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: M: 150 do 210
Ž: 150 do 210
min.
Kliničko značenje
Ubrzana: Stanja hiperfibrinolize (ciroza jetre, transplantacija jetre), maligne bolesti, operativni zahvati (pluća, slezena), trombolitička terapija, DIK, sepsa, manjak FXIII zgrušavanja
Usporena: poremećaji fibrinolitičkog sustava uzrokovani povećanom aktivnošću inhibitora aktivatora plazminogena (PAI) i/ili smanjenom aktivnošću aktivatora plazminogena (tPA) - u tromboembolijskim stanjima (DVT/PE), akutnom infarktu miokarda, moždanom udaru
stanja trombofilije
stanja trombofilije
Biološka varijabilnost
Usporena: Trudnoća, lijekovi (antifibrinolitici) - aprotinin, traneksemična kiselina, oralni kontraceptivi, pretilost, tjelesna neaktivnost
Ubrzano: Stres: preoperativni, stres zbog vađenja krvi (djeca), tjelesna aktivnost, tjelesni napor, pušenje, menstruacija, lijekovi: dezmopresin
Promijenjeno: Dnevni ritam (zbog značajnih razlika u aktivnosti aktivatora i inhibitora fibrinolitičkog sustava tijekom dana)

...

Ostale pretrage hemostaze

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Ostale pretrage hemostaze
Vrsta uzorka Puna krv
Vrsta spremnika - Nema spremnika
Metoda Reflektantna spektrofotometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - UKNEQAS (engl. United Kingdom National External Quality Assessment Service)
Interferencije
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Za određivanje PV INR u bolesnika na oralnoj antikoagulantnoj terapiji antagonistima vitamina K (martefarin) krv se uzima prije uzimanja dnevne doze lijeka.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: Terapijski interval: Preporuka za oralnu antikoagulantnu terapiju: 2,0 - 3,5 INR
Kliničko značenje
Povišeno: predoziranje oralnom antikoagulantnim lijekom antagonistom vitamina K
Sniženo: neadekvatna doza oralnog antikoagulantnog lijeka antagonistom vitamina K
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: tjelesna težina, funkcija jetre, prehrana: hrana bogata vitaminom K (zeleno lisnato povrće) u bolesnika na oralnoj antikoagulantnoj terapiji, lijekovi: antibiotici, analgetici, antireumatici

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Ostale pretrage hemostaze
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - ECAT Foundation (International External Quality Assessment Programme in Thrombosis and Haemostasis)
Interferencije Pretraga se ne određuje u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: >0,86 omjer
Kliničko značenje
Sniženo: rezistencija na aktivirani protein C zbog mutacije FV Leiden
stečeni uzroci APC rezistencije: lupus antikoagulans, visoka aktivnost FV i FVIII, primjena oralnih kontraceptiva
Biološka varijabilnost
Sniženo: trudnoća

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Ostale pretrage hemostaze
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - ECAT Foundation (International External Quality Assessment Programme in Thrombosis and Haemostasis)
Interferencije Pretraga se ne određuje se u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Uzorak se ne uzima bolesnicima koji su na antikoagulantnoj terapiji.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: M: do 1,37
Ž: do 1,37
omjer
Kliničko značenje
Povišeno: ++prisutnost antifosfolipidnih antitijela u antifosfolipidnom sindromu (APLS) - primarni (idiopatski) ili sekundarni (u autoimunim bolestima: sistemski lupus eritematodes, reumatoidni artritis)
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: Lijekovi: oralna antikoagulantna terapija antagonistima vitamina K, heparin, novi oralni antikoagulantni lijekovi (rivaroxaban, dabigratan)
Promijenjeno: reakcija akutne faze: visoka aktivnost FVIII - lažno negativan rezultat LA;
povišena vrijednost CRP-a - lažno pozitivan rezultat LA

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Ostale pretrage hemostaze
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Koagulometrija
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - ECAT Foundation (International External Quality Assessment Programme in Thrombosis and Haemostasis)
Interferencije Pri određivanju interferiraju hemoliza, hiperbilirubinemija i lipemija.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
U sklopu dijagnostičkog protokola za pretragu lupus antikoagulans (LAC) uzorak se ne uzima bolesnicima koji su na antikoagulantnoj terapiji.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: Izostanak korekcije produljenog APTV(s) u testu miješanja uz LA omjer >1,37 upućuje na prisutnost LAC s
Kliničko značenje
Produženo: prisustvo inhibitora: antifosfolipidna protutijela - lupus antikoagulant (LAC),
prisutnost inhibitora na čimbenike zgrušavanja VIII, IX, XI ili XII
Biološka varijabilnost
Skraćeno: trudnoća, reakcija akutne faze - povećana aktivnost FVIII
Produženo: novorođenčad do 6 mjeseca života, lijekovi: penicilinski antibiotici, valproična kiselina

...

Akreditirana pretraga
ODJEL ZA LABORATORIJSKU HEMATOLOGIJU I KOAGULACIJU (042)
Voditel odjela:
doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc, spec. med. biokem.
Telefon: 01/37 87 372 E-mail: kzzk@kbcsm.hr
Grupa Ostale pretrage hemostaze
Vrsta uzorka Plazma
Vrsta spremnika - Na-citrat plazma (plavi čep)
Metoda Kromogena
Vrijeme izdavanja nalaza Idući radni dan
Vanjska kontrola kvalitete - ECAT Foundation (International External Quality Assessment Programme in Thrombosis and Haemostasis)
Interferencije Pretraga se ne određuje u uzorcima s hemolizom, hiperbilirubinemijom i lipemijom.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Uzorak se uzima isključivo 3 do 4 sata od zadnje doze niskomolekularnog heparina.
Referentni interval: Mj. jedinica
Do starosti: Terapijski interval za niskomolekularni
heparin (3-4h nakon zadnje doze):
0,40 - 1,10 IU/mL
IU/mL
Kliničko značenje
Indikacije: Praćenje terapije niskomolekularnim heparinom u određenim podskupinama bolesnika: djeca, osobe s oštećenjem bubrega, osoba s ekstremnim varijacijama u tjelesnoj težini (pretilost), trudnice
Povišeno: previsoka doza niskomolekularnog heparina, neadekvatno vrijeme uzorkovanja (<2h nakon zadnje doze)
Sniženo: neadekvatna (preniska) doza niskomolekularnog heparina, neadekvatno vrijeme uzorkovanja (>4 sata nakon zadnje doze)
Biološka varijabilnost
Promijenjeno: reakcija akutne faze, zatajenje bubrega, trudnoća, dječja dob, pretilost, izrazito smanjena tjelesna težina

...