Zavod
 
 
Klinički zavod za kemiju KBC "Sestre milosrdnice", Vinogradska 29, Zagreb
Telefon/Fax: 01/3768 280, E-mail: kzzk@kbcsm.hr
 
Zadnja izmjena: 30.09.2016
   
 


Uvod

INTRANET
Laboratorij
Povijest
Akreditacija
Organizacija
Foto album
Analitika
Testovi

Testovi - ne rade se
Kontrola kvalitete
ZA KORISNIKE
BOLESNICI

ZDRAVSTVENO OSOBLJE


Kontakt

KORISNI LINKOVI:

Lab Tests Online

HDMBLM

HKMB

IFCC

EFLM

HAA

 
Akreditirana (2012-2017)
Vrsta uzorka Likvor i serum
Vrsta spremnika - Bez antikoagulansa (crveni čep)
- Bez aditiva (bijeli čep) - za likvor i ostale punktate
Metoda Izoelektrično fokusiranje i imunofiksacija
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar 4 tjedna
Vanjska kontrola kvalitete - INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical Laboratories)
Interferencije Hemoragičan likvor može uzrokovati pogrešnu interpretaciju rezultata.
Priprema pacijenta Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnih odredio kao obavezne).
Uzorci seruma i likvora moraju biti uzeti u isto vrijeme.
Referentni interval Mj. jedinica
Do starosti: tip 1 tip 1 - 5


Kliničko značenje
Promijenjeno: Dvije ili više vrpci IgG-a u likvoru koje se ne mogu dokazati u serumu, ili su jače izražene u likvoru, ukazuju na lokalnu sintezu IgG-a.
Oligoklonski IgG u likvoru su osjetljivi pokazatelj intratekalne sinteze IgG, ali nespecifičan. Pretraga ima visoku negativnu prediktivnu vrijednost za MS. Ukoliko je rezultat pretrage tip 1 (može se odbaciti dijagnoza MS ). Dijagnoza MS se ne bi smjela temeljiti isključivo na nalizima imunofiksacije, već se rezultati pretrage trebaju tumačiti zajedno s kliničkim opažanjima, anamnestičkim podatcima, a potrebno ih je nadopuniti slikovnim, biokemijskim, citološkim i mikrobiološkim pretragama. Primjerice, «MRZ» reakcija (antigen-specifični imunoglobulin G) povećava specifičnost nalaza OIgG .
Zbog velike moći razdvajanja proteina, metodom IEF se mogu u nekim slučajevima dokazati oligoklonski IgG i u serumu, što može imati važan diferencijalno-dijagnostički značaj. Stoga se po međunarodnoj preporuci (Anderson et al. Cerebrospinal fluid in the diagnosis of multiple sclerosis: a consensus report. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1994;57:897-902.) nalazi oligoklonskih IgG klasificiraju u pet tipova (tip1.do tipa 5.). Tipovi 3., 4. i 5. uzimaju u obzir i poremećaje u krvi.
•Tip 1. Normalan nalaz
•Tip 2. Intratekalna IgG sinteza.
•Tip 3. Mnogo vrpci u likvoru, neke od njih prisutne i serumu. Intratekalna sinteza IgG.
•Tip 4. Identične vrpce prisutne u likvoru i serumu (zrcalna slika). Nema intratekalne sinteze. Nalaz upućuje na sistemsku imunološku reakciju.
•Tip 5. Jako izražene vrpce prisutne u likvoru i serumu (zrcalna slika). Zbog sumnje na prisutnost monoklonane komponente uputna je hematološka obrada.
Izoelektrično fokusiranje omogućuje uočavanje uskih (oligoklonskih) zona u području gama-globulina. Imunofiksacija utvrđuje kojoj klasi pripadaju proteini unutar oligoklonskih zona (imunološka karakterizacija oligoklonskih zona). Oligoklonska imunološka reakcija u mozgu se javlja usljed dugotrajne antigene stimulacije ograničenog broja B limfocita koji potom stvaraju ograničeni broj klasa imunoglobulina. Vide se kao uske zone u području gama-globulina. Nalaz oligoklonskih imunoglobulina u likvoru upućuje na sigurnu intratekalnu sintezu imunoglobulina, odnosno ukazuje na lokaliziranu imunološku reakciju unutar SŽS. Incidencija pojave oligoklonskih imunoglobulina je kod nekih neuroloških bolesti gotovo 100% (MS, SSPE) u području pH 8-10, ali se često javlja i kod kroničnih virusnih infekcija u području pH 6-7,5, neurosifilisa, parazitskih oboljenja, apscesa i dr.

Biološka varijabilnost
Neke benigne IgG monoklonske gamopatije u krvi mogu biti udružene i s oštećenjima perifernog živčanog sustava (neuropatijama).


ODJEL ZA SPECIJALNU MEDICINSKU BIOKEMIJU (050)
E-mail: kzzk@kbcsm.hr ; Telefon: 01/37 87 315
Voditelj odjela:
dr. sc. Andrea Tešija Kuna, spec. med. biokem.

Zadnja izmjena: 2016-09-22 11:23:50

 
 

2019-02-01
Promjena radnog vremena za prijem bolesnika
NOVO!
Radno vrijeme ambulante za vađenje krvi: isključivo radnim danom 7.00 do 9.00 sati

2018-06-04
Izdavanje i dostavljanje nalaza
NOVO!
Laboratorijske nalaze izdajemo isključivo uz predočenje zdravstvene iskaznice ili kontrolnog listića koji ste dobili prilikom uzimanja uzorka.
Nalaze dostavljamo i e-mailom, faksom ili klasičnom poštom, ali ISKLJUČIVO uz potpisivanje suglasnosti na licu mjesta prilikom uzimanja uzoraka. Naknadni zahtjevi zatraženi e-mailom ili telefonski, ne uvažavaju se jer nije moguće identificirati osobu na telefonu ili e-mailu.

2016-07-01
EU projekt KZZK
"Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice"

EUprojekt

2013-11-13
Pristup izvještajima
Putem sljedećeg LINKA moguće je pristupiti izvještajima o broju i potrošnji pretraga od strane bolničkih odjela prema KZZK

2013-07-12
Obavijest
PREGLEDNIK LAB NALAZA
WWW pregledniku laboratorijskih nalaza može se pristupiti samo unutar KBCSM, a pristup je omogućen korisničkom prijavom. Za dobivanje pristupa javiti se administratoru Kliničkog zavoda za kemiju.


HAA
HRN EN ISO
15189

 
 

Copyrights: MA®IO

 KBCSM