Organizacija Zavoda

Uprava Zavoda


Predstojnik Zavoda

doc. dr. sc. Mario Štefanović, spec. med. biokemije
Vinogradska cesta 29,
10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 37 68 280, 37 87 185
Fax: 37 68 280
kzzk@kbcsm.hr

Tajnica Zavoda

Nikolina Božić, bacc. med. lab. dijagn.
Telefon: 37 68 280
Fax: 37 68 280
kzzk@kbcsm.hr

Glavni inženjer

Vesna Matišić, bacc. med. lab. dijagn.
Telefon: 37 87 238
Fax: 37 68 280
kzzk@kbcsm.hr

Voditelj kvalitete

doc. dr. sc. Ines Vukasović, spec. med. biokemije
Telefon: 37 68 280
Fax: 37 68 280
kzzk@kbcsm.hr


Lokacija Vinogradska cesta 29
Vinogradska cesta 29
email: kzzk@kbcsm.hr
tel: 01/37 68 280


1. Odjel za prijem pacijenata i upravljanje kvalitetom

voditelj Odjela: doc. dr. sc. Ines Vukasović, spec. med. biokem.

2. Odjel za medicinsku biokemiju i analitičku toksikologiju

voditelj Odjela: doc. dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikologije

3. Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju

voditelj Odjela: doc. dr. sc. Sandra Margetić, spec. med. biokemije

4. Odjel za laboratorijsku imunologiju i proteinsku dijagnostiku

voditelj Odjela: doc. dr. sc. Andrea Tešija Kuna, spec. med. biokemije

5. Odjel za molekularnu dijagnostiku

voditelj Odjela: doc. dr. sc. Mario Štefanović, spec. med. biokemije

6. Odjel za laboratorijsku endokrinologiju

voditelj Odjela: doc. dr. sc. Domagoj Marijančević, spec. med. biokemije

7. Odjel za medicinska istraživanja i nove tehnologije

voditelj Odjela: doc. dr. sc. Ivana Ćelap, spec. med. biokem. i laboratorijske medicine

8. Odjel za laboratorijsku onkologiju

voditelj Odjela: doc. dr. sc. Ivana Ćelap, spec. med. biokem. i laboratorijske medicine


Lokacija Draškovićeva 19
Draškovićeva 19
email: kzzk@kbcsm.hr
tel: 01/46 97 170


9. Odjel za medicinsku biokemiju u traumatologiji i ortopediji

voditelj Odjela: dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokemije