Informacije za bolničko osoblje

ZA IZVAĐENE UZORKE ZA KOJE POSTOJI E-UPUTNICA OD LOM-A POTREBNO JE:

Prilikom dostave uzoraka sa bolničkih odjela (za pacijente koji imaju zadane e-uputnice u sustavu), molimo da se obavezno popuni Obrazac na poveznici (dolje)

Ovaj obrazac uveden je zbog nedostatnih informacija o pacijentu (broj telefona pacijenta, broj telefona bolničkog osoblja koje šalje uzorak i koje treba kontaktirati za slučaj problema.


Obavijesti

Upute za pravilno prikupljanje primarnih uzoraka verzija 12.3.2024.

Na sljedećim linkovima možete pronaći aktualne upute vezano za slanje i obilježavanje uzoraka za laboratorij:

Upute za pravilno obilježavanje uzoraka 5.2.2024.

Prilog1v3 – BIS uzorkovanje laboratorij novo (ažurirana verzija 11.01.2022.)


COVID PCR/BAT testiranje samo u redovno radno vrijeme:

  • 8h-16h, radnim danima, bez testiranja vikendom i praznikom

Izvan navedenog radnog vremena, uzorke za PCR testiranje biti će moguće dostaviti u laboratorij, ali će oni biti obrađeni tek u radno vrijeme. BAT testiranja molimo da obavite na klinikama.