Zavod
 
 
Klinički zavod za kemiju KBC "Sestre milosrdnice", Vinogradska cesta 29, Zagreb
Telefon/Fax: 01/3768-280, E-mail: kzzk@kbcsm.hr
 
Zadnja izmjena: 29.05.2020
   
 


Uvod

INTRANET
Laboratorij
Povijest
Akreditacija
Organizacija
Foto album
Analitika
Testovi

Testovi - ne rade se
Kontrola kvalitete
ZA KORISNIKE
BOLESNICI

ZDRAVSTVENO OSOBLJE


Kontakt

KORISNI LINKOVI:

LAB PRETRAGE U HR

Lab Tests Online

HDMBLM

HKMB

IFCC

EFLM

HAA

 

NOVOSTI U AMBULANTI ZA VAĐENJE KRVI
(od 29.5.2020.)

Obavijest

 • zbog poštivanja epidemioloških mjera, od 8.5. 2020. za sve naše pretrage uveli smo naručivanje pacijenata (neovisno o pretragama)
 • molimo za razumijevanje i držanje razmaka minimalno 2 m
 • u čekaonicu se ulazi po pozivu
 • ne zaprimamo pacijente koji na uputnici imaju isključivo pretrage iz primarne zdravstvene zaštite
 • pacijenti koji donose samo uzorak stolice za (kalprotektin, hemokult, probavljivost), a bez vađenja krvi – ne moraju se naručivati!
 • testiranje na virus SARS-CoV-2 (uz plaćanje ili uz crvenu uputnicu): uzimanje briseva je isključivo srijedom i subotom uz prethodnu narudžbu, a donešeni brisevi preuzimaju se svaki dan (izdajemo nalaz na hrvatskom i/ili engleskom jeziku)
 • dugotrajna IgG antitijela (samo uz plaćanje) - naručuje se kao i za sve ostale pretrage
 • naručiti se može uz predočenje uputnice na sljedeće načine:

RADNO VRIJEME

Pon-Pet

7:00-11.00

Vađenje krvi:
7.00-11.00

Broj telefona za upite (12.00-15.00): 01/3787-383
Podizanje nalaza: 12.00-15.00

Laboratorijske nalaze šaljemo emailom, (ili poštom)!


Popis pretraga iz područja primarne zdravstvene zaštite koje je moguće obaviti u laboratorijima domovima zdravlja
(ali uz druge pretrage koje radimo – biti će napravljene i ove)

Biokemijske pretrage u krvi

 • Glukoza (GUK), Kalij (Kalijev ion), Natrij (Natrijev ion), C-Reaktivni protein, Oralni test opterećenja glukozom (o-GTT) ili postprandijalna glukoza, Ukupni proteini, Ureja, Urat, Kreatinin, Bilirubin ukupni, Triacilgliceroli (Trigliceridi), Kolesterol, HDL – kolesterol, LDL – kolesterol, Aspartat aminotransferaza (AST), Alanin aminotransferaza (ALT), gama-Glutamil transferaza (GGT), Alfa-amilaza, Alkalna fosfataza  (ALP), Željezo (Fe), Slobodni kapacitet vezanja željeza (UIBC), Ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC) 

Biokemijske pretrage u mokraći

 • Alfa-amilaza  u mokraći, kompletna pretraga urina (kemijska analiza, sediment, spec. tež.)

Ostalo

 • Stolica hemoglobin kvalitativno (Okultno krvarenje u stolici) 

Hematološke pretrage

  • Kompletna krvna slika
   • Eritrociti (E), Hemoglobin (Hb), Leukociti (L), Hematokrit (Hct), Retikulociti, (Rtc)Trombociti (Trc), MCV,  MCH,  MCHC
  • DKS, Sedimentacija eritrocita (SE)

Koagulacijske pretrage

 • Protrombinsko vrijeme (PV), INR

doc. dr. sc. Mario Štefanović
spec. med. biokemije
Predstojnik Kliničkog zavoda za kemiju


Djelatnici2012

DobrodoŠli

Klinički zavod za kemiju stručna je, znanstvena i nastavna jedinica u sastavu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice s osnovnom djelatnošću medicinsko-laboratorijske dijagnostike iz područja medicinske biokemije, laboratorijske hematologije, koagulacije i imunologije, farmakološko-toksikološke analitike, hitne laboratorijske dijagnostike, molekularne dijagnostike urođenih i metaboličkih bolesti te farmakogenetike.

Dijagnostika se obavlja u skladu s potrebama suvremene medicine za sve klinike i zavode KBC Sestre milosrdnice kao i za ostale zdravstvene i znanstvene ustanove u državi, a u organizaciji i pod nadzorom priznatih laboratorijskih stručnjaka.

Kliničkom je zavodu rješenjem Ministra zdravstva i socijalne skrbi RH od 8. veljače 2000. godine dodijeljen naziv Referentnog centra za medicinsko-biokemijsku dijagnostiku hitnih stanja, a evaluacijom stručnog i znanstvenog rada zavoda taj je naziv obnovilo Ministarstvo zdravlja RH rješenjem od 23. listopada 2012. godine.

Laboratorijski program osigurava više od 350 raznovrsnih pretraga krvi, likvora, mokraće, sekreta, ekstreta i stolice koje se izrađuju suvremenim metodama, suvremenom tehnologijom na modernim instrumentima da bi se zadovoljili svi zahtjevi dobre laboratorijske prakse.

Dijagnostički postupci ovog Zavoda velikim se dijelom primjenjuju za potrebe visokodiferentne medicinske dijagnostike i liječenja te zahtijevaju posebno obrazovane i iskustvene stručnjake.

Dio djelatnika Zavoda, 2005. godine

Uz temeljni stručni rad, Klinički zavod za kemiju kao nastavna baza Farmaceutsko biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sudjeluje u izobrazbi magistara, specijalizanata i doktoranada laboratorijske medicine te u izobrazbi svih profila zdravstvenih djelatnika. Znanstvena djelatnost zavodskih stručnjaka, samostalno ili u suradnji s kliničkim strukama, prožima sva područja stručnog rada Zavoda i čini ga prepoznatljivim u domaćoj i svjetskoj znanstvenoj bibliografiji. Djelatnici Zavoda sudjeluju u kao voditelji i suradnici u znanstvenim projektima i mogu se podičiti s bogatom stručno-znanstvenom aktivnošću koja u posljednje 3 godine broji 89 objavljenih znanstvenih i stručnih radova, 98 kongresnih priopćenja, 70 pozvanih predavanja, 5 priručnika te 27 poglavlja u priručnicima (bibliografija). Najveći dio visokoobrazovanih djelatnika znanstveno je napredovao u znanstvenim stupnjevima i znanstvenim zvanjima pa zavod 2016. god. ima 2 magistra znanosti, 9 doktora znanosti, 5 doktoranada, 5 znanstvenih suradnika i 2 viša znanstvena suradnika. Tri djelatnika stekla su znanstveno-nastavno zvanje - docenta te izvanrednog profesora na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i docenta na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu. Specijalistički se usavršilo 16 djelatnika, a za 6 djelatnika usavršavanje je u tijeku u razdoblju od 2016. do 2018. U Zavodu radi ukupno 86 djelatnika – 20 visokoobrazovanih sveučilišnih stručnjaka, 33 prvostupnika, 29 zdravstveno-laboratorijskih tehničara i 4 specijalizanta koji će po završetku usavršavanja biti spremni za smjenu generacija.

U prosincu 2007. godine, Klinički zavod za kemiju akreditiran je prema normi HRN EN ISO 15189, za područje medicinske biokemije, opće i specijalne kliničke kemije, laboratorijske imunologije i uzorkovanje krvi i mokraće (popis akreditiranih testova). Uspostavljeni akreditiran sustav kvalitete obuhvatio je organizacijsku i kadrovsku strukturu, sustav odgovornosti, mjerne postupke i procese, te unutarnju i vanjsku kontrolu analitičke kvalitete.

U prvoj polovici 2008. prošireno je akreditirano područje na laboratorijsku hematologiju, koagulaciju, analitičku toksikologiju i molekularnu dijagnostiku. Nakon petogodišnjeg razdoblja zavod se 2012. uspješno reakreditirao po istoj ISO normi.

U  2013. god. na dislociranu jedinicu u Draškovićevoj 19 (integrirana sa zavodom 2011. god.) prošireno je akreditacijsko područje iz laboratorijske hematologije, koagulacije i opće kliničke kemije. Time je cjelokupan zavod akreditiran u svim područjima medicinske biokemije.

(29 May, 2020)

 
 

2019-10-01
Promjena radnog vremena za prijem bolesnika
NOVO!
Radno vrijeme ambulante za vađenje krvi: isključivo radnim danom 7.00 do 8.30 sati

2018-06-04
Izdavanje i dostavljanje nalaza
NOVO!
Laboratorijske nalaze izdajemo isključivo uz predočenje zdravstvene iskaznice ili kontrolnog listića koji ste dobili prilikom uzimanja uzorka.
Nalaze dostavljamo i e-mailom, faksom ili klasičnom poštom, ali ISKLJUČIVO uz potpisivanje suglasnosti na licu mjesta prilikom uzimanja uzoraka. Naknadni zahtjevi zatraženi e-mailom ili telefonski, ne uvažavaju se jer nije moguće identificirati osobu na telefonu ili e-mailu.

2016-07-01
EU projekt KZZK
"Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice"

EUprojekt

2013-11-13
Pristup izvještajima
Putem sljedećeg LINKA moguće je pristupiti izvještajima o broju i potrošnji pretraga od strane bolničkih odjela prema KZZK

2013-07-12
Obavijest
PREGLEDNIK LAB NALAZA
WWW pregledniku laboratorijskih nalaza može se pristupiti samo unutar KBCSM, a pristup je omogućen korisničkom prijavom. Za dobivanje pristupa javiti se administratoru Kliničkog zavoda za kemiju.


HAA
HRN EN ISO
15189

 
 

Copyrights: MA®IO

 KBCSM