Zavod
 
 
Klinički zavod za kemiju KBC "Sestre milosrdnice", Vinogradska 29, Zagreb
Telefon/Fax: 01/3768 280, E-mail: kzzk@kbcsm.hr
 
Zadnja izmjena: 30.09.2016
   
 


Uvod

INTRANET
Laboratorij
Povijest
Akreditacija
Organizacija
Foto album
Analitika
Testovi

Testovi - ne rade se
Kontrola kvalitete
ZA KORISNIKE
BOLESNICI

ZDRAVSTVENO OSOBLJE


Kontakt

KORISNI LINKOVI:

Lab Tests Online

HDMBLM

HKMB

IFCC

EFLM

HAA

 
Akreditirana pretraga
Vrsta uzorka DNA izolirana iz pune krvi
Vrsta spremnika - K3EDTA puna krv (ljubičasti čep)
Metoda Analiza krivulje taljenja
Vrijeme izdavanja nalaza Unutar mjesec dana
Vanjska kontrola kvalitete - RfB (Referenzinstitut fur Bioanalitik)
Interferencije Kontaminacija uzorka egzonukleazama može degradirati DNA i onemogućiti amplifikaciju.
Kontaminacija uzorka stranom DNA (humana, bakterijska) može dovesti do pogrešnog rezultata.
Ukoliko se ne odstrane prilikom izolacije DNA, hem (u koncentraciji 0,8 mmol/L) i njegovi metaboliti, heparin, EDTA i pojedini detergenti (SDS) mogu inhibirati Taq polimerazu.
Mg2+ u suvišku može dovesti do pogrešnog rezultata.
Priprema pacijenta
Nema specifične pripreme za pretragu.
Referentni interval Mj. jedinica
Cijela životna dob: genotip M/M -


Kliničko značenje
Homozigoti U osoba koje su homozigoti za alel PiS (T9628A; E264V), malo je vjerojatno da će doći do ispoljavanje kliničke slike nedostatka alfa-1-antitripsina.
Ukoliko je istovremeno potvrđen i alel PiZ (G11940A; E342K)) u heterozigotnom (M/Z) ili homozigotnom (Z/Z) obliku, raste i rizik prema razvoju kliničke slike nedostatka alfa-1-antitripsina.

U osoba koje su homozigoti za alel PiZ (G11940A; E342K), aktivnost alfa-1-antitripsina u serumu vjerojatno će biti značajno snižena, uz vjerojatno ispoljavanje kliničke slike nedostatka alfa-1-antitripsina.
Heterozigoti U osoba koje su heterozigoti za alel PiS (T9628A; E264V), malo je vjerojatno da će doći do ispoljavanja kliničke slike nedostatka alfa-1-antitripsina.
Osobe koje su miješani heterozigoti (istovremeno su i heterozigoti za alel PiZ (G11940A; E342K)), aktivnost alfa-1-antitripsina u serumu vjerojatno će biti značajno snižena, uz vjerojatno ispoljavanje kliničke slike nedostatka alfa-1-antitripsina.

U osoba koje su heterozigoti za alel PiZ (G11940A; E342K), aktivnost alfa-1-antitripsina u serumu može biti umjereno snižena, a ispoljavanje kliničke slike nedostatka alfa-1-antitripsina malo je vjerojatno.
Osobe koje su miješani heterozigoti (istovremeno su i heterozigoti za alel PiS (T9628A; E264V)), aktivnost alfa-1-antitripsina u serumu vjerojatno će biti značajno snižena, uz vjerojatno ispoljavanje kliničke slike nedostatka alfa-1-antitripsina.

Biološka varijabilnost
Čimbenici biološke varijabilnosti ne interferiraju u određivanju genotipa.


ODJEL ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU (060)
E-mail: kzzk@kbcsm.hr ; Telefon: 01/37 87 432
Voditelj odjela:
doc. dr. sc. Mario Štefanović, spec. med. biokem.

Zadnja izmjena: 2018-04-30 13:34:33

 
 

2019-02-01
Promjena radnog vremena za prijem bolesnika
NOVO!
Radno vrijeme ambulante za vađenje krvi: isključivo radnim danom 7.00 do 9.00 sati

2018-06-04
Izdavanje i dostavljanje nalaza
NOVO!
Laboratorijske nalaze izdajemo isključivo uz predočenje zdravstvene iskaznice ili kontrolnog listića koji ste dobili prilikom uzimanja uzorka.
Nalaze dostavljamo i e-mailom, faksom ili klasičnom poštom, ali ISKLJUČIVO uz potpisivanje suglasnosti na licu mjesta prilikom uzimanja uzoraka. Naknadni zahtjevi zatraženi e-mailom ili telefonski, ne uvažavaju se jer nije moguće identificirati osobu na telefonu ili e-mailu.

2016-07-01
EU projekt KZZK
"Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice"

EUprojekt

2013-11-13
Pristup izvještajima
Putem sljedećeg LINKA moguće je pristupiti izvještajima o broju i potrošnji pretraga od strane bolničkih odjela prema KZZK

2013-07-12
Obavijest
PREGLEDNIK LAB NALAZA
WWW pregledniku laboratorijskih nalaza može se pristupiti samo unutar KBCSM, a pristup je omogućen korisničkom prijavom. Za dobivanje pristupa javiti se administratoru Kliničkog zavoda za kemiju.


HAA
HRN EN ISO
15189

 
 

Copyrights: MA®IO

 KBCSM