Testovi

Cjenik laboratorijskih pretraga:

Na sljedećem linku možete vidjeti cjenik svih pretraga koje radimo:

KZZK Cjenik testova za neosigurane osobe

Popis svih naših pretraga:

Na lokaciji Vinogradska 29:

Grupa testova:Test:Vrsta uzorka:Vrijeme za izdavanje balaza:Priprema pacijenta:Specifična priprema:Svrha ispitivanjaMetoda:Telefon:Email:Odjel:Voditelj:Lokacija:Akreditacija:Ažurirano:
Grupa testova:Test:Vrsta uzorka:Vrijeme za izdavanje balaza:Priprema pacijenta:Specifična priprema:Svrha ispitivanjaMetoda:Telefon:Email:Odjel:Voditelj:Lokacija:Akreditacija:Ažurirano:

Na lokaciji Draškovićeva 19:

Grupa testova:Test:Vrsta uzorka:Vrijeme za izdavanje balaza:Priprema pacijenta:Specifična priprema:Svrha ispitivanjaMetoda:Telefon:Email:Odjel:Voditelj:Lokacija:Akreditacija:Ažurirano:
Grupa testova:Test:Vrsta uzorka:Vrijeme za izdavanje balaza:Priprema pacijenta:Specifična priprema:Svrha ispitivanjaMetoda:Telefon:Email:Odjel:Voditelj:Lokacija:Akreditacija:Ažurirano: