Dobrodošli na Internet stranice Kliničkog zavoda za kemiju

Lokacija Vinogradska 29

AMBULANTA ZA VAĐENJE KRVI

RADNO VRIJEME AMBULANTE (Pon-Pet): 7.00-15.00

Vađenje krvi:

7:00-11.00

(za naručene pacijente)

Broj telefona za upite (12.00-15.00): 01/3787-383

Naručivanje, informacije i podizanje nalaza: 12.00-15.00


  • od 8.5. 2020. za sve pretrage uveli smo naručivanje pacijenata (neovisno o pretragama), a bolesnici koji koji nemaju dokaz o naručivanju neće moći biti primljeni!

NARUČIVANJE ISKLJUČIVO na sljedeće načine (uz predočenje uputnice):

  • Bolesnici koji na uputnici imaju samo pretrage primarne zdravstvene zaštite – neće biti primljeni (osim ako imaju i specijalističke pretrage koje se rade u našem laboratoriju)
  • Bolesnici sa uzorkom stolice, bez vađenja krvi (ako je zadano na uputnici) – ne moraju se naručivati!
  • OBAVEZNO NOŠENJE MASKE! BEZ maske ne možete pristupiti u prostor za vađenje krvi!


  • kod nas je moguće testiranje na virus SARS-CoV-2 i dugotrajna IgG antitijela (uz plaćanje)
  • testiranje na virus SARS-CoV-2 moguće je obaviti i uz crvenu uputnicu (dogovoriti posebno)

  • Laboratorijske nalaze izdajemo isključivo uz predočenje zdravstvene iskaznice ili kontrolnog listića koji ste dobili prilikom uzimanja uzorka.

Nalaze dostavljamo i e-mailom, faksom ili klasičnom poštom, ali samo ako je pacijent prethodno prilikom uzimanja uzoraka osobno potpisao suglasnost. Naknadni zahtjevi zatraženi e-mailom ili telefonski, ne uvažavaju se jer nije moguće identificirati osobu na telefonu ili e-mailu.


INFORMACIJE ZA BOLNIČKO OSOBLJE


Lokacija Draškovićeva 19, Klinika za traumatologiju

Prijem bolesnika

RADNO VRIJEME AMBULANTE (Pon-Pet)

Vađenje krvi:

8:00-10.00 (za naručene pacijente)

Potrebno je prethodno naručivanje Informacije na Tel: 01/46 97 186 od 13-14 h ili osobno

Molimo doći natašte!

Podizanje nalaza: isključivo radnim danom od 14:00 -16:00 sati u laboratoriju

 

  •