Informacije za bolesnike

Brošuru ‘Kako se pripremiti za laboratorijsku pretragu’ (PDF) možete skinuti ovdje:

Obrasci za probir u trudnoći:


Na sljedećem linku moguće je pristupiti aktualnom popisu testova koji se rade u Zavodu:


Pretrage u drugim laboratorijima:

Trenutno se ne radi: